Úterý, 20. únor 2018. Svátek má Oldřich
Odběr RSS

Aktuality

Velikost textu

23. srpen 2017

Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZM

Zveme Vás na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 6. září 2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, II. poschodí.

... více
21. srpen 2017

Porucha vodovodu

Vodárenská akciová společnost oznamuje poruchu vodovodního řadu v sídlišti Brněnská a částečně v ulici Těsnohlídkova. Oprava potrvá přibližně do 14 hod., náhradní dodávka vody nebude zajištěna.

18. srpen 2017

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

MUDr. Petra Procházková oznamuje, že ve dnech od 21. do 25. 8. 2017 neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr. Helena Stoklásková ve svých ordinačních hodinách (viz www.slapanice.cz/zdravotnictvi).

18. srpen 2017

Výběrové řízení - vedoucí kanceláře tajemníka

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: vedoucí kanceláře tajemníka.

... více
17. srpen 2017

Maverick Rescue Euro Cup 2017

Ve dnech 18. - 20. srpna 2017 se konají v Újezdě u Brna mezinárodní závody automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2017 a Autoslalom 2017. Upozorňujeme občany, že z tohoto důvodu bude kompletně uzavřena silnice od obce Sokolnice směrem na město Újezd u Brna a na památník Mohyla míru až po obec Prace a naopak. Tato uzavírka započne v pátek 18. srpna 2017 od 8.00 hod. a bude trvat do neděle 20. srpna 2017 do 21.00 hodin.

... více
16. srpen 2017

Uzavírka silnice mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi - rekonstrukce mostu

Oznamujeme, že od 23. 8. 2017 bude uzavřena silnice III. třídy v úseku mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi z důvodu rekonstrukce mostu III/15286. Objízdná trasa bude vedena přes Ponětovice. Termín úplné uzavírky silnice je plánován od 23. 8. do 9. 12. 2017.

... více
15. srpen 2017

Výběrové řízení - právník odboru výstavby

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: právník odboru výstavby.

... více
14. srpen 2017

Zápis z informativní schůzky 2. 8. 2017

Ve středu 2. 8. 2017 proběhla na městském úřadu informativní schůzka pro občany k vysvětlení připravovaných změn dopravního značení - jednosměrné ulice. Hlavním cílem připravovaných změn je zabezpečení průjezdnosti ulic, umožnění přístupu vozidel Integrovaného záchranného systému, legalizace parkování a zvýšení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Nyní přinášíme zápis z tohoto jednání.

... více
10. srpen 2017

Povodňový plán vlastníka nemovitosti

Při dlouhotrvajících srážkách i tzv. bleskových povodních můžou být zasaženy povodní části města Šlapanice, kde hlavním ohrožením je tok Říčka. V současné době probíhá zpracování povodňového plánu města. Plán bude koncipován tak, aby byl datově propojen přes systém POVIS na povodňový plán ORP Šlapanice a povodňový plán Jihomoravského kraje. Žádáme vlastníky identifikovaných potenciálně ohrožených objektů (Seznam objektů (XLSX 29.34 kB)) o vyplnění přiloženého formuláře Povodňový plán vlastníka nemovitosti (PDF 421.74 kB). Vyplněný formulář prosíme odevzdejte na MěÚ Šlapanice do 25. 8. 2017. Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do povodňového plánu a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

... více
9. srpen 2017

Napoleonské dny 2017

Austerlitz z.s., Projekt Austerlitz, Středoevropská napoleonská společnost ve spolupráci s obcí Prace pořádají u příležitosti 248. výročí narození Napoleona Bonaparta na slavkovském bojišti Napoleonské dny 2017, jež proběhnou ve dnech 11.–13. srpna. Akce je pořádána s finančním přispěním Jihomoravského kraje.

... více
9. srpen 2017

Informace o organizačních změnách

Od 1. 7. 2017 došlo k organizačním změnám na MěÚ Šlapanice. Nově je součástí odboru dopravy oddělení speciální stavební a silniční správní úřad, které dosud byly zařazeny pod odbor výstavby. Další informace na http://www.slapanice.cz/silnicni-hospodarstvi/

7. srpen 2017

Oznámení - MUDr. Alena Procházková

MUDr. Alena Procházková oznamuje, že ve dnech od 7. do 18. 8. 2017 čerpá dovolenou. Ve dnech od 7. do 11. 8. zastupuje MUDr. Helena Stoklásková ve svých ordinačních hodinách, ve dnech od 14. do 18. 8. 2017 zastupuje MUDr. Petra Procházková také ve svých ordinačních hodinách. Bližší informace k ordinacím naleznete na www.slapanice.cz/zdravotnictvi.

3. srpen 2017

Výběrové řízení - referent odboru územního rozvoje a správy majetku

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent odboru územního rozvoje a správy majetku.

... více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
3. srpen 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29. 8. 2017 od 12:30 do 14:30. Vypnutá oblast: odběratelé napojeni z TS č. 8391 Šlapanice ŘLP, dle přiložené mapky vypnuté oblasti. Na TS č. 8391 je napojena pouze stanice řízení letového provozu na letišti a Vodárenská akciová společnost. Domácností ve Šlapanicích se přerušení dodávky el. energie nedotkne. 

... více
3. srpen 2017

Výběrové řízení - referent finančního odboru

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent finančního odboru.

... více
Znovuotevření sociální poradny ve Slavkově u Brna
2. srpen 2017

Znovuotevření sociální poradny ve Slavkově u Brna

Charita ve Slavkově u Brna a v Bučovicích oznamuje, že je od 1. srpna 2017 opět v provozu. Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Jedná se zejména o rodiny s dítětem, osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy, oběti trestné činnosti apod.

... více
Mezinárodní cvičení Ample Strike 2017
2. srpen 2017

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2017

Ve dnech 23. srpna až 12. září 2017 se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky a armád členských a partnerských států NATO.

... více
2. srpen 2017

Hromadně podané žádosti pro registr vozidel

Dnem 1. 8. 2017 je uvedeno do provozu nově zřízené pracoviště registru vozidel Odboru dopravy Městského úřadu Šlapanice, určené výhradně pro klienty vyřizující čtyři a více žádosti týkajících se změn a registrací silničních vozidel.

... více
Blokové čištění
1. srpen 2017

Blokové čištění

Ve středu 9. 8. 2017 od 7.00 hod. proběhne blokové čištění v těchto ulicích: Brněnská, Nádražní, Riegrova, Čechova, Palackého, Svatojánské nám., Kalvodova, Masarykovo nám. a Hřbitovní.


Blokové čištění zajišťuje společnost SATESO, www.sateso.cz.

1. srpen 2017

Městský park - revitalizace zeleně

V městském parku proběhla v roce 2013 revitalizace zeleně. Byly vykáceny dřeviny v havarijním stavu a nálety, některé stromy byly odborně ošetřeny. Součástí revitalizace byla i nová výsadba. Projekt byl dotován Operačním programem Životní prostředí, udržitelnost projektu běží až do roku 2025. Do té doby musí město o vysazenou zeleň řádně pečovat.

... více

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

22. únor 2018 od 18.00 h
Beseda Skandinávie a Pobaltí více
23. únor 2018 od 16.00 h
Muzeum pro nejmenší více
10. březen 2018
Ples šermířů
10. březen 2018 od 09.00 h
Indoor pétanque turnaj pro dospělé více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 19.02.2018 000 16:31       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní