Čtvrtek, 26. duben 2018. Svátek má Oto

Přidělení čísla popisného

Velikost textu

Přidělení čísla popisného/orientačního a evidenčního v městě Šlapanice a místní části Bedřichovice

Obci přísluší rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným a orientačním nebo evidenčním.

(§ 31 odst. 1 zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích a § 4 odst. 2 vyhl. 326/2000 Sb.)

Jak a kam se obrátit:

 • K přidělení čísla popisného/orientačního nebo evidenčního ve Šlapanicích a Bedřichovicích podává občan písemnou žádost na Městský úřad Šlapanice,  Masarykovo náměstí 100/7, odbor správních činností, I. patro, dveře č. 125              (tel. 533 304 349), kde jsou k dispozici příslušné formuláře.

 

Co musíte předložit:

 • pro přidělení čísla žadatel doloží písemnou žádost
 • geometrický plán s vyznačením stavby (originál)
 • pravomocné kolaudační rozhodnutí (s vyznačením nabytí právní moci)
 • nebo vyjádření stavebního úřadu o existenci stavby nebo kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby
 • doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání

 

Poplatky:

 • za vydání písemného potvrzení o přidělení čísla popisného - 50 Kč
 • za fyzický výdej čísla popisného 473 Kč a čísla evidenčního - 11 Kč
 • vydání písemného dokladu o změně názvu nebo opravy názvu ulice je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích od poplatku osvobozeno

 

Lhůty:

 • žádosti lze vyhovět na místě, nejdéle do 30 dnů

 

Použití a umístění čísel k označení budov v obci

(§ 6 vyhlášky č. 326/2000 Sb.)

 • čísla se umísťují tak, aby byla viditelná, zpravidla v blízkosti vchodu, vstupu či vjezdu do budovy
 • čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. duben 2018 od 18.00 h
Třetí republika - mezi dvěma světy více
28. duben 2018 od 14.00 h
Košt vína v Bedřichovicích více
29. duben 2018 od 08.30 h
Triatlon mládeže 2. kolo více
30. duben 2018 od 17.00 h
Pálení čarodějnic více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 25.04.2018 000 16:00       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní