Pátek, 27. květen 2016. Svátek má Valdemar

Aktuality

Velikost textu

Dopravní hrátky pro předškolní děti - květen 2016

Strážníci městské policie přichystali pro děti malou autoškolu, kde malí řidiči museli projít technickými zkouškami, jízdami a testy, aby získali svůj první řidičský průkaz. Akce probíhala na dopravním okruhu v areálu MŠ Zahrádka. Během tří dnů se jí zúčastnily obě šlapanické mateřské školy a děti z miniškolky Maceška.  Průkaz malého řidiče se pokusilo získat  přes 200 dětí a to na odrážedlech, koloběžkách nebo na kole. Součástí akce byla názorná dopravně-bezpečnostní osvěta – používání helem, poznávání základních dopravních značek nebo seznámení se semaforem či radarem. Semafor a dopravní značky zapůjčila zdarma společnost SIGNEX spol. s.r.o. Velmi úspěšnou a oblíbenou akci tentokrát podpořila JM Autoškola a Jihomoravský kraj. Děti tak dostaly za absolvování malé autoškoly sladkosti, odměny a reklamní předměty od Besip.

13177493_1570846183213016_7474657123849359075_n.jpg

Den proti drogám - preventivní programy pro ZŠ

Jak se nestát závislákem je název preventivního programu, jehož se 5. a 10. května zúčastnili žáci 7. ročníků. Zajímavou a nenásilnou formou hry se žáci seznamovali s nebezpečím užívání různých návykových látek. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu měly připraveny tři stanoviště, na kterých byli žáci vtaženi do panelových soutěžních her s tématy vliv kouření, drogy a jiné návykové látky a asertivní chování. Žáky hry zaujaly a snažili se vzájemně spolupracovat na řešení různých modelových situací. Za svoje znalosti a vědomosti byli žáci odměněni nejen vysokým počtem bodů, ale i drobnými dárky. Cílem výukového programu bylo seznámit žáky s negativy spojenými s užíváním návykových látek a s riziky vzniku závislostí. Preventivní výukový program pro žáky 7. ročníku ZŠ Šlapanice byl hrazen z prostředků města Šlapanice z rozpočtu Projektu Zdravé město.

13124893_1568476770116624_5423705283696644797_n.jpg

Šlapanice darují krev - 10. 6. 2016

Připojte se k naší kampani - přijďte darovat krev! Čekají Vás drobné dárky a poukázka do bazénu. Přihlášení do 10. 5. 2016 na email vladka.dobiasova MOCHR gmail MOCHR2 com.

den krve 2016 web.jpg

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016

Úklid šlapanického katastru letos proběhl pod hlavičkou celonárodní  akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která zajistila materiál jako pracovní rukavice ap. V sobotu 9. 4. 2016 nám ale počasí nepřálo...zvažovali jsme i přeložení akce, ale protože se i přes deštivé počasí sešlo okolo 25 dobrovolníků - nic nebránilo vrhnout se do úklidu. Rukavice, igelitové pytle a vydali jsme se na předem vytyčené trasy - cesta na Bedřichovice, na Ponětovice, na Jiříkovice, městský park. Velké poděkování patří opravdu všem, kteří i přes nepřízeň počasí přiložili ruku dílu a pomohli tak zvelebit naše okolí. Již tradičně se zapojil v hojném počtu spolek Hrbatý hrozen - díky! A mladí fotbalisti, kteří místo tréninku uklízeli již v pátek - cestu na Žuráň a ulici Zemědělskou. Alespoň malou odměnou bylo drobné občerstvení na cestu. Hlavně ale všechny hřál dobrý pocit, že jsme alespoň něco málo udělali pro místo, kde bydlíme...i když se nikomu z nás do toho deště z postele fakt nechtělo....:-)

12987114_1558995284398106_1504543290394751540_n.jpg

 

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016 v 9 h

Připojte se s námi do úklidu okolí Šlapanic!

sobota 9. června - sraz v 9 hodin v městském parku.

Drobné občerstvení zajištěno.

facebookCoverEvents.jpg

Co nejvíce trápí občany Šlapanic? – výstupy z Veřejného fóra

Na Veřejném fóru (1. 10. 2015) byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města tak, jak je vnímají občané. Ostatní občané, kteří se neúčastnili Veřejného fóra mohli hlasovat - buď formou internetové ankety na webu města nebo odevzdáním lístku, který byl otištěn ve Šlapanickém zpravodaji. Do ankety se zapojilo celkem 202 respondentů.

Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety, je následující:

1. Řešení křižovatky Slatina u kostela
2. Obchodní centrum 
3. Vybudování cyklostezek ve městě a okolí 
4. Řešení koupání – alternativa biotop 
5. Zastavení projektu průmyslové zóny (nerealizace)
6. Řešení ekologické zátěže ICEC 
7. Vybudování multifunkčního hřiště Jiráskova
8. Areál papíren přebudovat na hřiště a posilovací stroje

Následuje předložení těchto témat radě města a zastupitelstvu. Tyto orgány stanoví nejoptimálnější postupy a odpovědnost k řešení. Na 2. Veřejném fóru, které proběhne 22. 9. 2016 budou tato témata vyhodnocena a veřejnost bude seznámena s kroky, které město podniklo. Děkujeme všem za zájem o dění ve městě!

 
 

Světový den výživy - preventivní program pro ZŠ

Pro žáky 8. tříd ZŠ jsme uspořádali přednášky o poruchách příjmu potravy. Žáci se seznámili s riziky přehnaných ideálů krásy a s nebezpečím diet či užíváním anabolik. Interaktivní formou se dozvěděli zajímavosti a fakta o nejčastějších poruchách příjmu potravy - mentální anorexii a bulimii - o jejích psychických i fyzických následcích, o léčbě nebo možnosti laické pomoci. Dvouhodinové preventivní programy vedly lektorky z organizace Podané ruce.

PB040680.JPG

Environmentální výukové programy pro mateřské školky

Šlapanické mateřské školy získaly finační podporu od Nadace Sova (15 000,- Kč) a mohly tak vyrazit na výlety do brněnských Soběšic do pracoviště Lipky - Jezírko. Děti z MŠ Zahrádka absolvovaly během tří dnů program "Jak se žije v lese" a MŠ Hvězdička si vybrala "Mravencovo desatero". Velká část výuky probíhá přímo v lese v malebném protředí nedaleko  Soběšic, a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody.

IMG_1355.JPG

Veřejné fórum - 1. 10. 2015

Veřejné fórum - projednávání problémů města očima veřejnosti - proběhlo ve čtvrtek 1. 10. 2015 v orlovně na Masarykově náměstí ve Šlapanicích. Občané se mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli ve Šlapanicích změnit a co by mělo město prioritně řešit. Sešlo se skoro sedmdesát lidí, kteří měli co říci. Padaly desítky námětů a návrhů - o kterých měl každý účastník možnost hlasovat. Z hlasování vzešlo 14 hlavních témat, které jsou pro občany nejzásadnější: vybudování multifunkčního hřiště na ulici Jiráskova - řešení křižovatky Slatina u kostela - řešení ekologické zátěže ICEC - cyklostezky ve městě - řešení alternativy koupaliště /biotop/ - kultivovat komunikaci rodiče x škola - vyřešit projekt městského kulturního sálu - obchodní centrum - areál papíren využít na hřiště a posilovací stroje - nerealizace průmyslové zóny - bezbariérové přístupy - alternativa k seniorbusu pro matky s dětmi - uzamykatelné kóje pro kola a koloběžky na ZŠ - kino. Na tato témata bude vytvořena veřejná anketa a i ostatní občané, kteří se Veřejného fóra nezúčastnili, se budou moci vyjádřit. Ověřených "10 problémů města" pak bude putovat do rady města a zastupitelstva. Všem, kteří se účastnili, děkujeme za projevený zájem o dění ve městě a věříme, že fórum přispěje k řešení problémů, které občané cítí.

P1240075.JPG

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) - Den s městskou policií - 22. 5. 2015

V rámci Evropského týdne mobility jsme pro žáky 5. tříd ZŠ Šlapanice připravili "Den s městskou policií". V úterý 22. 9. 2015 se nejprve žáci sešli v kinosále, kde se strážníky prodiskutovali zvýšené množství dopravy, jeho dopad na životní prostředí a zaměřili se i na bezpečnost na silnicích. Po vyplnění tipovacího kvízu s nimi po třídách vyrazili do terénu. Na frekventované ulici Brněnské žáci se strážníky měřili rychlost projíždějících aut, seznamovali se s technickým stavem vozidel nebo kontrolovali emise. Místo pokuty za překročení rychlosti rozdávaly děti opravdové kyselé citróny a jako malou pochvalu naopak sladké jablko. Nejvyšší naměřená rychlost byla 78 km/hod a rozdáno bylo bohužel více citrónů než jablek. Za nejlépe natipované odpovědi (nejvyšší naměřená rychlost a množství zastavených aut) byli žáci odměněni drobnými dárky. 

IMG_8011 (1).jpg

Veřejné fórum - 1. 10. 2015 v 17 h orlovna

Přijďte na Veřejné fórum, které se ve Šlapanicích koná poprvé.

Máte možnost říci, co Vás ve Šlapanicích trápí, co se Vám líbí,

co nelíbí a co byste chtěli změnit. Diskutovat se bude u tématických stolů.

Těšíme se s Vámi na setkání!

veřejné forum2015.jpg

Přijímání jubilantů vedením města - 15. 8. 2015

Vedení města přijímalo letošní jubilanty - osmdesátníky, sedmdesátníky, šedesátníky a padesátníky při příležitosti  83. šlapanických slavností. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo více jak sto jubilantů, které město pohostilo hodovými koláčky a vínem. Na památku se jubilanti podepsali do kroniky, po skupinkách se vyfotili na náměstí a od města jako dárek dostali knihu. Za přípravu, pomoc a organizaci děkujeme odboru vnitřních věcí a zástupcům komise kulturní a komise sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město.

_MG_4755.jpg

Veřejné projednávání k návrhu volnočasového prostoru na ulici Jiráskově - 16. 7. 2015

Setkání občanů nad studií a vizualizací volnočasového prostoru na ulici Jiráskově proběhlo ve čtvrtek 16. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ. Občanům a zástupcům města představil novou studii prostoru architekt Milan Podroužek. Občané mohli vyjádřit svoje připomínky či získat podrobnější informace. Nový návrh byl vesměs přijat kladně. Další připomínky je možno podat do pátku 24. července 2015 na sekretariátě MěÚ: e-mail sekretariat MOCHR slapanice MOCHR2 cz.

002.JPG

Den proti drogám - preventivní programy na ZŠ - 22. 6. 2015

"Jak se nestát závislákem" - název preventivního programu -  se kterým přijeli odbornice ze Státního zdravotního ústavu na ZŠ Šlapanice. Žáci 8. tříd se interaktivní formou seznamovali s nebezpečím užívání návykových látek. Na čtyřech stanovištích je čekala panelová soutěžní hra na téma kouření, užívání alkoholu, drog, asertivita a principy rozhodování. Za svoje vědomosti byla vítězná družstva odměněna. Cílem bylo seznámení žáků s nejčastěji užívanými návykovými látkami a rizikem vzniku závislosti.

DSC_0006 (1).jpg

Daruj krev se Zdravým městem Šlapanice - 15. 6. 2015

Dobrovolní dárci krve ze Šlapanic se v rámci kampaně „Daruj krev se Zdravým městem“ sešli 15. 6. 2015 na Transfuzní stanici v Brně. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i poukázka do bazénu základní školy, tričko, kniha nebo reklamní předměty. Smyslem akce je zvýšení povědomí o potřebě darovat krev, rozšířit registr dárců a zvýšit prestiž dárcovství. Ti, co se chtěli zapojit, přišli i jiný den a tak celkově přišlo darovat krev přes dvacet šlapanických. Protože v téhle akci vidíme smysl a velký potenciál, hodláme v ní pokračovat dále a tak věříme, že se nás příští rok sejde zase o něco více. Všem dárcům krve děkujeme!

DSC_0019.JPG

Hasičina nejen dřina - 13. 6. 2015

„Hasičina nejen dřina“ – akce pořádaná Hasičským sborem Šlapanice, za podpory města a dalších partnerů – byla nabita nevšedním programem zaměřeným na dopravní nehody. Dopoledne proběhly soutěže pro děti, výstava záchranářské techniky nebo simulace dopravní nehody. Odpolední program byl věnován družstvům dospělých. Během celého dne lékaři Záchranné služky JmK  nacvičovali s návštěvníky této akce postup při poskytování první pomoci, včetně použití defibrilátoru AED. Velké poděkování patří organizátorům a všem,  kteří  se podíleli na této perfektně připravené akci, která je rok od roku zajímavější, pestřejší a zapojuje čím dál více nadšenců a dobrovolníků.

DSC_0088.jpg

Dny bez úrazů na ZŠ Šlapanice 3.- 4. 6. 2015

DDM Junior - pracoviště Fantázie připravila pro ZŠ Šlapanice bezpečnostně-preventivní Dny bez úrazů. Ve dvou dnech se žáci 1.- 5. tříd vystřídali na dvanácti stanovištích. Děti se seznámily s bezpečnostními pravidly pro chodce, při jízdě na kole, na bruslích, při pobytu v přírodě, ale i na sociálních sítích. Naučily se dávat první pomoc, na figurínách zkoušely masáž srdce nebo se zachraňovaly ve vodě. Na dalších stanovištích se setkaly s hasiči,  městskou policií nebo vodícím psem. Program Fantázie byl velmi pestrý a žáci si odnesli mnoho cenných rad a informací, jak předcházet úrazům. DDM Junior - pracovišti Fantázie patří velké poděkování za skvěle připravenou akci. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0085.JPG

Den bez tabáku - preventivní programy pro ZŠ - 28. 5. 2015

S preventivním programem o kouření přijely lektorky organizace Podané ruce do pátých tříd ZŠ Šlapanice. Besedou a hravou formou byly děti seznámeny s riziky spojenými s kouřením. Žáci plnili úkoly ve skupinkách, diskutovali nebo si zahráli scénku, jak odmítat nabízenou cigaretu. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0010.jpg

Den proti drogám - preventivní programy na gymnáziu

V rámci této kampaně jsme připravili pro studenty šlapanického gymnázia preventivní programy na téma závislostí. Kvartu, kvintu a sextu navštívili preventisté z Policie ČR, aby je seznámili s nástrahami Facebooku a jiných sociálních sítí. Řeč byla i o kyberšikaně a počítačové kriminalitě, kdy se o příběhy z praxe podělil i pan Roman Svoboda z pořadu Na stopě. Studenti sekundy si prožili formou promítaného komiksu příběh Moniky - dívky, která se vlivem nepříznivé situace v rodině setkala s marihuanou a tanečními drogami. Příběhem, který se opravdu stal, je provedly lektorky z organizace Podané ruce. Program pro žáky ZŠ je připraven na červen. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0014.JPG

den-bez-tabaku-2015.jpg

Farmářské trhy s medvědím česnekem - 16. 5. 2015

Šlapanické farmářské trhy se konají 5krát ročně (únor, duben, květen, září a říjen). Tentokrát jsme připravili drobné oživení ve formě ochutnávky a prodeje výrobků s medvědím česnekem – bylinou, která obsahuje plno vitamínů a minerálních látek prospěšných pro lidský organismus. Mezi nabízeným sortimentem si návštěvníci mohli koupit pečivo, koření, masné výrobky a uzeniny, mléčné výrobky, ovčí sýry, brambory, rybízové víno, frgály, nakládaná rajčata, přírodní kosmetiku a jiné. Restaurace Na náměstí připravila nejen ochutnávku pomazánek, ale i speciální menu z medvědího česneku.

017.jpg

 

Den matek a Den rodin - 10. 5. 2015

Druhá květnová neděle už tradičně patří Dni matek, spojenému s oslavou Dne rodin. Tentokrát nám počasí přálo, a tak se městský park v nedělní odpoledne zaplnil rodinami s dětmi, maminkami a babičkami. Během programu předvedly své sestavy mažoretky Sisi  nebo skupina aerobiku a pohybových her ZŠ Šlapanice. Krásně připravená byla pásma mateřských školek. MŠ Ponětovice vystoupila s pásmem Cesta kolem světa, MŠ Hvězdička zahrála pohádku O Koblížkovi a MŠ Zahrádka vystoupila s hudební pohádkou O Červené karkulce.  Slavnostní atmosféru doplnil svými písněmi pěvecký sbor Gymnázia Šlapanice. Jako poděkování připravilo Město Šlapanice růže a perníčková srdíčka a děti je mohly rozdat svým maminkám a babičkám.

V rámci Dne rodin přichystal sociální odbor několik stanovišť se soutěžemi pro děti a rodiče a také prarodiče. Děti si zahrály na vodníka, hádaly obrázkové hádanky nebo vyzkoušely nakrmit hladového medvěda.  Celé rodiny si odpoledne velmi užily a odnesly si spoustu odměn a sladkostí.

Poděkování patří kulturní komisi a sociálnímu odboru za jejich perfektní přípravu, ale i všem účinkujícím – dětem a paním učitelkám – kteří si dali práci a připravili skvělá vystoupení, aby potěšili naše maminky.

DSC_0402.JPG

 

 

 

 

Dopravní hrátky pro mateřské školy 5. - 7. 5. 2015

Strážníci městské policie přichystali pro děti malou autoškolu, kde malí řidiči museli projít technickými zkouškami, jízdami a testy, aby získali svůj první řidičský průkaz. Akce probíhala již pojedenácté na dopravním okruhu v areálu MŠ Zahrádka. Během tří dnů se jí zúčastnily obě šlapanické mateřské školy a Klub maminek a dětí Sluníčko.  Průkaz malého řidiče se pokusilo získat  přes 200 dětí a to na odrážedlech, koloběžkách nebo na kole. Součástí akce byla názorná dopravně-bezpečnostní osvěta – používání helem, poznávání základních dopravních značek nebo seznámení se semaforem či radarem. Opravdový semafor zapůjčila firma SIGNEX spol. s.r.o. Velmi úspěšnou a oblíbenou akci tentokrát podpořila JM Autoškola, Jihomoravský kraj a BESIP v rámci kampaně Světového týdne bezpečnosti na silnicích. Děti tak dostaly za absolvování malé autoškoly sladkosti a odměny a na procházky budou používat nové reflexní vesty a terčíky.

DSC_0048.JPG

Šlapanice darují krev 15. 6. 2015

den krve 2015 up1 (1).jpg

Den matek a Den rodin - 10. 5. 2015

DEN MATEK 2015 (2).jpg

Den Země - úklid katastru 25. 4. 2015

U příležitosti Dne Země proběhl ve Šlapanicích v sobotu 25. 4. 2015  tradiční úklid katastru. Uklízely se příjezdové cesty do města, městský park, hřiště, cesty podél Říčky, Tuřanka nebo Velký hájek. Sešlo se několik desítek dobrovolníků - rodiny s dětmi, vedení města, zaměstnaci úřadu, členové komisí, podnikatelé a zástupci místních spolků. Děkujeme všem, kteří přispěli k úklidu našeho okolí  a míst, které máme rádi.

DSC_0008.JPG

Den Země - úklid katastru

Den země plakát 2015 (1).jpg

Výtvarné práce dětí ve vestibulu MěÚ

Během roku jsou ve vestibulu MěÚ instalovány výstavy výtvarných prací žáků ZŠ, školní družiny, mateřských škol a ZUŠ. Výstavky jsou tematicky zaměřené na roční období. Po krásných obrázcích ze zimního období je nyní přichystána výstava s názvem Jaro očima dětí. Po prázdninách se můžete těšit na výtvarné práce s podzimními obrázky.DSC_0008.jpg

Velikonoční tvoření pro děti

Vyrobit si velikonoční dekoraci či namalovat velikonoční vajíčko si mohly děti v sobotu 28. března 2015 v herně základní školy.

Spolu se svými rodiči zhlédli ukázky zdobení perníčků nebo si nazdobili vlastní. Malí i velcí „kluci“ si upletli pomlázku a všichni si zasoutěžili o sladké odměny. Město Šlapanice děkuje za organizaci Velikonočního dětského tvoření Komisi pro kulturu, tradice a cestovní ruch.

DSCN0305.jpg

Diskuze s občany - víceúčelové hřiště na ulici Jiráskova

Přes padesát účastníků diskutovalo o plánu vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem na ulici Jiráskova. Diskuze byla moderována Nadací Partnerství, která má bohaté zkušenosti ve spolupráci s veřejností v různých městech a obcích. Vedení města a občané se snažili najít shodu na projektu, společně hledali klady a zápory výstavby, případně jiné využití prostoru. 

004.JPG

Setkání s místními spolky

Zástupci místních spolků, vedení města a vybraní zástupci odborů se sešli 21. ledna 2015 v zasedací místnosti MěÚ ve Šlapanicích k pravidelnému lednovému setkání. V programu byly informace o finančních dotacích na spolkovou činnost, změny v novém Občanském zákoníku a informace o prezentování v městských médiích. Spolkům byl také představen Projekt Zdravé město a MA21 a plán akcí na rok 2015. Zástupci spolků byli s naplánovanými akcemi seznámeni a byla jim nabídnuta spolupráce v rámci jejich možností.011.JPG

Druhá šance pro dětskou hru

Město Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice a Klubem rodičů a přátel ZŠ Šlapanice se připojilo do charitativní sbírky "Druhá šance pro dětskou hru". Sbírku organizoval Jihomoravský kraj s Krajskou hygienickou stanicí JmK, Krajským ředitelstvím Policie ČR, Hasičským záchranným sborem JmK a Zdravotnickou záchranou službou JmK. Vybralo se velké množství zachovalých stolních či karetních her a oblečení. Věcné dary putovaly do organizací BAKHITA o.p.s., Domov pro matky s dětmi - Společná cesta, CCS Kyjov, Azylový dům Lávka Petrovice, Domov pro matky a otce v tísni Znojmo, HoST - Home Start ČR. Slavnostní předání proběhlo v prosinci na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

P1220552.JPG

Konference o společenské odpovědnosti v Brně

Konference pořádaná 18. listopadu 2014 Jihomoravským krajem s účastí zástupců měst a obcí kraje. Odborná konference s názvem " Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy" proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michal Haška v Brně. Koordinátorka ve své prezentaci představila Šlapanice jako začínající Zdravé město, cíle projektu, aktivity v letošním roce a plány do budoucna.

DSC_0493.JPG

Druhá šance pro dětskou hru

deskovky.jpg

Maskot Zdravého města

Maskot, který dostal jméno Zdravík se poprvé objevil na říjnových farmářských trzích. Byl vytvořen podle vítězného návrhu, který vzešel ze soutěže "O maskota Zdravého města".  Autorem návrhu je žák základní školy Filip Čadílek. S maskotem se budete moci setkávat na všech akcích Projektu Zdravé město.

Zdravík fotka.JPG

Světový den výživy - preventivní program pro studenty Gymnázia Šlapanice

Pro studenty gymnázia - tercie a kvarty jsme uspořádali přednášky o poruchách příjmu potravy. Studenti se seznámili s riziky přehnaných ideálů krásy, s nebezpečím diet či užíváním anabolik. Dozvěděli se mnoho zajímavostí a faktů o nejčastějších poruchách příjmu potravy - mentální anorexii a bulimii - o jejích psychických i fyzických následcích, o léčbě nebo možnosti laické pomoci. Vše doplněno o fotografie nebo příklady z praxe paní Mgr. Sylvy Šmídové ze Státního zdravotního ústavu, která tuto odbornou přednášku vedla. Další fotografie ve fotogalerii.

DSC_0024.JPG

Světový den výživy - preventivní program pro žáky ZŠ Šlapanice

"Nakupujeme zdravě a chytře" - tak se jmenuje preventivní program, se kterým přijely odbornice ze Státního zdravotního ústavu do ZŠ Šlapanice. Žáci 4. tříd byli formou panelové hry zasvěceni do problematiky zdravé výživy a správné hygieny. Nejprve se seznámili s výživovou pyramidou a zásadami správného stravování. Pak se děti rozdělily do čtyř skupin a obcházely jednotlivá stanoviště, kde se učily číst složení výrobků z obalů, vhodně uskladňovat potraviny nebo správně nakupovat. Na posledním stanovišti si vyzkoušely pomocí speciální lampy, jak dobře si umyly ruce a jak lehce si nesprávnou hygienou mohou předávat nemoci. Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda a žáci si mimo drobného dárečku a pracovního sešitu odnesly spoustu zajímavých a přínosných informací.  Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0182.JPG

 

 

Kulatý stůl - Spokojený senior v rodině

Sociální odbor Města Šlapanice v rámci rodinné politiky připravil v podvečer 29. 9 2014 Kulatý stůl na téma - Spokojený senior v rodině. Diskuze nejen se seniory se zúčastnila paní Gerta Mazalová, předsedkyně SOS - Sdružení na ochranu spotřebitelů - Asociace, která zúčastněným radila v oblasti reklamací, záručních lhůt, odstoupení od smlouvy či v problematice předváděcích akcí - tzv. šmejdi. Činnost a projekty Centra pro rodinu a sociální péči představila její ředitelka paní Marcela Ondrůjová. Besedujících seniorů nebylo mnoho, a tak byl prostor i na řešení  konkrétních problémů, kde velmi vstřícně radila paní Mazalová z SOS - Asociace.140929_kulaty_stul_slapanice_007.JPG

Seminář pro seniory "Abychom se cítili lépe"

Nejen senioři navštěvující Klub důchodců se sešli 2. 10. 2014 na semináři lektorky Nasti Miklové. Senioři si při kávě a vínu povídali o dobré a špatné náladě nebo o tom, jak přitáhnout do života pozitivní změny a uchovat si dobré zážitky. Bylo to příjemné posezení, během kterého se senioři mohli naučit pár základních technik, jak se dostat do lepší nálady. Konec besedy byl obohacen krátkou relaxací při hudbě a mluveném slovu.

DSC_0018.JPG

Evropský týden mobility 16. - 22. září

Tato kampaň probíhá každoročně v evropských městech od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečnost a ekologickou šetrnost v dopravě. Evropský týden mobility je ukončen 22. 9. Dnem bez aut.

Ve čtvrtek 18. září jsme pro žáky 5. tříd připravili Den s městskou policií. Strážníci nejprve besedovali s dětmi o bezpečnosti na silnicích a rozšířeném automobilismu. Pak se žáci po třídách vydali na ulici Brněnskou, nejfrekventovanější vozovku ve Šlapanicích. Zde společně se strážníky měřili rychlost aut a kontrolovali technický stav vozidel. Bezpečně jedoucí řidiči obdrželi jablko a kartičku s pochvalou. Naopak ti, co překročili povolenou rychlost, dostali od dětí citrón a výtku.

Pro děti to byl nevšední den -  viděly strážníky pracovat v terénu, seznámily se s radarem, kontrolovaly stav pneumatik nebo platnost technické kontroly a emisí. Před touto preventivní akcí žáci tipovali do připravených kartiček nejvyšší naměřenou rychlost a množství zastavených aut. Ty, co měli nejlepší odhad, jsme odměnili na slavnostním ukončení v kinosále. 

Více fotografií ve fotogalerii.

 

DSC_0079.JPG

Nové sběrné středisko odpadů

Šlapanice mají nové sběrné středisko odpadů odpovídající evropským standardům v oblasti nakládání s odpady. Práce na výstavbě nového areálu probíhaly od března letošního roku. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fond soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Ke třídení odpadu je k dispozici 19 velkoobjemových kontejnerů a sklad nebezpečných odpadů.  Od 1. 9. 2014 je sběrné středisko odpadů na Zemědělské ulici otevřeno v provozní době po, st, pa 9 - 15 h,  ut, čt  9 - 18 h a so 9 - 12 h.

034.JPG

Den proti drogám - beseda žáků 7. tříd ZŠ s Policií ČR

16. června 2014 byla pro žáky 7. tříd uspořádána beseda s policisty preventivního oddělení Policie ČR. Naprap. Milan Gruška  a naprap. Petra Hrazdírová mluvili s dětmi na téma trestní odpovědnost, nebezpečí drog a omamných látek. Řeč přišla i na kyberšikanu a rizika používání internetu a facebooku. Přednáška na nelehká ač aktuální témata byla velmi poutavá, protože policisté popisovali příklady ze své praxe. Více fotografií ve fotogalerii.

DSC_0021.JPG

Den dárců krve

Město Šlapanice se připojilo k mezinárodní kampani  Světový den dárců krve. Tento den byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 2003 a připadá na 14. června. Dárcovství krve je často jedinou možností, která rozhodne o záchraně člověka. Cílem této každoroční kampaně je zvýšit povědomí o potřebě bezpečných krevních derivátů. Letošním tématem kampaně je heslo "Každý dárce je hrdina"

Společný termín pro Šlapanice byl domluven na 12. 6. 2014. Brzy ráno jsme přijeli na Transfúzní stanici Brno. Po vyplnění dotazníků, změření tlaku a pohovoru s lékařkou nám odborné sestry odebraly krev. Nebylo to nic nepříjemného, naopak to byl příjemně strávený dopolední čas. Po odběru jsme dodali nějaké tekutiny a sladkost, povykládali si a všechny nás hřál dobrý pocit z "hrdinského činu". Skoro všichni jsme dávali krev poprvé a  u jednoho dárcovství určitě nezůstaneme....

DSC_0017.JPG

Den proti drogám - beseda Policie ČR se studenty Gymnázia Šlapanice

28. května 2014 přijel besedovat se  studenty Gymnázia Šlapanice naprap. Milan Gruška z preventivního oddělení Policie ČR. Řeč byla o trestní odpovědnosti, spolupachatelství, dealerství drog, sebeobraně a obecně o všem, co studenty zajímalo. Ač vážná témata, pan policista je dokázal odlehčit  humorem, praktickými ukázkami a několika příklady ze své praxe. Více fotografií z besedy ve fotogalerii.

DSC_0130.JPG

Den bez tabáku - 31. května

V rámci projektu Zdravé město se Šlapanice připojují k mezinárodní kampani Den bez tabáku - 31. května. Chceme upozornit na tento celosvětový problém formou plakátů a preventivních programů pro děti. Státní zdravotní ústav připravil pro děti z MŠ  výchovný program s názvem Cigareta Retka. Obrázky dětí  si můžete přijít prohlédnout do vestibulu městského úřadu. Více fotografií z představení na fotogalerii.

DSC_0042.JPG

 

Akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky městského úřadu 22. 5. 2014

Vedení města, radní, zastupitelé, vedoucí odborů a předsedové komisí se účastnili akreditovaného vzdělávacího programu Národní sítě Zdravých měst ČR /NSZM ČR /- "Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života". Školení bylo zaměřeno na základní program Zdravých měst a problematiku místní Agendy 21 jako metodu zvyšování kvality veřejné správy. V zasedací místnosti na pracovišti Opuštěná školil ředitel NSZM ČR Ing. Petr Švec.

 

 P1200011.JPG

Den matek a Den rodin 11. 5. 2014

Druhá květnová neděle patří už tradičně Dni matek, spojenému s oslavou Dne rodin, Tentokrát nám počasí ovšem nepřálo, a tak jsme bohatý odpolední program museli přesunout do orlovny a vestibulu městského úřadu. V tento den symbolicky zahajovalo Muzeum Šlapanice svoji novou výstavu Dítě, dětství, mateřství, spojenou s módní přehlídkou v prostorách muzea. Hlavním programem oslavy Dne matek byly vystoupení dětí -  Mažoretky Sisi, hudební škola Yamaha, kroužky při ZŠ- pěvecký a aerobik, MŠ Ponětovice, MŠ Zahrádka, MŠ Hvězdička. Vše prostoupeno písněmi mladého zpěváka Martina Matese Štěpánka a začínajících zpěvaček z Yamahy nebo ZŠ Šlapanice. V rámci Dne rodin byly pro děti přichystány soutěžní stanoviště ve vestibulu městského úřadu. Navzdory počasí se den vydařil a našim maminkám jsme popřáli vše nejlepší.

DSC_0069.JPG

Den Země - úklid katastru

Přes 80 dobrovolníků se sešlo v sobotu ráno 26. 4. 2014 v městském parku se společným cílem uklidit šlapanický katastr. Přišli zaměstnanci úřadu, rodiče či prarodiče s dětmi a v hojném zastoupení místní spolky - Hrbatý hrozen, SK Šlapanice oddíl kopané, Mažoretky Sisi, Myslivecká společnost Šlapanice, Orel nebo Sokol. Zejména děkujeme mladým fotbalistům a mažoretkám, kterých bylo skoro 40. Rozdělili jsme se do skupin, navlékli si rukavice a s pytli šli čistit přidělené lokality jako cestu do Bedřichovic, Kobylnic, Ponětovic, na Žuráň, kolem cihelny, Tuřanku nebo cestu podél železniční tratě. Zejména děti se nestačily divit, když sbíraly pohozené pet lahve, papíry, pneumatiky nebo dokonce odhozené spotřebiče, květináče či stará lehátka.  Firma Sateso pak pytle plné odpadu posvážela. Zapojili jsme se k mezinárodní kampani Dne Země, udělali něco pro Šlapanice, dětem dali dobrý příklad a sami si odnesli dobrý pocit z prospěšné práce. Všem zúčastěným patří velké díky!

DSC_0045.JPG

Den Země - úklid katastru

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Šlapanice se připojují ke světové kampani úklidem svého katastru. Přijďte v sobotu 26. dubna v 8.30 do městského parku a společně uklidíme jednotlivé lokality. Vezměte si jen pracovní rukavice, ostatní zajistíme. 

Den země plakát.jpg

 

 

 

Zábavně o stáří? Ale ano!

Aleš Cibulka a Vladimír Hron, moderátoři pořadu Zábavně o stáří, přijeli 19. března do Šlapanic. Diskutovali s odborníky na problematiku seniorů o stárnutí, sociálních službách a prevenci kriminality páchané na seniorech. I když vcelku vážná témata, moderátoři je svým vtipem a pohotovostí dokázali odlehčit a všichni přítomní se úpřímně bavili. Nebyla nouze o veselé historky a příběhy a celé setkání bylo zpestřeno písněmi Vladimíra Hrona. Po přestávce a drobném občerstvení se do besedy zapojili i diváci formou dotazů. Na konci byl vylosován jeden výherce, který si odnesl tlakoměr. Kromě hudebního zážitku, užitečných informací a veselé nálady si každý divák odnesl dárkovou tašku od generálního partnera. Setkání s mediálními osobnostmi bylo rozhodně příjemným večerem a doufáme, že se s nimi ještě někdy potkáme.

 

Zábavně o stáří

Město Šlapanice pod záštitou Národní sítě Zdravých měst vás srdečně zve na zábavně-osvětový pořad "Zábavně o stáří". Pořadem vás bude provázet osvědčená dvojice moderátorů Aleš Cibulka a Vladimír Hron, která je zárukou chytré zábavy. Během představení budou hlavní protagonisté diskutovat s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory a zdravého stárnutí. Během přestávky mohou návštěvníci napsat odborníkům otázky, které budou následně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru.

Každý návštěvník obdrží dárkový balíček od generálního partnera projeku a proběhne slosování o hlavní cenu - tlakoměr.

Zábavný pořad proběhne ve středu 19. března 2014 v 19 hodin v divadelním sále v sokolovně.

Vstupné je dobrovolné.

Svoji účast prosím nahlaste na telefon 777 739 719 nebo email: vladka.dobiasova MOCHR gmail MOCHR2 com

Plakat Zabavne o stari.jpg

kd.jpg

NENECHTE SI UJÍT

28. květen 2016 od 07.30 h – 28. květen 2016 do 12.00 h
Závody mládeže v lovu ryb udicí více
28. květen 2016 od 09.00 h
TJ Sokol-Přebor ČOS minižáků ve volejbale
28. květen 2016 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
29. květen 2016 od 09.00 h
TJ Sokol-Župní přebor žáků a kadetek ve volejbale

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 27.05.2016 v 08:44       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní