Sobota, 29. duben 2017. Svátek má Robert

Úřad územního plánování

Velikost textu

Úřad územního plánování

Spolupracuje s obcemi při přípravě územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a metodicky je vede při zpracování návrhů změn v územním plánu, regulačních plánech atd.; poskytuje občanům a obcím informace ve vztahu k existující územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům.

Podání návrhu změny ÚPN SÚ Šlapanice

Územní plán města Šlapanice

Jak a kam se obrátit:

 • Odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 1. žádost obsahující:
  • jméno a adresa navrhovatele
  • parcelní čísla pozemků, na které je požadována změna, včetně katastrálního území
  • způsob využití dle schváleného ÚP
  • požadovaná změna způsobu využití území
  • odůvodnění žádosti na změnu ÚP
 2. doklady:
  • snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované změny
  • doklad o vlastnictví dotčeného pozemku (postačí fotokopie)
  • v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, doložit souhlas majitele pozemku

Poznámka:

Souhrn všech navrhovaných změn za časové období stanovené vedením města předkládá MěÚ  Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče zastupitelstvu města Šlapanice ke schválení. Pokud zastupitelstvo města o pořízení změny rozhodne kladně, je zahájen proces pořizování, tzn. zpracování projektu a jeho následné projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projednanou dokumentaci opět schvaluje zastupitelstvo města Šlapanice. Minimální doba zpracování změny zohledňující zákonné lhůty je 10 - 12 měsíců od schválení pořízení změny zastupitelstvem.

Poplatek:

Náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace hradí obec. Může však požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno.

Legislativa:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 

kd.jpg

NENECHTE SI UJÍT

30. duben 2017 od 17.00 h
Pálení čarodějnic více
30. duben 2017 od 17.00 h
Čarodějnická sbírka hygienických potřeb více
2. květen 2017 od 16.00 h
Den otevřených dveří u starostky a místostarosty
10. květen 2017 od 17.00 h
Přednáška Maska jako znak subkultury více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 28.04.2017 000 14:10       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní