Středa, 24. srpen 2016. Svátek má Bartoloměj

Aktuality

Velikost textu

Darování krve - 10. 6. 2016

Dobrovolní dárci krve ze Šlapanic se v rámci kampaně „Daruj krev se Zdravým městem“ sešli 10.6.2016 na Transfuzní stanici v Brně. Letos v úžasném počtu - 35 dárců, z nichž 25 dávalo krev poprvé. Potěšující bylo množství mladých lidí, na které byla naše kampaň cílena zejména. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i dárková taška s vínem, poukázkou do bazénu základní školy a reklamními předměty. Smyslem akce je zvýšení povědomí o potřebě darovat krev, rozšířit registr dárců a zvýšit prestiž dárcovství. Protože akci považujeme za smysluplnou, založenou na dobrovolnosti a přispění dobré věci...těšíme se na vás a další nové dárce zase příští rok. Všem děkujeme!

039.jpg

Dopravní hrátky pro předškolní děti - květen 2016

Strážníci městské policie přichystali pro děti malou autoškolu, kde malí řidiči museli projít technickými zkouškami, jízdami a testy, aby získali svůj první řidičský průkaz. Akce probíhala na dopravním okruhu v areálu MŠ Zahrádka. Během tří dnů se jí zúčastnily obě šlapanické mateřské školy a děti z miniškolky Maceška.  Průkaz malého řidiče se pokusilo získat  přes 200 dětí a to na odrážedlech, koloběžkách nebo na kole. Součástí akce byla názorná dopravně-bezpečnostní osvěta – používání helem, poznávání základních dopravních značek nebo seznámení se semaforem či radarem. Semafor a dopravní značky zapůjčila zdarma společnost SIGNEX spol. s.r.o. Velmi úspěšnou a oblíbenou akci tentokrát podpořila JM Autoškola a Jihomoravský kraj. Děti tak dostaly za absolvování malé autoškoly sladkosti, odměny a reklamní předměty od Besip.

13177493_1570846183213016_7474657123849359075_n.jpg

Den proti drogám - preventivní programy pro ZŠ

Jak se nestát závislákem je název preventivního programu, jehož se 5. a 10. května zúčastnili žáci 7. ročníků. Zajímavou a nenásilnou formou hry se žáci seznamovali s nebezpečím užívání různých návykových látek. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu měly připraveny tři stanoviště, na kterých byli žáci vtaženi do panelových soutěžních her s tématy vliv kouření, drogy a jiné návykové látky a asertivní chování. Žáky hry zaujaly a snažili se vzájemně spolupracovat na řešení různých modelových situací. Za svoje znalosti a vědomosti byli žáci odměněni nejen vysokým počtem bodů, ale i drobnými dárky. Cílem výukového programu bylo seznámit žáky s negativy spojenými s užíváním návykových látek a s riziky vzniku závislostí. Preventivní výukový program pro žáky 7. ročníku ZŠ Šlapanice byl hrazen z prostředků města Šlapanice z rozpočtu Projektu Zdravé město.

13124893_1568476770116624_5423705283696644797_n.jpg

Šlapanice darují krev - 10. 6. 2016

Připojte se k naší kampani - přijďte darovat krev! Čekají Vás drobné dárky a poukázka do bazénu. Přihlášení do 10. 5. 2016 na email vladka.dobiasova MOCHR gmail MOCHR2 com.

den krve 2016 web.jpg

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016

Úklid šlapanického katastru letos proběhl pod hlavičkou celonárodní  akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která zajistila materiál jako pracovní rukavice ap. V sobotu 9. 4. 2016 nám ale počasí nepřálo...zvažovali jsme i přeložení akce, ale protože se i přes deštivé počasí sešlo okolo 25 dobrovolníků - nic nebránilo vrhnout se do úklidu. Rukavice, igelitové pytle a vydali jsme se na předem vytyčené trasy - cesta na Bedřichovice, na Ponětovice, na Jiříkovice, městský park. Velké poděkování patří opravdu všem, kteří i přes nepřízeň počasí přiložili ruku dílu a pomohli tak zvelebit naše okolí. Již tradičně se zapojil v hojném počtu spolek Hrbatý hrozen - díky! A mladí fotbalisti, kteří místo tréninku uklízeli již v pátek - cestu na Žuráň a ulici Zemědělskou. Alespoň malou odměnou bylo drobné občerstvení na cestu. Hlavně ale všechny hřál dobrý pocit, že jsme alespoň něco málo udělali pro místo, kde bydlíme...i když se nikomu z nás do toho deště z postele fakt nechtělo....:-)

12987114_1558995284398106_1504543290394751540_n.jpg

 

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016 v 9 h

Připojte se s námi do úklidu okolí Šlapanic!

sobota 9. června - sraz v 9 hodin v městském parku.

Drobné občerstvení zajištěno.

facebookCoverEvents.jpg

Co nejvíce trápí občany Šlapanic? – výstupy z Veřejného fóra

Na Veřejném fóru (1. 10. 2015) byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města tak, jak je vnímají občané. Ostatní občané, kteří se neúčastnili Veřejného fóra mohli hlasovat - buď formou internetové ankety na webu města nebo odevzdáním lístku, který byl otištěn ve Šlapanickém zpravodaji. Do ankety se zapojilo celkem 202 respondentů.

Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety, je následující:

1. Řešení křižovatky Slatina u kostela
2. Obchodní centrum 
3. Vybudování cyklostezek ve městě a okolí 
4. Řešení koupání – alternativa biotop 
5. Zastavení projektu průmyslové zóny (nerealizace)
6. Řešení ekologické zátěže ICEC 
7. Vybudování multifunkčního hřiště Jiráskova
8. Areál papíren přebudovat na hřiště a posilovací stroje

Následuje předložení těchto témat radě města a zastupitelstvu. Tyto orgány stanoví nejoptimálnější postupy a odpovědnost k řešení. Na 2. Veřejném fóru, které proběhne 22. 9. 2016 budou tato témata vyhodnocena a veřejnost bude seznámena s kroky, které město podniklo. Děkujeme všem za zájem o dění ve městě!

 
 

Světový den výživy - preventivní program pro ZŠ

Pro žáky 8. tříd ZŠ jsme uspořádali přednášky o poruchách příjmu potravy. Žáci se seznámili s riziky přehnaných ideálů krásy a s nebezpečím diet či užíváním anabolik. Interaktivní formou se dozvěděli zajímavosti a fakta o nejčastějších poruchách příjmu potravy - mentální anorexii a bulimii - o jejích psychických i fyzických následcích, o léčbě nebo možnosti laické pomoci. Dvouhodinové preventivní programy vedly lektorky z organizace Podané ruce.

PB040680.JPG

Environmentální výukové programy pro mateřské školky

Šlapanické mateřské školy získaly finační podporu od Nadace Sova (15 000,- Kč) a mohly tak vyrazit na výlety do brněnských Soběšic do pracoviště Lipky - Jezírko. Děti z MŠ Zahrádka absolvovaly během tří dnů program "Jak se žije v lese" a MŠ Hvězdička si vybrala "Mravencovo desatero". Velká část výuky probíhá přímo v lese v malebném protředí nedaleko  Soběšic, a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody.

IMG_1355.JPG

Veřejné fórum - 1. 10. 2015

Veřejné fórum - projednávání problémů města očima veřejnosti - proběhlo ve čtvrtek 1. 10. 2015 v orlovně na Masarykově náměstí ve Šlapanicích. Občané se mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli ve Šlapanicích změnit a co by mělo město prioritně řešit. Sešlo se skoro sedmdesát lidí, kteří měli co říci. Padaly desítky námětů a návrhů - o kterých měl každý účastník možnost hlasovat. Z hlasování vzešlo 14 hlavních témat, které jsou pro občany nejzásadnější: vybudování multifunkčního hřiště na ulici Jiráskova - řešení křižovatky Slatina u kostela - řešení ekologické zátěže ICEC - cyklostezky ve městě - řešení alternativy koupaliště /biotop/ - kultivovat komunikaci rodiče x škola - vyřešit projekt městského kulturního sálu - obchodní centrum - areál papíren využít na hřiště a posilovací stroje - nerealizace průmyslové zóny - bezbariérové přístupy - alternativa k seniorbusu pro matky s dětmi - uzamykatelné kóje pro kola a koloběžky na ZŠ - kino. Na tato témata bude vytvořena veřejná anketa a i ostatní občané, kteří se Veřejného fóra nezúčastnili, se budou moci vyjádřit. Ověřených "10 problémů města" pak bude putovat do rady města a zastupitelstva. Všem, kteří se účastnili, děkujeme za projevený zájem o dění ve městě a věříme, že fórum přispěje k řešení problémů, které občané cítí.

P1240075.JPG

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) - Den s městskou policií - 22. 5. 2015

V rámci Evropského týdne mobility jsme pro žáky 5. tříd ZŠ Šlapanice připravili "Den s městskou policií". V úterý 22. 9. 2015 se nejprve žáci sešli v kinosále, kde se strážníky prodiskutovali zvýšené množství dopravy, jeho dopad na životní prostředí a zaměřili se i na bezpečnost na silnicích. Po vyplnění tipovacího kvízu s nimi po třídách vyrazili do terénu. Na frekventované ulici Brněnské žáci se strážníky měřili rychlost projíždějících aut, seznamovali se s technickým stavem vozidel nebo kontrolovali emise. Místo pokuty za překročení rychlosti rozdávaly děti opravdové kyselé citróny a jako malou pochvalu naopak sladké jablko. Nejvyšší naměřená rychlost byla 78 km/hod a rozdáno bylo bohužel více citrónů než jablek. Za nejlépe natipované odpovědi (nejvyšší naměřená rychlost a množství zastavených aut) byli žáci odměněni drobnými dárky. 

IMG_8011 (1).jpg

Veřejné fórum - 1. 10. 2015 v 17 h orlovna

Přijďte na Veřejné fórum, které se ve Šlapanicích koná poprvé.

Máte možnost říci, co Vás ve Šlapanicích trápí, co se Vám líbí,

co nelíbí a co byste chtěli změnit. Diskutovat se bude u tématických stolů.

Těšíme se s Vámi na setkání!

veřejné forum2015.jpg

Přijímání jubilantů vedením města - 15. 8. 2015

Vedení města přijímalo letošní jubilanty - osmdesátníky, sedmdesátníky, šedesátníky a padesátníky při příležitosti  83. šlapanických slavností. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo více jak sto jubilantů, které město pohostilo hodovými koláčky a vínem. Na památku se jubilanti podepsali do kroniky, po skupinkách se vyfotili na náměstí a od města jako dárek dostali knihu. Za přípravu, pomoc a organizaci děkujeme odboru vnitřních věcí a zástupcům komise kulturní a komise sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město.

_MG_4755.jpg

Veřejné projednávání k návrhu volnočasového prostoru na ulici Jiráskově - 16. 7. 2015

Setkání občanů nad studií a vizualizací volnočasového prostoru na ulici Jiráskově proběhlo ve čtvrtek 16. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ. Občanům a zástupcům města představil novou studii prostoru architekt Milan Podroužek. Občané mohli vyjádřit svoje připomínky či získat podrobnější informace. Nový návrh byl vesměs přijat kladně. Další připomínky je možno podat do pátku 24. července 2015 na sekretariátě MěÚ: e-mail sekretariat MOCHR slapanice MOCHR2 cz.

002.JPG

Den proti drogám - preventivní programy na ZŠ - 22. 6. 2015

"Jak se nestát závislákem" - název preventivního programu -  se kterým přijeli odbornice ze Státního zdravotního ústavu na ZŠ Šlapanice. Žáci 8. tříd se interaktivní formou seznamovali s nebezpečím užívání návykových látek. Na čtyřech stanovištích je čekala panelová soutěžní hra na téma kouření, užívání alkoholu, drog, asertivita a principy rozhodování. Za svoje vědomosti byla vítězná družstva odměněna. Cílem bylo seznámení žáků s nejčastěji užívanými návykovými látkami a rizikem vzniku závislosti.

DSC_0006 (1).jpg

Daruj krev se Zdravým městem Šlapanice - 15. 6. 2015

Dobrovolní dárci krve ze Šlapanic se v rámci kampaně „Daruj krev se Zdravým městem“ sešli 15. 6. 2015 na Transfuzní stanici v Brně. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i poukázka do bazénu základní školy, tričko, kniha nebo reklamní předměty. Smyslem akce je zvýšení povědomí o potřebě darovat krev, rozšířit registr dárců a zvýšit prestiž dárcovství. Ti, co se chtěli zapojit, přišli i jiný den a tak celkově přišlo darovat krev přes dvacet šlapanických. Protože v téhle akci vidíme smysl a velký potenciál, hodláme v ní pokračovat dále a tak věříme, že se nás příští rok sejde zase o něco více. Všem dárcům krve děkujeme!

DSC_0019.JPG

Hasičina nejen dřina - 13. 6. 2015

„Hasičina nejen dřina“ – akce pořádaná Hasičským sborem Šlapanice, za podpory města a dalších partnerů – byla nabita nevšedním programem zaměřeným na dopravní nehody. Dopoledne proběhly soutěže pro děti, výstava záchranářské techniky nebo simulace dopravní nehody. Odpolední program byl věnován družstvům dospělých. Během celého dne lékaři Záchranné služky JmK  nacvičovali s návštěvníky této akce postup při poskytování první pomoci, včetně použití defibrilátoru AED. Velké poděkování patří organizátorům a všem,  kteří  se podíleli na této perfektně připravené akci, která je rok od roku zajímavější, pestřejší a zapojuje čím dál více nadšenců a dobrovolníků.

DSC_0088.jpg

Dny bez úrazů na ZŠ Šlapanice 3.- 4. 6. 2015

DDM Junior - pracoviště Fantázie připravila pro ZŠ Šlapanice bezpečnostně-preventivní Dny bez úrazů. Ve dvou dnech se žáci 1.- 5. tříd vystřídali na dvanácti stanovištích. Děti se seznámily s bezpečnostními pravidly pro chodce, při jízdě na kole, na bruslích, při pobytu v přírodě, ale i na sociálních sítích. Naučily se dávat první pomoc, na figurínách zkoušely masáž srdce nebo se zachraňovaly ve vodě. Na dalších stanovištích se setkaly s hasiči,  městskou policií nebo vodícím psem. Program Fantázie byl velmi pestrý a žáci si odnesli mnoho cenných rad a informací, jak předcházet úrazům. DDM Junior - pracovišti Fantázie patří velké poděkování za skvěle připravenou akci. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0085.JPG

Den bez tabáku - preventivní programy pro ZŠ - 28. 5. 2015

S preventivním programem o kouření přijely lektorky organizace Podané ruce do pátých tříd ZŠ Šlapanice. Besedou a hravou formou byly děti seznámeny s riziky spojenými s kouřením. Žáci plnili úkoly ve skupinkách, diskutovali nebo si zahráli scénku, jak odmítat nabízenou cigaretu. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0010.jpg

Den proti drogám - preventivní programy na gymnáziu

V rámci této kampaně jsme připravili pro studenty šlapanického gymnázia preventivní programy na téma závislostí. Kvartu, kvintu a sextu navštívili preventisté z Policie ČR, aby je seznámili s nástrahami Facebooku a jiných sociálních sítí. Řeč byla i o kyberšikaně a počítačové kriminalitě, kdy se o příběhy z praxe podělil i pan Roman Svoboda z pořadu Na stopě. Studenti sekundy si prožili formou promítaného komiksu příběh Moniky - dívky, která se vlivem nepříznivé situace v rodině setkala s marihuanou a tanečními drogami. Příběhem, který se opravdu stal, je provedly lektorky z organizace Podané ruce. Program pro žáky ZŠ je připraven na červen. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0014.JPG

den-bez-tabaku-2015.jpg

Farmářské trhy s medvědím česnekem - 16. 5. 2015

Šlapanické farmářské trhy se konají 5krát ročně (únor, duben, květen, září a říjen). Tentokrát jsme připravili drobné oživení ve formě ochutnávky a prodeje výrobků s medvědím česnekem – bylinou, která obsahuje plno vitamínů a minerálních látek prospěšných pro lidský organismus. Mezi nabízeným sortimentem si návštěvníci mohli koupit pečivo, koření, masné výrobky a uzeniny, mléčné výrobky, ovčí sýry, brambory, rybízové víno, frgály, nakládaná rajčata, přírodní kosmetiku a jiné. Restaurace Na náměstí připravila nejen ochutnávku pomazánek, ale i speciální menu z medvědího česneku.

017.jpg

 

Den matek a Den rodin - 10. 5. 2015

Druhá květnová neděle už tradičně patří Dni matek, spojenému s oslavou Dne rodin. Tentokrát nám počasí přálo, a tak se městský park v nedělní odpoledne zaplnil rodinami s dětmi, maminkami a babičkami. Během programu předvedly své sestavy mažoretky Sisi  nebo skupina aerobiku a pohybových her ZŠ Šlapanice. Krásně připravená byla pásma mateřských školek. MŠ Ponětovice vystoupila s pásmem Cesta kolem světa, MŠ Hvězdička zahrála pohádku O Koblížkovi a MŠ Zahrádka vystoupila s hudební pohádkou O Červené karkulce.  Slavnostní atmosféru doplnil svými písněmi pěvecký sbor Gymnázia Šlapanice. Jako poděkování připravilo Město Šlapanice růže a perníčková srdíčka a děti je mohly rozdat svým maminkám a babičkám.

V rámci Dne rodin přichystal sociální odbor několik stanovišť se soutěžemi pro děti a rodiče a také prarodiče. Děti si zahrály na vodníka, hádaly obrázkové hádanky nebo vyzkoušely nakrmit hladového medvěda.  Celé rodiny si odpoledne velmi užily a odnesly si spoustu odměn a sladkostí.

Poděkování patří kulturní komisi a sociálnímu odboru za jejich perfektní přípravu, ale i všem účinkujícím – dětem a paním učitelkám – kteří si dali práci a připravili skvělá vystoupení, aby potěšili naše maminky.

DSC_0402.JPG

 

 

 

 

Dopravní hrátky pro mateřské školy 5. - 7. 5. 2015

Strážníci městské policie přichystali pro děti malou autoškolu, kde malí řidiči museli projít technickými zkouškami, jízdami a testy, aby získali svůj první řidičský průkaz. Akce probíhala již pojedenácté na dopravním okruhu v areálu MŠ Zahrádka. Během tří dnů se jí zúčastnily obě šlapanické mateřské školy a Klub maminek a dětí Sluníčko.  Průkaz malého řidiče se pokusilo získat  přes 200 dětí a to na odrážedlech, koloběžkách nebo na kole. Součástí akce byla názorná dopravně-bezpečnostní osvěta – používání helem, poznávání základních dopravních značek nebo seznámení se semaforem či radarem. Opravdový semafor zapůjčila firma SIGNEX spol. s.r.o. Velmi úspěšnou a oblíbenou akci tentokrát podpořila JM Autoškola, Jihomoravský kraj a BESIP v rámci kampaně Světového týdne bezpečnosti na silnicích. Děti tak dostaly za absolvování malé autoškoly sladkosti a odměny a na procházky budou používat nové reflexní vesty a terčíky.

DSC_0048.JPG

Šlapanice darují krev 15. 6. 2015

den krve 2015 up1 (1).jpg

Den matek a Den rodin - 10. 5. 2015

DEN MATEK 2015 (2).jpg

Den Země - úklid katastru 25. 4. 2015

U příležitosti Dne Země proběhl ve Šlapanicích v sobotu 25. 4. 2015  tradiční úklid katastru. Uklízely se příjezdové cesty do města, městský park, hřiště, cesty podél Říčky, Tuřanka nebo Velký hájek. Sešlo se několik desítek dobrovolníků - rodiny s dětmi, vedení města, zaměstnaci úřadu, členové komisí, podnikatelé a zástupci místních spolků. Děkujeme všem, kteří přispěli k úklidu našeho okolí  a míst, které máme rádi.

DSC_0008.JPG

Den Země - úklid katastru

Den země plakát 2015 (1).jpg

Výtvarné práce dětí ve vestibulu MěÚ

Během roku jsou ve vestibulu MěÚ instalovány výstavy výtvarných prací žáků ZŠ, školní družiny, mateřských škol a ZUŠ. Výstavky jsou tematicky zaměřené na roční období. Po krásných obrázcích ze zimního období je nyní přichystána výstava s názvem Jaro očima dětí. Po prázdninách se můžete těšit na výtvarné práce s podzimními obrázky.DSC_0008.jpg

Velikonoční tvoření pro děti

Vyrobit si velikonoční dekoraci či namalovat velikonoční vajíčko si mohly děti v sobotu 28. března 2015 v herně základní školy.

Spolu se svými rodiči zhlédli ukázky zdobení perníčků nebo si nazdobili vlastní. Malí i velcí „kluci“ si upletli pomlázku a všichni si zasoutěžili o sladké odměny. Město Šlapanice děkuje za organizaci Velikonočního dětského tvoření Komisi pro kulturu, tradice a cestovní ruch.

DSCN0305.jpg

Diskuze s občany - víceúčelové hřiště na ulici Jiráskova

Přes padesát účastníků diskutovalo o plánu vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem na ulici Jiráskova. Diskuze byla moderována Nadací Partnerství, která má bohaté zkušenosti ve spolupráci s veřejností v různých městech a obcích. Vedení města a občané se snažili najít shodu na projektu, společně hledali klady a zápory výstavby, případně jiné využití prostoru. 

004.JPG

kd.jpg

NENECHTE SI UJÍT

26. srpen 2016 od 13.00 h – 26. srpen 2016 do 19.00 h
Ahoj, léto! - hravé rozloučení s prázdninami v muzeu více
28. srpen 2016
Loučení s prázdninami
31. srpen 2016 od 09.00 h – 31. srpen 2016 do 17.00 h
Ahoj, léto! - hravé rozloučení s prázdninami v muzeu více
3. září 2016
obecní svátek v Bedřichovicích

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 24.08.2016 v 08:02       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní