Úterý, 20. únor 2018. Svátek má Oldřich

Kanceláři tajemníka

Velikost textu

Sídlo: MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Tel.: 533 304 200
Fax: 533 304 818

Vedoucí odboru: Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, e-mail: hanakova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Sekretariát tajemníka

Libuše Dopitová, tel.: 533 304 200, e-mail: dopitova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 V oblasti personální a mzdové kancelář tajemníka ve vztahu k občanům

 • připravuje a provádí výběrová řízení na úředníky podle stanovených zásad a kritérií,
 • uchazeči o zaměstnání se o výběrových řízeních dozví z úřední desky nebo telefonicky na č. 533 304 211

Ing. Dominika Jestříbková, tel.: 533 304 211, e-mail: jestribkova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, personální referent

Alena Fraibergová, tel.: 533 304 212, e-meil: fraibergova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, mzdová účetní

 

Oddělení projektového řízení

 • aplikuje požadavky normy ISO 9001 a ISO 27001 na systém managementu kvality a bezpečnosti informací s cílem jeho neustálého zlepšování, zvyšování spokojenosti zákazníků,
 • přezkoumává efektivnost procesů realizovaných MěÚ na základě výsledků projektu Benchmarking ve veřejné správě (BI 2005),
 • plánuje, provádí a vyhodnocuje výsledky interních auditů, měří kvalitu procesů prostřednictvím stanovených metrik a provádí jejich analýzy, vydává doporučení k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • školí a poskytuje informace pracovníkům o nových nebo změněných úpravách procesního řízení,
  • odpovídá za ohlašování působnosti v agendách prostřednictvím RPP, spolupracuje s administrátory při zadávání přístupů zaměstnanců k jednotlivým agendám,
  • zabývá se aktivním vyhledáváním projektových výzev, informuje vedení o vhodných výzvách a podmínkách pro přidělení dotace, spolupracuje na přípravě projektových (grantových) žádostí v rámci EU operačních programů ČR apod.,
  • vede aktuální evidenci projektů a sleduje dodržování harmonogramů činností v jednotlivých projektech, průběžně informuje vedení o dění na projektech.

Vedoucí oddělení projektového řízení: Mgr. Jarmila Staňková, tel: 533 304 221, mobil 724 270 853, stankova.jarmila MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Bezpečnostní ředitel, finanční kontrolor a metodik základních registrů: Mgr. Ludvík Kunz: 533 304 220, mobil: 602 406 039, kunz MOCHR slapanice MOCHR2 cz  
Manažerka projektového řízení: Ing. Tamara Mazlová, Ph.D., tel.: 533 304 223, mobil: 725 542 559, mazlova MOCHR slapanice MOCHR2 cz 

 

Oddělení informačních technologií

 • provádí projektování, nákup, správu, koordinaci servisu, rozvoj a údržbu výpočetní techniky, softwaru a banky dat,
 • provádí správu a údržbu telefonní, internetové a intranetové sítě MěÚ Šlapanice,
 • zajišťuje a spravuje e-podatelnu, 
 • zajišťuje ochranu programových prostředků a datové základny před znehodnocením

Ing. Ondřej Nosek, tel.: 533 304 230, e-mail: nosek MOCHR slapanice MOCHR2 cz, vedoucí odd.

Ing. Ludvík Májek, tel.: 533 304 231, e-mail: majek MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Bc. Jiří Kukla, DiS, tel.: 533 304 232, e-mail: kukla MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Komise pro projednávání přestupků (KPPP)

Podle § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Mgr. Martina Křivánková, předsedkyně komise
Bc. Denisa Slavíková, předsedkyně komise
Bc. Vít Šalomounek, DiS., člen komise
Lenka Juchová, členka komise
JUDr. Jiří Bělohoubek, člen komise
Alena Fraibergová, členka komise
Zdeňka Reichová, DiS., členka komise

Mgr. Ludvík Kunz, člen komise

a zástupci jednotlivých obcí

Podle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, komise jednají a rozhodují za předsednictví osoby s právnickým vzděláním. Komise je složena z výše uvedených oprávněných osob.  

KPPP projednává přestupky pro město Šlapanice a další obce správního obvodu města Šlapanice:

Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, městys Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, město Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, spáchané mezi osobami blízkými, jakož i přestupek ublížení na ctvi se podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se projednávají se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

 jednací řád KPPP (PDF 59.88 kB)

  

Kontakty KPPP:
Tel.: 533 304 254, 533 304 255
e-mail: krivankova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, slavikova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, salomounek MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Vymáhání pohledávek

JUDr. Jiří Bělohoubek, tel. 533 304 251, e-mail: belohoubek MOCHR slapanice MOCHR2 cz

BC. Monika Čermáková, DiS., tel. 533 304 402, e-mail: cermakova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Smluvní vztahy

uzavírání smluv za účasti města jako smluvní strany - JUDr. Hana Dolníčková, tel.: 533 304 252, e-mail: dolnickova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Oddělení školství

Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v uceleném oboru školství. Koncepčně, metodicky a odborně vede chod agendy na úseku školství. Provádí a kontroluje správnost sběru statistických dat ze škol a školských zařízení pro MŠMT. Spolupracuje s krajským úřadem při zúčtování prostředků státního rozpočtu. Sestavuje rozpočet školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti. V rámci spisové služby vyřizuje žádosti klientů pro úsek školství a obvod Brno-venkov.

Ivana Ragasová, tel.: 533 304 720, e-mail: ragasova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Zdeňka Reichová, DiS., tel.: 533 304 710. e-mail: reichova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Podatelna, spisová služba a archiv – pracoviště Brno

vedoucí podatelny -  Libuše Dopitová, tel.: 533 304 200, e-mail: dopitova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Alena Štursová, tel.: 533 304 214, e-mail: stursova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Jana Sokolová, tel.: 533 304 214, e-mail: sokolova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Květoslava Fialová, tel.: 533 304 214, e-mail: fialova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Podatelna, úřední deska a hlášení MR – pracoviště Šlapanice

Hana Ohainková, tel.: 533 304 315, e-mail: ohainkova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

22. únor 2018 od 18.00 h
Beseda Skandinávie a Pobaltí více
23. únor 2018 od 16.00 h
Muzeum pro nejmenší více
10. březen 2018
Ples šermířů
10. březen 2018 od 09.00 h
Indoor pétanque turnaj pro dospělé více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 19.02.2018 000 16:31       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní