Sobota, 21. duben 2018. Svátek má Alexandra

Strategické dokumenty města (EU)

Velikost textu

Strategické dokumenty pro město Šlapanice (EU)

Cílem realizace projektu je vytvoření sady strategických dokumentů, jejíž potřebnost vychází z požadavků norem a zákonů, následně také z vedení a provozu samotného města Šlapanice.
Jedná se o vytvoření sedmi strategických dokumentů pro řízení klíčových aktivit oblastí rozvoje města. Realizací těchto aktivit dojde k propojení a optimalizaci plánování procesů a zkvalitnění strategického řízení, kdy výstupy z vytvořených strategických dokumentů budou přínosem jak pro MÚ města Šlapanice, tak i pro širokou veřejnost.

Strategické dokumenty, které město Šlapanice v současné době prioritně potřebuje, jsou následující:

  • Pasportizace veřejných komunikací: dokument obsahující základní evidenci pozemních komunikací, která slouží obci jako přehled o jejich majetku vč. návrhu vazby na GIS prezentaci pasportu.
  • Pasportizace inženýrských sítí: Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Bude sloužit také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pasport inženýrských sítí je zpracován v grafické a tabulkové formě.
  • Průkaz energetické náročnosti budov: bude sloužit k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.
  • Pasportizace budov: dokument tvořící detailní popis celého objektu, včetně vnitřních technologií. Na pasport budov navazuje software správa budov.
  • Energetický audit města: dokument obsahující informace o stavu současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov města, včetně předpokládané výše technicky dosažitelných energetických úspor v energetickém hospodářství města.
  • Energetický audit vybraných objektů: dokument obsahující informace o způsobech a úrovní využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných subjektů včetně návrhu na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
  • Pasportizace zeleně: základem pasportizace je určení skladby biologických a technických prvků a jejich lokalizace. V dokumentu pasportu zeleně bude možno získat údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.). Jako výstup bude především grafická část (mapa a tabulka).

Tyto strategické dokumenty budou souborem popisného a grafického obsahu daných pasportů a dalších dokumentů. Na základě postupně realizované strategické dokumentace bude město efektivně řešit a řídit oblasti, spadající do působnosti města koncepčním způsobem.

Termín realizace projektu:  rok 2018 - 2019
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:    CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007454
Celková částka uznatelných výdajů: 8 800 000 Kč
Dotace ESF (85%): 7 480 000 Kč
Dotace SR (10%):  880 000 Kč
Povinná spoluúčast (5%):   440 000 Kč

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

21. duben 2018 od 11.00 h
Simultánka s Jaroslavem Burešem více
22. duben 2018 od 10.30 h
Kouzelné hrátky se zvířátky více
22. duben 2018 od 14.00 h
Prosebný průvod do polí za úrodu
22. duben 2018 od 18.00 h
Inferno aneb Konec legrace více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 20.04.2018 000 14:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní