Pátek, 24. listopad 2017. Svátek má Emílie

Úřad územního plánování

Velikost textu

Úřad územního plánování

Spolupracuje s obcemi při přípravě územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a metodicky je vede při zpracování návrhů změn v územním plánu, Uložitregulačních plánech atd.; poskytuje občanům a obcím informace ve vztahu k existující územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům.

 

oddělení územního plánování a památkové péče

umístění: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2
telefon: 533 304 520
fax: 533 304 815
vedoucí oddělení: Blanka Bábíčková

Jméno                                      Telefon                    kancelář
Úřad územního plánování
Vedoucí oddělení:
Blanka Bábíčková                     533 304 520           343
 
Územní plány:
Ing. Arch. Zdeňka Nováková    533 304 521            344
 
ÚAP:
Ing. Arch. Jana Hurníková        533 304 501            345
Ing. Petr Matouš                       533 304 500            346
 

 

Podání návrhu změny ÚPN SÚ Šlapanice

Územní plán města Šlapanice

Jak a kam se obrátit:

 • Odbor územního rozvoje a správy majetku - oddělení územního plánování a památkové péče, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 1. žádost obsahující:
  • jméno a adresa navrhovatele
  • parcelní čísla pozemků, na které je požadována změna, včetně katastrálního území
  • způsob využití dle schváleného ÚP
  • požadovaná změna způsobu využití území
  • odůvodnění žádosti na změnu ÚP
 2. doklady:
  • snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované změny
  • doklad o vlastnictví dotčeného pozemku (postačí fotokopie)
  • v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, doložit souhlas majitele pozemku

Poznámka:

Souhrn všech navrhovaných změn za časové období stanovené vedením města předkládá MěÚ Šlapanice, Odbor územního rozvoje a správy majetku, oddělení územního plánování a památkové péče zastupitelstvu města Šlapanice ke schválení. Pokud zastupitelstvo města o pořízení změny rozhodne kladně, je zahájen proces pořizování, tzn. zpracování projektu a jeho následné projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projednanou dokumentaci opět schvaluje zastupitelstvo města Šlapanice. Minimální doba zpracování změny zohledňující zákonné lhůty je 10 - 12 měsíců od schválení pořízení změny zastupitelstvem.

Poplatek:

Náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace hradí obec. Může však požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno.

Legislativa:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. listopad 2017 od 20.00 h
Babské hody více
26. listopad 2017 od 16.00 h
Rozsvícení vánočního stromu více
30. listopad 2017 od 17.00 h
Rozsvícení vánočního stromu v Bedřichovicích více
30. listopad 2017 od 19.00 h
Minipárty, talk show Karla Šípa více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL



 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 24.11.2017 000 13:40       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní