Neděle, 25. březen 2018. Svátek má Marián

Úřední deska

Velikost textu

Úřední deska do 15.7.2015

Zobrazit:
Stav k: 2012
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 4 územního plánu obce Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/60819-12/BAB
20.12.201207.01.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Rebešovice
Značka: OV/55731-12/ZEZ
28.11.201218.01.2013
Veřejná vyhláška-o zahájení návrhu změny č. 4 územního plánu obce Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/50296-12/BAB
01.11.201216.11.2012
Veřejná vyhláška - o zahájení řízení návrhu změny č. územního plánu obce Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/50296-12/BAB
01.11.201217.12.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Blažovice
Značka: OV/46375-12/BAB
17.10.201203.12.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu Velatice
Značka: OV-ČJ/47546-12/ZEZ
17.10.201207.12.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy územního plánu Újezd u Brna
Značka: OV/28068-12/SIM
02.07.201219.07.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu změny č. III územního plánu obce Ostopovice
Značka: OV/1983-2009/ZEZ
18.06.201208.08.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení veřejném projednání návrhu územního plánu Telnice
Značka: OV/100-2010/ZEZ
13.06.201201.08.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Střelice
Značka: OV/22627-12/BAB
31.05.201217.07.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Podolí
Značka: OV/20707-12/BAB
22.05.201209.07.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu Újezd u Brna
Značka: OV/11164-12/SIM
27.03.201216.05.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání regulačního plánu lokalita Pod Skalkou - Ochoz u Brna
Značka: OV/10297-12/BAB
19.03.201204.04.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání zadání změny č. 1 ÚP Bílovice nad Svitavou
Značka: OV/8421-12/BAB
07.03.201224.04.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. II územního plánu obce Podolí
Značka: OV/8099-12/BAB
29.02.201219.03.2012
Veřejná vyhláška, - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č.4 ÚPO Jiříkovice
Značka: OV/6860-12/BAB
27.02.201216.04.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Viničné Šumice
Značka: OV/6374-12/SIM
20.02.201209.04.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Kanice
Značka: OV/3026-12/ZEZ
23.01.201213.03.2012
Územní plán Šlapanice
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání konceptu územního plánu Šlapanice
Značka: OV/57108-2012/SIM
17.12.201208.02.2013
Ostatní
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Krček Svatoslav, Šlapanice
Značka: OVV-ČJ/61055-12/POJ
19.12.201204.01.2013
Oznámení o vystavení návrhu JPÚ v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: 211256/2012-MZE-130755
06.12.201211.01.2013
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
04.12.201213.12.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Svatoslav Krček, Šlapanice
Značka: OVV-ČJ/56293-12/POJ
30.11.201216.12.2012
„III/15286 Brno-Slatina, obchvat“, k. ú. Slatina (okres Brno-město), Podolí u Brna, Bedřichovice - zveřejnění oznámení záměru
Značka: JMK 133575/2012
29.11.201217.12.2012
Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2013
27.11.201213.12.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Svatoslav Krček Šlapanice
Značka: OVV-ČJ/54461-12/POJ
26.11.201212.12.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: PFCR 484188/2012/123/Ma
02.11.201231.01.2013
Zveřejnění záměru č. 18/2012
04.10.201219.10.2012
Zveřejnění záměru č. 17/2012
04.10.201219.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012
20.09.201205.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
20.09.201205.10.2012
Zveřejnění záměru č.15/2012 na pronájem nebytových prostor
14.09.201201.10.2012
Důležitá výzva pro všechny občany Jihomoravského kraje
Značka: JMK 104470/2012
13.09.201230.09.2012
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
12.09.201216.11.2012
Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
11.09.201220.09.2012
Soupis nároků vlastníků pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: 138875/2012-MZE-130755
31.08.201219.09.2012
Rozhodnutí o odvolání, k.ú. Šlapanice
Značka: JMK 73480/2012
24.08.201210.09.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Soukup Alois, Šlapanice
Značka: OVV-ČJ/37072-12/POJ
24.08.201210.09.2012
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímaní dokumentů podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
03.08.201231.12.2013
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: PFCR 320771/2012/123/Ma
01.08.201201.11.2012
Oznámení o výběrovém řízení čís. B/48/2012, parcelač. 538 v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: UZSVM/B/28055/2012-HMSU
30.07.201229.08.2012
Zveřejnění záměru č. 14/2012. směna pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna
13.07.201230.07.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Značka: OO-12/2011-703
10.07.201210.08.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
18.06.201204.07.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě
18.06.201204.07.2012
Veřejnoprávní smlouva s obcí Blažovice
08.06.201225.06.2012
Veřejnoprávní smlouva s obcí Jiříkovice
08.06.201225.06.2012
Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
05.06.201214.06.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Pavel Přikryl, Šlapanice
Značka: OVV-ČJ/23631-12/POJ
05.06.201221.06.2012
Veřejná vyhláška, oznámení účastníkům řízení
Značka: OO-12/2011-703
23.05.201208.06.2012
Město Šlapanice - návrh závěrečného účtu za rok 2011
22.05.201214.06.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Šlapanice u Brna
Značka: OO-27/2009-703
18.05.201218.06.2012
Rozhodnutí KrÚ JmK, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: JMK 50547/2012
11.05.201229.05.2012
Pozvánka na úvodní jednání "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Šlapanice u Brna, lokalita u hřbitova"
Značka: 59185/2012-MZE-130755
02.05.201216.05.2012
Vyhlášení nabídkového řízení naq prodej budovy a pozemků v k.ú. Podolí u Brna
Značka: MMB/0142007/2012
25.04.201221.05.2012
Rozhodnutí o odvolání, stavba reklamního zařízení v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: JMK 25795/2012
25.04.201211.05.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, katastrální území Bedřichovice
Značka: OO-12/2011-703
25.04.201211.06.2012
Oznámení daňovým subjektům o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně za nemovitosti
Značka: 165861/12/293961707926
13.04.201217.05.2012
Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK III"
Značka: 22553/ENV/12
27.03.201212.04.2012
Zveřejnění oznámení záměru "Bioplynová stanice Šlapanice"
Značka: JMK 32582/2012
21.03.201211.04.2012
Informace Finančního úřadu Brno - venkov k platbě daně z nemovitostí v roce 2012
21.03.201230.04.2012
Rozhodnutí
Značka: JMK 15243/2012
14.03.201230.03.2012
Veřejná vyhláška, uložení písemnosti dotčeným účastníkům
Značka: OO-27/2009-703
12.03.201228.03.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
06.03.201225.04.2012
Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
06.03.201215.03.2012
Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020"
Značka: 13120/ENV/12
23.02.201223.03.2012
Oznámení o výběrovém řízení čís. B/017/2012 a jeho podmínkách
Značka: UZSVM/B/4785/2012-HMSU
13.02.201214.03.2012
Rozhodnutí Krajského úřadu JMK o podaném odvolání, Šindarovi, Brno
Značka: JMK 164190/2011
10.02.201227.02.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje III"
Značka: 8930/ENV/12
10.02.201212.03.2012
Cena vodného a stočného pro rok 2012
20.01.201222.02.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020"
13.01.201214.02.2012
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
11.01.201213.02.2012
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním do digitální podoby
11.01.201213.02.2012
Zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna
11.01.201212.02.2012
Výběrová řízení
Přihláška k výběrovému řízení
26.10.201231.12.2013
Nabídka pracovního místa, referent komunikace s veřejností
18.09.201228.09.2012
Výběrové řízení na funkci, referent silničního správního úřadu
11.09.201216.10.2012
Informace pro uchazeče o zaměstnání na MěÚ Šlapanice
22.08.201231.12.2013
Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce, investiční technik
03.08.201231.08.2012
Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce, finanční odbor - hlavní účetní
03.08.201231.08.2012
Výběrové řízení - referent kanceláře tajemníka na úseku školství
10.07.201213.08.2012
Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce, referent odboru dopravy zkušební komisař
18.04.201207.05.2012
Výběrové řízení na funkci referent odboru výstavby
12.03.201212.04.2012
Vyhlášky odboru výstavby
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, novostavba objektu pro individuální rekreaci s garáží k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/60570-12/SEM
19.12.201204.01.2013
Rozhodnutí „CTPark Modřice II - prodejny sportu a nábytku“
Značka: OV-ČJ/38298-12/SVE
19.12.201204.01.2013
Oznámení zahájení spojeného řízení „Bytové domy na pozemku: parc. č. 2180/1 v k. ú. Modřice“
Značka: OV-ČJ/60347-12/HOU
19.12.201204.01.2013
Územní rozhodnutí „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 838/2, 964/1, 964/5 v k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/37466-12/HOU
19.12.201204.01.2013
Oznámení zahájení změny územního řízení spojeného s řízením o změně stavby před dokončením „Novostavba částečně podsklepeného RD k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/60342-12/JER
19.12.201204.01.2013
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí spojeného se změnou stavebního povolení „Přeložka stávající trafo stanice k.ú. Moravany u Brna"
Značka: OV-ČJ/59632-12/JER
19.12.201204.01.2013
Oznámení zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí „Rodinný dům CH“ – pozemek parcela č. 662/415 v k. ú. Moravany "
Značka: OV-ČJ/57573-12/JER
19.12.201204.01.2013
Územní rozhodnutí č. 85/2012, rodinný dům, oplocení zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 655/4 k.ú. Blažovice
Značka: OV-ČJ/39901-12/ZEM
19.12.201204.01.2013
Územní rozhodnutí č. 88/2012 „Protierozní opatření v k.ú. Šlapanice“ - lokalita č. 1 Puštor "
Značka: OV-ČJ/49669-12/ZEM
19.12.201204.01.2013
Rozhodnutí „Výrobně skladovací a administrativní areál“ k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/46194-12/SVE
19.12.201204.01.2013
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ Jiříkovice“
Značka: OV-ČJ/60997-12/ZEM
19.12.201204.01.2013
Opravné rozhodnutí „Administartivní, skladovací a výrobní centrum Modřice“
Značka: OV-ČJ/61131-12/SVE
19.12.201204.01.2013
Odvolání proti rozhodnutí „výstavba zahradního domku, přístřešku, oplocení, bazénu, a zpevněných ploch“ na pozemcích parc. č. 324/3 a 324/21 v k. ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/59180-12/JER
13.12.201229.12.2012
Oznámení o pokračování v řízení „Kanceláře a skladový areál, včetně připojení na inženýrské sítě, jímky na vyvážení a vjezdu a sjezdu na pozemku parc.č. 1040/2 a 1513/1 v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/58935-12/HOU
13.12.201229.12.2012
Rozhodnutí „Modřice, hala M1"
Značka: OV-ČJ/34664-12/SVE
13.12.201229.12.2012
Rozhodnutí, oplocení pozemku parc. č. 3490 k. ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/43824-12/SEM
13.12.201229.12.2012
Rozhodnutí, umístění stavby nazvané “Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“, v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/43195-12/SVE
12.12.201228.12.2012
Oznámení o zahájení územního řízení ,přístavba stodoly ve dvoře rodinného domu č. pop. 30, Na Návsi, Kobylnice
Značka: OV-ČJ/58199-12/SEM
07.12.201223.12.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání „výstavba zastávky IDS JMK v k.ú. Modřice"
Značka: OV-ČJ/57357-12/JER
05.12.201221.12.2012
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí "Hospodářská budova, zpevněná plocha a jímka na dešťovou vodu“ na pozemcích parc.č. 1024 a 1025 v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/46273-12/HOU
05.12.201221.12.2012
Územní rozhodnutí č. 84/2012 „DELIKOMAT Modřice, rozšíření závodu na pozemcích p. č. 1690/48, 1690/169, 1690/199 v k. ú. Modřice"
Značka: OV-ČJ/37066-12/SVE
05.12.201221.12.2012
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, hospodářská budova, zpevněná plocha a jímka na dešťovou vodu na pozemcích parc.č. 1024 a 1025 v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/46273-12/HOU
03.12.201219.12.2012
Rozhodnutí č.83/2012 „výstavba zahradního domku, přístřešku, oplocení, bazénu, a zpevněných ploch“ na pozemcích parc. č. 324/3 a 324/21 v k. ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/45831-12/JER
28.11.201214.12.2012
Územní rozhodnutí č.82/2012, rozhodnutí o umístění stavby - oplocení pozemku parc. č. 776/8 v k. ú. Prace
Značka: OV-ČJ/32416-12/ZEM
28.11.201214.12.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání domovní čistírna odpadních vod pro rodinný dům č. pop. 1603 na pozemcích parc. č. 3583/1, 3583/2 v k. ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/55703-12/ZEM
28.11.201214.12.2012
Oznámení o pokračování územního a stavebního řízení nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.pop. 232, ulice Ponětovská, Prace
Značka: OV-ČJ/55627-12/SEM
28.11.201214.12.2012
Rozhodnutí - umístění stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 516/5 k.ú.Kobylnice u Brna
Značka: OV-ČJ/54730-12/KOZ
26.11.201212.12.2012
Rozhodnutí - o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 515/7 k.ú. Kobylnice u Brna
Značka: OV-ČJ/55040-12/KOZ
26.11.201212.12.2012
Oznámení o zahájení územního řízení „Prace, prodloužení hlavního řadu dešťové kanalizace a splaškové kanalizace
Značka: OV-ČJ/54718-12/SEM
26.11.201212.12.2012
Rozhodnutí č. 81/2012 „výstavba garáže pro 2 os. automobily a jeden nákladní automobil“ na pozemku parc. č. 920/1 v k. ú. Modřice.
Značka: OV-ČJ/37077-12/JER
26.11.201212.12.2012
Rozhodnutí č.79/2012 „výstavba RD“ na pozemku parc. č. 389/2 a 2043/1 v k. ú. Modřice.
Značka: OV-ČJ/43070-12/JER
21.11.201207.12.2012
Rozhodnutí č. 80/2012 „nástavba hospodářského objektu“ na pozemcích parc. č. 390/30 a 390/143 v k. ú. Moravany u Brna.
Značka: OV-ČJ/44298-12/JER
21.11.201207.12.2012
Opravné rozhodnutí k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/52903-12/SVE
20.11.201206.12.2012
Rozhodnutí „Zřízení parkovacích stání na ul. Sadová – Modřice“
Značka: OV-ČJ/42549-12/OTR
20.11.201206.12.2012
Rozhodnutí č. 78/2012 „Změna druhu pozemku z ovocného sadu na zahradu“ na pozemku parc. č. 1180/8 v k. ú. Želešice“.
Značka: OV-ČJ/36947-12/JER
12.11.201228.11.2012
Oznámení zahájení územního řízení Protierozní opatření v k.ú. Šlapanice“ - lokalita č. 1 Puštor
Značka: OV-ČJ/52155-12/ZEM
09.11.201225.11.2012
Usnesení přerušení územního řízení, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/51634-12/KOZ
09.11.201225.11.2012
Rozhodnutí č. 77/2012, výstavba bazénu k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/35838-12/JER
09.11.201225.11.2012
Oprava územního rozhodnutí, obytný soubor Moravany -Jabloňový sad
Značka: OV-ČJ/51711-12/MEL
07.11.201223.11.2012
Územní rozhodnutí 75/2012, prodloužení dešťové kanalizace k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/38202-12/HOU
05.11.201221.11.2012
Rozhodnutí č. 76/2012, přístavba garáže na pozemku parc.č. 198/1 a 199 k.ú. Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/50314-12/KOZ
05.11.201221.11.2012
Usnesení zastavení řízení, k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/39116-12/SEM
31.10.201216.11.2012
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí spojeného s řízením o povolení změny stavby před jejím dokončením, k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/50083-12/SVE
30.10.201215.11.2012
Územní rozhodnutí č. 74/2012 - “Lehká skladová hala pro skladování hotových výrobků“, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/38071-12/SVE
24.10.201209.11.2012
Zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí “Hospodářská budova, zpevněná plocha a jímka na dešťovou vodu“ na pozemku parc.č. 1024, 1025 v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/48640-12/HOU
24.10.201209.11.2012
Oznámení o pokračování v řízení - „Změna druhu pozemku z ovocného sadu na zahradu“ na pozemku parc. č. 1180/8 v k. ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/48649-12/JER
24.10.201209.11.2012
Územní rozhodnutí č. 73/2012 - “Novostavba 4 RD, objekt C.101 Sjezd z MK a trubní propust“ – novostavba sjezdu z místní komunikace ul. Sportovní v Želešicích"
Značka: OV-ČJ/28600-12/SVE
24.10.201209.11.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/48313-12/HOU
23.10.201208.11.2012
Rozhodnutí k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/47584-12/KOZ
23.10.201208.11.2012
Sdělení o pokračování v řízení, novostavba RD k.ú. Sivice
Značka: OV-ČJ/47811-12/ZEM
18.10.201202.11.2012
Usnesení: „Změna druhu pozemku z ovocného sadu na zahradu“ na pozemku parc. č. 1180/8 v k. ú. Želešice.
Značka: OV-ČJ/47583-12/JER
18.10.201202.11.2012
Rozhodnutí, rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 152-049 na silnici č. II/152 v km 127,61 nad železniční tratí Břeclav Brno v žkm 135,910, na pozemcích p. č. 2054, 2165/1, 2285, 2286, 2290, 2333 v k. ú. Modřice.
Značka: OV-ČJ/18284-12/SVE
18.10.201202.11.2012
Rozhodnutí, novostavba rodinného domu včetně sjezdu a vjezdu a přípojek IS v k.ú. Blažovice
Značka: OV-ČJ/37183-12/SEM
18.10.201202.11.2012
Zahájení stavebního řízení bez jednání: "Zřízení parkovacích stání na ul. Sadová – Modřice“ na pozemku parc. č. 801/5, 801/30 v k. ú. Modřice.
Značka: OV-ČJ/47711-12/OTR
18.10.201202.11.2012
Rozhodnutí,rekonstrukce a dostavba chaty č. ev. 68, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/35377-12/SEM
18.10.201202.11.2012
Usnesení o zastavení územního řízení, k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/44889-11/1981-2011/MEI
17.10.201202.11.2012
Oznámení o zahájení územního řízení, k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/47083-12/SEM
15.10.201231.10.2012
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/43781-12/KOZ
15.10.201231.10.2012
Rozhodnutí č. 59/2012, vrtaná studna k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/32669-12/JER
15.10.201231.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením, k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/47027-12/JER
15.10.201231.10.2012
Územní rozhodnutí č. 69/2012, k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/23544-12/MEL
15.10.201231.10.2012
Zahájení řízení o změně územního rozhodnutí, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/47098-12/SVE
15.10.201231.10.2012
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/45292-12/KOZ
15.10.201231.10.2012
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/45253-12/KOZ
15.10.201231.10.2012
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/45275-12/KOZ
15.10.201231.10.2012
Zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/44936-12/KOZ
15.10.201231.10.2012
Oznámení o pokračování územního řízení, k.ú. Prace
Značka: OV-ČJ/46730-12/SEM
15.10.201231.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/44852-12/JER
10.10.201226.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/43536-12/JER
10.10.201226.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/45649-12/JER
10.10.201226.10.2012
Oznámení o pokračování v řízení v k. ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/45766-12/JER
10.10.201226.10.2012
Rozhodnutí k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/29640-12/ZEM
10.10.201226.10.2012
Rozhodnutí k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/35886-12/HOU
10.10.201226.10.2012
Rozhodnutí odstranění stavby k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/5366-12/HOU
10.10.201226.10.2012
Doručení písemnosti Janu Siničákovi
Značka: OV-ČJ/45296-12/HOU
10.10.201226.10.2012
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí CTPark k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/46262-12/SVE
10.10.201226.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/45982-12/SVE
10.10.201226.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/45674-12/SVE
10.10.201226.10.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, k.ú. Kobylnice u Brna
Značka: OV-ČJ/44487- 12/KOZ
03.10.201219.10.2012
Územní rozhodnutí č. 66/2012 rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/29943-12/ZEM
03.10.201219.10.2012
Rozhodnutí č. 64/2012, studna k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/28884-12/JER
02.10.201218.10.2012
Rozhodnutí, novostavba garáže k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/30784-12/SEM
02.10.201218.10.2012
Územní rozhodnutí č. 67/2012, prodloužení splaškové kanalizace k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/35517-12/HOU
02.10.201218.10.2012
Rozhodnutí č. 62/2012, k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/32792-12/JER
02.10.201218.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, k.ú. Blažovice
Značka: OV-ČJ/43094-12/ZEM
26.09.201212.10.2012
Rozhodnutí č. 60/2012 o umístění stavby, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/29180-12/JER
26.09.201212.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/26601-12/HOU
26.09.201212.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby č. 63/2012, k.ú. Vranov U Brna
Značka: OV-ČJ/36364-12/HOU
26.09.201212.10.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, k.ú. Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/43254-12/KOZ
26.09.201212.10.2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení, k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/41324-12/KOZ
21.09.201208.10.2012
Územní rozhodnutí č. 61/2012, komunikace k.ú. Podolí u Brna
Značka: OV-ČJ/25858-12/ZEM
19.09.201205.10.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, optická síť Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/41305-12/SVE
19.09.201205.10.2012
Usnesení, novostavba autodílny Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/8538-12/SVE
19.09.201205.10.2012
Rozhodnutí, Šlapanice, úprava veřejného prostranství
Značka: OV-ČJ/34850-12/ZEM
17.09.201203.10.2012
Územní rozhodnutí č. 58/2012, dálkový kabel Podolí-Šlapanice-Brno,Slatina
Značka: OV-ČJ/27164-12/ZEM
12.09.201228.09.2012
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 36/2008 v k.ú. Podolí u Brna
Značka: OV-ČJ/21814-12/ZEM
12.09.201228.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/40797-12/HOU
12.09.201228.09.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/41111-12/JER
12.09.201228.09.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/40712-12/SEM
12.09.201228.09.2012
Rozhodnutí, protierozní opatření, II.etapa - Střelice u Brna
Značka: OV-ČJ/30572-12/OTR
04.09.201220.09.2012
Sdělení
Značka: OV-ČJ/39380-12/HOU
03.09.201219.09.2012
Oznámení o zahájení územního řízení , novostavba RD v k.ú. Blažovice
Značka: OV-ČJ/38830-12/SEM
31.08.201217.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení k.ú. Prace
Značka: OV-ČJ/38750-12/ZEM
31.08.201217.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení, výstavba RD ulice Dlouhá, Šlapanice
Značka: OV-ČJ/37196-12/ZEM
31.08.201217.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/37619-12/HOU
29.08.201214.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/38698-12/SVE
29.08.201214.09.2012
Oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/38345-12/HOU
29.08.201214.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení k.ú. Kobylnice
Značka: OV-ČJ/38485-12/SEM
29.08.201214.09.2012
Rozhodnutí, novostavba objektu k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/29565-12/SEM
29.08.201213.09.2012
Vyrozumění o podaném odvolání k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/38529-12/MEL
28.08.201213.09.2012
Vyrozumění o podaném odvolání k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/37965-2012/MEL
28.08.201214.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/36791-12/JER
27.08.201212.09.2012
Rozhodnutí v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/27273-12/JER
27.08.201212.09.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/37080-12/HOU
27.08.201210.09.2012
Rozhodnutí , středisko obchodu a služeb u D2, k. ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/21292-12/SVE
21.08.201206.09.2012
Rozhodnutí, k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/12443-12/MEL
20.08.201205.09.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/36548-12/SEM
16.08.201203.09.2012
Územní rozhodnutí č. 53/2012, umístění stavby OPS Podolí, v k.ú. Podolí
Značka: OV-ČJ/21698-12/ZEM
15.08.201231.08.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, TEAK Brno, v k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/36191-12/SVE
15.08.201231.08.2012
Rozhodnutí, autodoprava Modřice, stavba v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/7122-12/SVE
15.08.201231.08.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení
Značka: OV-ČJ/35558-12/ZEM
10.08.201227.08.2012
Společné jednání o návrhu změny č. 4 ÚPO Jiříkovice
Značka: OV/35107-12/BAB
09.08.201227.08.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/23466-12/ZEM
08.08.201227.08.2012
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/23607-12/MEL
08.08.201227.08.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením, k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/33973-12/JER
06.08.201223.08.2012
Územní rozhodnutí č. 54/2012, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/27899-12/ZEM
06.08.201223.08.2012
Územní rozhodnutí č. 78/2012, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV/16941-11/816-2011/ZEM
06.08.201223.08.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/24208-12/ZEM
06.08.201223.08.2012
Rozhodnutí pro stavbu VTL RS Šlapanice, VTL plynovodní přípojka a STL plynovodní přivaděč v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/22610-12/ZEM
03.08.201220.08.2012
Rozhodnutí u umístění stavby "Hala Uniport Modřice" v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/32771-12/SVE
03.08.201220.08.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, studna v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/33723-12/JED
01.08.201217.08.2012
Oznámení o zahájení územního řízení, přístavba haly v k.ú. Podolí
Značka: OV-ČJ/32419-2012/ZEM
30.07.201215.08.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Šlapanice, obytný soubor Zlámaniny I "
Značka: OV-ČJ/33136-12/ZEM
30.07.201215.08.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Šlapanice přeložka a rekonstrukce VN
Značka: OV-ČJ/33134-12/ZEM
30.07.201215.08.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Podolí u Brna
Značka: OV-ČJ/33440-12/ZEM
30.07.201215.08.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/13660-12/HOU
27.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení, k.ú. Pozořice
Značka: OV-ČJ/29179-12/OTR
27.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/24477-12/SEM
26.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Podolí u Brna
Značka: OV-ČJ/23167-12/SEM
26.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí, k.ú, Prace
Značka: OV-ČJ/21708-12/SEM
26.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení úz. řízení spojeného se stav. řízením, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/32342-12/JER
26.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení úz. řízení spojeného se stav. řízením, k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/32175-12/JER
26.07.201213.08.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spoj. územního a staveb. řízení, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/31744-12/HOU
23.07.201209.08.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 40/2012, k.ú. Moravany
Značka: OV-ČJ/25326-12/JER
23.07.201209.08.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/24636-12/HOU
23.07.201209.08.2012
Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí č. 46/2012, k.ú. Moravany
Značka: OV-ČJ/11562-12/MEL
20.07.201207.08.2012
Sdělení, skladový areál v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/30508-12/SVE
18.07.201203.08.2012
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením v k. ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/30994-12/SEM
18.07.201203.08.2012
Sdělení účastníkům řízení, přístavba bazénu v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/30792-12/JER
18.07.201203.08.2012
Rozhodnutí pro stavbu kavárna v k.ú. Rebešovice
Značka: OV-ČJ/11457-12/SVE
18.07.201203.08.2012
Rozhodnutí, Šlapanice, Jiříkovská, VN, TS, DSNN, Vatex
Značka: OV-ČJ/13261-12/SEM
18.07.201203.08.2012
Oznámení zahájení stavebního řízení bez jednání , protierozní opatření, II. etapa - Střelice u Brna
Značka: OV-ČJ/31222-12/OTR
18.07.201203.08.2012
Územní rozhodnutí č. 42/2012, parkovací stání ul. Komenského v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/14639-12/JER
18.07.201203.08.2012
Oznámení zahájení územního řízení - dálkový kabel Podolí - Šlapanice - Brno, Slatina
Značka: OV-ČJ/29448-12/ZEM
16.07.201201.08.2012
Rozhodnutí, oplocení na pozemku v k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/19500-12/MEL
11.07.201227.07.2012
Územní rozhodnutí č 43/2012, parkovací stání v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/14638-12/JER
11.07.201227.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a s řízením o vyjímce v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/30241-12/JER
11.07.201227.07.2012
Oznámení zahájení sloučeného územního, stavebního řízení a řízením o vyjímce v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/30429-12/JER
11.07.201227.07.2012
Rozhodnutí, obytný soubor Moravany-Jabloňový sad - I.etapa
Značka: OV/43740-11/181-2012/MEL
11.07.201227.07.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, rekonstrukce komunikace Brněnská, Šlapanice
Značka: OV-ČJ/21150-12/ZEM
04.07.201220.07.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby, bioplynová stanice Šlapanice
Značka: OV-ČJ/18082-12/ZEM
29.06.201216.07.2012
Rozhodnutí o změně v umístění stavby č. 41/2012 v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/13611-12/Hou
29.06.201216.07.2012
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí CTPark Modřice II
Značka: OV-ČJ/28262-12/SVE
29.06.201216.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízení a řízením o vyjímce v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/27987-12/HOU
29.06.201216.07.2012
Oznámení zahájení stavebního řízení bez jednání , rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Pozořice
Značka: OV-ČJ/27873-12/OTR
29.06.201216.07.2012
Vyrozumění, oplocení části pozemku v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/27448-12/MEL
29.06.201216.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení, rekonstrukce kumunikace Brněnská, Šlapanice
Značka: OV-ČJ/28114-12/ZEM
29.06.201216.07.2012
Vyrozumění , obytný soubor Moravany Jabloňový sad
Značka: OV-ČJ/28257-12/MEL
29.06.201216.07.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, osvětlení rizikových míst v k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/28399-12/ZEM
29.06.201216.07.2012
Vyrozumění účastníků řízení, obytný soubor Jabloňový sad v k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/27178-12/MEL
21.06.201209.07.2012
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, cyklostezka Brno - Vídeň - stavba Modřice
Značka: OV-ČJ/8996-12/SVE
21.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením , rekonstrukce mostu v k. ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/27171-12/SVE
21.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání , změna využití pozemku z lesního pozemku na ostatní plochu v k. ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/26899-12/MEL
21.06.201209.07.2012
Oznámení opětovné projednání územního řízení, reklamní tabule v k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/26834-12/ZEM
21.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, kopaná studna v k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/26705-12/JER
21.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí - veřejnou vyhláškou, Želešice průtah
Značka: OV/4114-2012/MEL
19.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, OPS Podolí
Značka: OV-ČJ/25510-12/ZEM
19.06.201209.07.2012
Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, Goliášovi, Šlapanice
Značka: OV-ČJ/25492-12/ZEM
19.06.201209.07.2012
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, Marek Starý, Prace
Značka: OV-ČJ/26259-12/SEM
19.06.201209.07.2012
Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou, Huňáček, Šlapanice
Značka: OV-ČJ/26480-12/SEM
19.06.201209.07.2012
Sdělení novostavba RD s garáží v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/25826-12/HOU
19.06.201209.07.2012
Celková situace kabelových rozvodů VN,NN a DTS, Šlapanice, Jiříkovská Vatex
18.06.201202.07.2012
Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednávání a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Podolí
Značka: OV-ČJ/25502-12/SEM
15.06.201202.07.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu VTL RS Šlapanice
Značka: OV-ČJ/25775-12/SEM
14.06.201202.07.2012
Rozhodnutí "kabelové rozvody NN Prace"
Značka: OV-ČJ/12770-12/SEM
11.06.201227.06.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením "autodílna se samostatným bytem správce Moravany u Brna"
Značka: OV-ČJ/23885-12/SVE
11.06.201227.06.2012
Oznámení nařízení opakovaného ústního jednání (stavba Šlapanice , Jiříkovská)
Značka: OV-ČJ/23404-12/SEM
07.06.201225.06.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, ZŠ Šlapanice
Značka: OV-ČJ/24068-12/ZEM
05.06.201221.06.2012
Vyrozumění o podaném odvolání, Hala Uniport Modřice v k.ú. Modřice
Značka: OV/2230-2011/SVE
04.06.201220.06.2012
Oznámení, změna územního rozhodnutí, obytný soubor Moravany - Jabloňový sad
Značka: OV-ČJ/22096-12/MEL
28.05.201213.06.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, rekonstrukce komunikace Brněnská v k. ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-/ČJ22091-12/ZEM
28.05.201213.06.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, obytný soubor Moravany - Jabloňový sad
Značka: OV-ČJ/22472-12/MEL
28.05.201213.06.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Bioplynová stanice Šlapanice"
Značka: OV-ČJ/21316-12/ZEM
24.05.201211.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby č. 36/2012, novostavba RD v k.ú. Jiříkovice
Značka: OV-ČJ/12808-12/SEM
24.05.201211.06.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, změna stavby v k.ú. Želešice
Značka: OV-ČJ/21277-12/MEL
24.05.201211.06.2012
Rozhodnutí, novostavba skladové budovy s administrativou v k. ú Modřice
Značka: OV-ČJ/6694-12/SVE
23.05.201208.06.2012
Usnesení, zastavení řízení v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/15929-12/MEL
22.05.201207.06.2012
Opravné usnesení, rodinný dům v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/20198-12/ZEM
22.05.201207.06.2012
Rozhodnutí, nástavba kontejnerové MŠ v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/12404-12/MEI
18.05.201204.06.2012
Územní rozhodnutí č. 34/2012, kabelové vedení NN k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/8646-12/MEL
16.05.201201.06.2012
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí na umístění stavby Rodinné domy - II. etapa v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV-ČJ/19263-12/HOU
16.05.201201.06.2012
Veřejná vyhláška, rozhodnutíí ve věci žádost o vydání územního rozhodnutí v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/20362-12/MEL
16.05.201201.06.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, parkovací stání v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/18983-12/JER
14.05.201230.05.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, parkovácí stání v k. ú. Modřice
Značka: OV-Čj/19505-12/JER
14.05.201230.05.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání, k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/18103-12/ZEM
11.05.201229.05.2012
Oznámení zahájení úz. řízení spojeného se stav. řízením a pozvání k úst. jednání k.ú. Rebešovice
Značka: OV-ČJ/18711-12/SVE
10.05.201228.05.2012
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou stavební povolení, k.ú. Jiříkovice
Značka: OV/100099-12/OTR
10.05.201228.05.2012
Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání, v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV-ČJ/17072-12/HOU
03.05.201221.05.2012
Rozhodnutí - stavební povolení, obchodní centrum Šlapanice
Značka: OV-ČJ/8079-12/OTR
03.05.201221.05.2012
Rozhodnutí, novostavba areálu univerzální haly v k.ú. Modřice
Značka: OV/48012-11/2230-2011/SVE
03.05.201221.05.2012
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání v k.ú. Modřice
Značka: OV-ČJ/16613-12/SVE
30.04.201216.05.2012
Rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV-ČJ/4465-12/ZEM
30.04.201216.05.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení v k.ú. Šlapanice
Značka: OV-ČJ/15825-12/SEM
24.04.201210.05.2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení v k.ú. Prace
Značka: OV-ČJ/16007-12/KOZ
24.04.201210.05.2012
Usnesení, přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí v k.ú. Modřice
Značka: OV/14598-12/HOU
20.04.201207.05.2012
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízení v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/14532-12/MEL
20.04.201207.05.2012
Oznámení o pokračování v řízení a pozvání k ústnímu jednání , obytný soubor v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/14181-12/MEL
13.04.201230.04.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, novostavba RD v k.ú. Jiříkovice
Značka: OV/13553-12/SEM
13.04.201230.04.2012
Rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Šlapanice
Značka: OV/385-12/SEM
06.04.201223.04.2012
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí , cyklostezka Brno - Vídeň - stavba Modřice
Značka: OV/12626-12/SVE
06.04.201223.04.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, kontejnerová MŠ v k.ú. Modřice
Značka: OV/13257-12/MEI
06.04.201223.04.2012
Usnesení, zastavení územního řízení v k.ú. Želešice
Značka: OV/411-2012/MEL
02.04.201218.04.2012
Územní rozhodnutí č. 20/2012, rodinný dům v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV/37779-11/ZEM
02.04.201218.04.2012
Územní rozhodnutí č. 32/2012, rozhodnutí o umístění studny v k.ú. Želešice
Značka: OV/7284-12/HOU
02.04.201218.04.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, kabelové vedení NN v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV/12007-12/MEL
02.04.201218.04.2012
Rozhodnutí, stavební úpravy bytového domu v k.ú. Želešice
Značka: OV/2047-12/MEL
02.04.201218.04.2012
Vyrozumění o podaném odvolání, v k.ú. Modřice
Značka: OV/11536-12/HOU
29.03.201216.04.2012
Rozhodnutí v k.ú. Ponětovice "Horizontální sklad obilovin s přístřeškem"
Značka: OV/2301-12/SEM
29.03.201216.04.2012
Rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Prace
Značka: OV/2554-12/SEM
29.03.201216.04.2012
Rozhodnutí v k.ú. Tvarožná, krajská silnice III třídy
Značka: OV/6140-12/OTR
29.03.201216.04.2012
Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání veřejnou vyhláškou, obchodní centrum SO 02 a 03 v k.ú. Šlapanice
Značka: OV/11799-12/OTR
29.03.201216.04.2012
Oznámení zahájení stavebního řízení bez jednání veřejnou vyhláškou , komunikace v k.ú. Jiříkovice
Značka: OV/10409-12/OTR
29.03.201216.04.2012
Usnesení o přerušení územního řízení v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/11835-12/MEI
28.03.201213.04.2012
Územní rozhodnutí č. 29/12, rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Šlapanice
Značka: OV/1014-12/ZEM
27.03.201212.04.2012
Usnesení, zastavení územního řízení v k. ú. Šlapanice
Značka: OV/43805-09/2326-2009/ZEM
21.03.201206.04.2012
Územní rozhodnutí č. 27/2012 v k.ú. Bedřichovice
Značka: OV/10789-12/KOZ
21.03.201206.04.2012
Rozhodnutí novostavba RD v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV/1213-12/Hou
21.03.201206.04.2012
Rozhodnutí, nádstavba a stavební úpravy RD v k. ú. Modřice
Značka: OV/52258-11/66-2012/HOU
21.03.201206.04.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání , přístavba RD v k.ú. Vranov u Brna
Značka: OV/10627-12/MEL
21.03.201206.04.2012
Územní rozhodnutí č. 25/2011, oplocení pozemku v k.ú. Modřice
Značka: OV/9663-12/SVE
20.03.201205.04.2012
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízení a pozvání k ústnímu jednání, novostavba skladové budovy v k.ú. Modřice
Značka: OV/10049-12/SVE
20.03.201205.04.2012
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, vrtaná studna v k.ú. Želešice
20.03.201205.04.2012
Usnesení zastavení územního řízení v k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV/26503-10/1007-2010/MEI
16.03.201202.04.2012
Usnesení zastavení územního řízení v k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV/32716-10/1427-2010/MEI
16.03.201202.04.2012
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí stavby v k.ú. Želešice
Značka: OV/47931-11/396-2012/HOU
16.03.201230.03.2012
Oznámení o zahájení územního řízení v k.ú. Želešice
Značka: OV/9053-12/HOU
15.03.201230.03.2012
Územní rozhodnutí č. 13/2012, rodinné domy Šlapanice, Líchy
Značka: OV/45758-11/2079-2011/ZEM
14.03.201230.03.2012
Územní rozhodnutí č.24/2012, rekonstrukce kanalizace Brněnská, úsek Kalvodova - Ŕíčka k.ú. Šlapanice
Značka: OV/2116-12/ZEM
12.03.201228.03.2012
Územní rozhodnutí č. 23/2012, rozhodnutí o umístění stavby "Sběrné středisko odpadů Šlapanice"
Značka: OV/49386-11/ZEM
09.03.201226.03.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, hala Uniport v k.ú. Modřice
Značka: OV/9074-12/SVE
09.03.201226.03.2012
Územní rozhodnutí č.16/2012, Moravany přípojka NN Zemako v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/386-2012/MEI
09.03.201226.03.2012
Rozhodnutí, novostavbna garáže v k.ú. Rebešovice
Značka: OV/1456-12/HOU
01.03.201219.03.2012
Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání, sklad v k.ú. Šlapanice
Značka: OV/8057-12/SEM
29.02.201216.03.2012
Usnesení "Oplocení " na pozemku p.č. 140 v k.ú. Modřice
Značka: OV/8074-12/KUP
29.02.201216.03.2012
Územní rozhodnutí č. 19/2012, rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Jiříkovice
Značka: OV/49037-11/ZEM
29.02.201216.03.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Bonagro Blažovice
Značka: OV/977-2012/ZEM
27.02.201214.03.2012
Opravné rozhodnutí, k.ú. Modřice
Značka: OV/7264-12/SVE
27.02.201214.03.2012
Územní rozhodnutí č. 18/2012, oplocení pozemku k.ú. Želešice
Značka: OV/389-12/HOU
27.02.201214.03.2012
Územní rozhodnutí č. 17/2012, změna využití pozemku k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/52407-11/65-2012/HOU
27.02.201214.03.2012
Oznámení zahájení stavebního řízení bez jednání, silnice III/4179 v k.ú. Tvarožná
Značka: OV/6897-12/OTR
23.02.201212.03.2012
Oznámení zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednání, ČOV k novostavbě RD v k.ú. Prace
Značka: OV/876-2012/SEM
23.02.201212.03.2012
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, v k.ú. Ponětovice
Značka: OV/5846-12/SEM
21.02.201208.03.2012
Usnesení, rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/181-2012/MEL
20.02.201208.03.2012
Územní rozhodnutí č. 12/2012, rozhodnutí o umístění stavby: dětské hřiště v k.ú. Želešice
Značka: OV/42116-11/1955-2011/MEI
20.02.201208.03.2012
Územní rozhodnutí č. 15/2012, rozhodnutí o umístění stavby vodovodní řad V, k.ú. Želešice
Značka: OV/330907-11/1549-2011/MEI
20.02.201208.03.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. přístavba RD v k.ú. Bedřichovice
Značka: OV/5865-12/KOZ
20.02.201208.03.2012
Oznámení o zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního povolení v k. ú. Vranov u Brna
Značka: OV/6040-12/HOU
16.02.201205.03.2012
Územní rozhodnutí č. 8/2012, kabelová přípojka NN v k.ú. Želešice
Značka: OV50574-11/2283-2011/HOU
16.02.201205.03.2012
Rozhodnutí, rozšíření sítě VN, NN, výstavba TS, k.ú. Modřice
Značka: OV/36287-11/1791-2011-SVE
14.02.201201.03.2012
Územní rozhodnutí č. 5/2012, účelová komunikace v k.ú. Modřice
Značka: OV/43930-11/2062-2011/MEI
13.02.201229.02.2012
Rozhodnutí na umístění stavby v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/2158-2011/HOU
10.02.201227.02.2012
Rozhodnutí o vydání stavebního povolení přístavba RD k.ú. Modřice
Značka: OV/2204-2011/MEL
10.02.201227.02.2012
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí, k.ú. Šlapanice
Značka: OV/1692-2011/ZEM
10.02.201227.02.2012
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením, stavební úpravy v k.ú. Želešice
Značka: OV/578-2012/MEL
06.02.201222.02.2012
Územní rozhodnutí č. 9/2012, CTPark Modřice II
Značka: OV/1873-2011/SVE
03.02.201219.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a s řízením o vyjímce, stavební úpravy RD k.ú. Modřice
Značka: OV/4110-12/Hou
02.02.201218.02.2012
Rozhodnutí, novostavba provozovny firmy Byrm v k.ú. Modřice
Značka: OV/1201-2011/SVE
02.02.201218.02.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, k. ú. Moravany u Brna
Značka: OV/3797-12/HOU
30.01.201215.02.2012
Oznámení o zahájení spojeného řízení o změně rozhodnutí a změně stavby před dokončením, nařízení veřejného projednání, k.ú. Želešice
Značka: OV/396-2012/HOU
30.01.201215.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, k.ú. Šlapanice rekonstrukce kanalizace
Značka: OV/3807-12/ZEM
27.01.201212.02.2012
Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení, novostavba garáže k.ú. Rebešovice
Značka: OV/3567-12/HOU
26.01.201211.02.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, oplocení k.ú. Želešice
Značka: OV/401-2012/HOU
26.01.201211.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Sběrné středisko odpadů Šlapanice"
Značka: OV/2107-12/ZEM
24.01.201209.02.2012
Rozhodnutí, k.ú. Želešice mateřská škola
Značka: OV/39070-11/1829-2011/MEI
19.01.201204.02.2012
Územní rozhodnutí č. 3/2012, kabelová přípojka NN v k.ú. Želešice
Značka: OV/45482-11/2040-2011/HOU
19.01.201204.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání, RD v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OV/2535-12/ZEM
19.01.201204.02.2012
Územní rozhodnutí č. 1/2012, kabelová přípojka NN v k.ú. Želešice
Značka: OV/46888-11/2113-2011/HOU
19.01.201204.02.2012
Územní rozhodnutí č. 4/2012, kabelová přípojka NN v k.ú. Želešice
Značka: OV/45510-11/2039-2011/HOU
19.01.201204.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání , přípojka NN v k.ú. Moravany
Značka: OV/2584-12/MEL
19.01.201204.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání, k. ú. Jiříkovice výstavba komunikace
Značka: OV/2152-12/2270-2011/ZEM
18.01.201203.02.2012
Oznámení o podaném odvolání, reklamní tabule k.ú. Šlapanice
Značka: OV/1730-12/816-2011/ZEM
17.01.201202.02.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, k.ú. Prace
Značka: OV/41497-11/2058-2011/ZEM
17.01.201202.02.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednáním , kabelová přípojka k.ú. Želešice
Značka: OV/1865-12/2283-2012/HOU
17.01.201202.02.2012
Rozhodnutí kabelové rozvody, k.ú. Šlapanice
Značka: OV/45040-11/2059-2011/ZEM
10.01.201226.01.2012
Oznámení zahájení změny územního rozhodnutí, k.ú. Moravany u Brna
Značka: OV/761-12/KUP
09.01.201225.01.2012
Rozhodnutí, chodník Ponětovská, k.ú. Šlapanice
Značka: OV/13311-11/620-2011/ZEM
09.01.201225.01.2012
Vyhlášky odboru životního prostředí
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla „Popůvky-splašková kanalizace“
Značka: OŽP-ČJ/60792-12/MOU
19.12.201204.01.2013
Rozhodnutí „Vodovod, splašková a dešťová kanalizace pro výstavbu rodinných domů v obci Ochoz u Brna, lokalita Pod Skalkou“
Značka: OŽP-ČJ/42580-12/MOU
05.12.201221.12.2012
Rozhodnutí „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, I. etapa, katastrální území Horákov, Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Tvarožná a Jiříkovice“,
Značka: OŽP-ČJ/24056-12/MOU
14.11.201230.11.2012
Rozhodnutí „Želešice – bytovky Sadová, dešťová kanalizace“,
Značka: OŽP-ČJ/29563-12/SKR
31.10.201216.11.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla „Vodovod, splašková a dešťová kanalizace pro výstavbu rodinných domů v obci Ochoz u Brna, lokalita Pod Skalkou“
Značka: OŽP-ČJ/42584-12/MOU
22.10.201207.11.2012
Rozhodnutí, prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu v obci Březina
Značka: OŽP-ČJ/37573-12/SKR
19.10.201202.11.2012
Oznámení o uložení písemnosti Jiří Zezula
Značka: ČJ-OŽP/45887-12/SKR
10.10.201226.10.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení povolení stavby vodního díla Šlapanicko
Značka: OŽP-ČJ/31472-12/MOU
10.10.201226.10.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Lubomír Švehla, Mokrá 207
Značka: OŽP-ČJ/39360-12/MUS
12.09.201226.09.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, obec Březina
Značka: OŽP-ČJ/38714-12/SKR
11.09.201225.09.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Haklovi, Brno
Značka: OŽP-ČJ/35033-12/KIL
09.08.201227.08.2012
Zahájení vodoprávního řízení, k.ú. Želešice
Značka: OŽP-ČJ/29573-12/SKR
03.08.201220.08.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Lubomír Švehla, Mokrá 207
Značka: OŽP-ČJ/31592-12/MUS
31.07.201216.08.2012
Rozhodnutí , manipulační řád pro vodovodní nádrže na Tvaroženském potoce
Značka: OŽP-ČJ/9729-12/SKR
02.07.201218.07.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Svatomír Chmel, Kojetice na Moravě
Značka: OŽP-ČJ/28704-12/VAL
29.06.201216.07.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Marcela Haklová, Brno
Značka: OŽP-ČJ/27985-12/KIL
29.06.201216.07.2012
Rozhodnutí - stavební povolení vodovod, kanalizace dešťová, splašková v k. Jiříkovice
Značka: OŽP-ČJ/16293-12/MOU
18.06.201204.07.2012
Rozhodnutí, stavební povolení prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Bílovice nad Svitavou
Značka: OŽP-ČJ/9959.12/MOU
18.06.201204.07.2012
Rozhodnutí, prodloužení kanalizace v k.ú. Troubsko
Značka: OŽP-ČJ/16324-12/SKR
18.06.201204.07.2012
Rozhodnutí, prodloužení dešťová kanalizace v k.ú.Troubsko
Značka: OŽP-ČJ/16325-12/SKR
18.06.201204.07.2012
Rozhodnutí, kanalizace v k.ú. Střelice u Brna
Značka: OŽP-ČJ/11781-12/Mou
15.06.201202.07.2012
Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby a souhlas s jejím užíváním prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Viničné Šumice
Značka: OŽP-ČJ/15180-12/SKR
11.06.201227.06.2012
Rozhodnutí-stavební povolení, dešťová kanalizace v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OŽP-ČJ/17164-12/MOU
31.05.201217.06.2012
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, Troubsko-dešťová kanalizace
Značka: OŽP-ČJ/18967-12/SKR
16.05.201201.06.2012
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, Troubsko - splašková kanalizace
Značka: OŽP-ČJ/18966-12/SKR
16.05.201201.06.2012
Uvědomění o podaném odvolání, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, lokální ČOV v lokalitě Pod Novosady II v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP-ČJ/19291-12/SKR
16.05.201201.06.2012
Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Šlapanice, o povolení stavby, vodovod v lokalitě Pod Novosady II v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP-ČJ/19766-12/SKR
16.05.201201.06.2012
Oznámení vodoprávního řízení, k.ú. Jiříkovice
Značka: OŽP/17822-12/MOU
14.05.201230.05.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: OŽP/17332-12/MOU
30.04.201216.05.2012
Zahájení řízení o dodatečné povolení stavby, prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Vinične Šumice
Značka: OŽP-ČJ/16362-12/SKR
26.04.201214.05.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení v k.ú. Střelice u Brna
Značka: OŽP/15672-12/MOU
24.04.201210.05.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení v k.ú. Bílovice nad Svitavou
Značka: OŽP/15138-12/MOU
20.04.201207.05.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Jiří Zezula, Brno
Značka: OŽP/1744-2012/SKR
16.04.201202.05.2012
Rozhodnutí dodatečné povolení stavby, vodovod v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP/1258-12/SKR
06.04.201223.04.2012
Rozhodnutí dodatečné povolení stavby, vodovod, splašková a dešťová kanalizace lokální ČOV v k. ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP/12368-12/SKR
06.04.201223.04.2012
Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení stavba vodního díla v k.ú. Nebovidy
Značka: OŽP/5151-12/MOU
06.04.201223.04.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Svatomír Chmel, Kojetice na Moravě
Značka: OŽP/12226-12/Val
02.04.201218.04.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání v k.ú. Tvarožná
Značka: OŽP/10936-12/SKR
27.03.201212.04.2012
Oznámení o zahájení řízení ve věci doby prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před dokončením, obec Nebovidy
Značka: OŽP/8407-12/MOU
05.03.201221.03.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Jan Kroupa Ostopovice 178
Značka: OŽP/8037-12/VAL
29.02.201216.03.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o pokračování v řízení ve věci dodatečného povolení stavby vodního díla v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP/6979-12/SKR
29.02.201216.03.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o pokračování v řízení ve věci dodatečného povolení stavby vodního díla v k.ú. Moravany u Brna
Značka: OŽP/7840-12/SKR
29.02.201216.03.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Jan Kroupa, Ostopovice
Značka: OŽP/5893-12/VAL
14.02.201201.03.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Josef Soudil Brno
Značka: OŽP/5324-12/Val
08.02.201224.02.2012
Veřejná vyhláška, úprava Střelického potoka
Značka: OŽP/43739-11/MOU
08.02.201224.02.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Jan Kroupa Ostopovice 178
Značka: OŽP/1902-12/6113-2011/VAL
16.01.201201.02.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Josef Soudil Brno
Značka: OŽP/1255-12/6034-2011/VAL
11.01.201227.01.2012
Výběrová řízení a veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Šlapanice - osvětlení rizikových míst"
18.06.201229.06.2012
Záměry města Šlapanice
Zveřejnění záměru č. 27/2012
05.12.201221.12.2012
Zveřejnění záměru č. 26/2012
26.11.201212.12.2012
Zveřejnění záměru č. 20/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č.21/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č.22/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č.23/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č.24/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č.25/2012
31.10.201216.11.2012
Zveřejnění záměru č. 19/2012
25.10.201212.11.2012
Zveřejnění záměru č. 11/2012, pronájem pozemku KN 182/2
25.06.201211.07.2012
Zveřejnění záměru č. 12/2012, pronájem pozemku p. KN 3367
25.06.201211.07.2012
Zveřejnění záměru č. 13/2012, prodej pozemku p. KN 2258/11
25.06.201211.07.2012
Zveřejnění záměru č. 10/2012 (pronájem nebytových prostor)
29.05.201214.06.2012
Záměr č. 9/2012 prodej garáže k.ú. Šlapanice
11.05.201229.05.2012
Zveřejnění záměru č. 7/2012 v k.ú. Šlapanice
23.04.201209.05.2012
Zveřejnění záměru č. 6/2012
16.04.201202.05.2012
Zveřejnění záměru č. 5/2012, pronájem části parcely
29.03.201216.04.2012
Zveřejnění záměru č. 4/2012, pronájem nebytového prostoru k.ú. Šlapanice
13.03.201229.03.2012
Zveřejnění záměru č. 3/2012, pronájem nebytového prostoru v k.ú. Bedřichovice
13.03.201229.03.2012
Zveřejnění záměru č. 2/2012 na prodej části pozemku v k.ú. Šlapanice
10.02.201227.02.2012
Zveřejnění záměru č. 1/2012 , pronájem nebytového prostoru
05.01.201223.01.2012
Zveřejnění záměru č. 2/2013
03.01.201221.01.2013
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška, povinný Pospíšil Luboš a Hana, Bedřichovice
21.11.201215.01.2013
Dražební vyhláška, povinný Drahomír Voda, Šlapanice
Značka: 152 EX 11/11-245
21.11.201229.11.2012
Dražební vyhláška, povinný Novotný Tvarožná
Značka: 173 EX 10926/11-197
21.11.201217.01.2013
Dražební vyhláška, povinná Jüthnerová Brno
Značka: 160 EX 1751/11-92
21.11.201227.11.2012
Dražební vyhláška, povinná Škaretková Podolí
Značka: 97 EX 5229/07-148
21.11.201229.11.2012
Dražební vyhláška, povinná Jalová Modřice
Značka: 133 EX 1139/10-149
21.11.201227.11.2012
Dražební vyhláška, povinný Riedl Nesovice
Značka: 030 EX 19121/08-125
21.11.201227.11.2012
Dražební vyhláška, povinná Kossakowská Brno
Značka: 124 EX 203/11-115
21.11.201218.12.2012
Dražební vyhláška, povinný Hala Brno
Značka: 056 EX 3380/09-225
21.11.201213.12.2012
Dražební vyhláška, povinná Práchynská Jiříkovice
Značka: 137 Ex 14212/11-109
21.11.201213.12.2012
Usnesení, odročení dražebního jednání povinný Drahomír Voda Šlapanice
Značka: 152 EX 11/11-257
21.11.201229.11.2012
Dražební vyhláška, povinný Marek Kroupa Šlapanice
Značka: 012 EX 1645/05-477
21.11.201219.12.2012
Dražební vyhláška, povinný Ján Murín Sokolnice
Značka: 085 EX 1804/10-126
21.11.201228.01.2013
Usnesení o elektronické dražbě - Zahir Said Němčany
Značka: 77 Ex 12025/09-91
09.11.201213.12.2012
Dražební jednání , povinný Šmarda Vladimír, Bedřichov
Značka: 030 EX 6867/09-251
12.09.201231.10.2012
Odročení dražebního jednání , povinná Jitka Jobánková, Popůvky
Značka: 103 Ex 01847/10-60
12.09.201226.09.2012
Dražební jednání , povinný František Ustohal, Sokolnice
Značka: 15 E 1457/2000-155
12.09.201223.11.2012
Dražební jednání , povinný Otto Růžička, Střelice
Značka: 137 Ex 18930/09-102
12.09.201203.10.2012
Dražební jednání , povinný David a Denis Grudl, Praha 5
Značka: 067 EX 2400/10-96
12.09.201225.10.2012
Dražební jednání , povinný Tomáš Homolka, Brno
Značka: 137 Ex 22586/09-168
12.09.201210.10.2012
Dražební jednání , povinný Jaromír Žák, Bystřice nad Perštejnem
Značka: 009EX 1081/08-58
12.09.201225.10.2012
Dražební jednání , povinná Dagmar Lacinová, Zbraslav
Značka: 137 Ex 1059/05-172
12.09.201205.10.2012
Dražební jednání , povinný Vojtěch Jelínek, Brno
Značka: 124 EX 8962/09-236
12.09.201226.10.2012
Dražební jednání , povinná Jaroslava Buchalová, Prace
Značka: 103 Ex 24092/09-62
12.09.201223.10.2012
Dražební jednání , povinná Marie Šreierová, Brno
Značka: 056 EX 6653/10-93
12.09.201225.10.2012
Odročení dražebního jednání, Dagmar Lacinová, Zbraslav
Značka: 137 Ex 1059/05-179
12.09.201226.09.2012
Dražební vyhláška, povinný Alois Šafránek, Březí
Značka: 052 EX 3986/2004-95
15.08.201223.08.2012
Dražební vyhláška, povinný Kamil Dobeš, Brno
Značka: 169EX 1/11-16
15.08.201214.09.2012
Dražební vyhláška, povinná Hana Pařízková, Troubsko
Značka: 107 EX 1122/08-139
15.08.201204.09.2012
Dražební vyhláška, povinný Karel Janderka, Kerendov
Značka: 77 Ex 1664/08-76
15.08.201219.09.2012
Dražební vyhláška, povinný Vlastimil Rubr, Ořechov
Značka: 030 EX 10538/08-55
15.08.201226.09.2012
Dražební vyhláška, povinný František Ustohal, Kobylnice
Značka: 15 E 1457/2000-155
15.08.201223.11.2012
Dražební vyhláška, povinný Aleš Všetečka, Šlapanice
Značka: 103 Ex 34799/09-42
15.08.201217.08.2012
Dražební vyhláška, povinný, Libor Borkovec Brno
Značka: 107 EX 22/11-37
15.08.201205.09.2012
Dražební vyhláška, povinná Dana Sedláčková, Šlapanice
Značka: 77 Ex 8041/07-84
15.08.201220.09.2012
Dražební vyhláška, povinný Martin Boháček, Sivice
Značka: 107 EX 545/11-97
15.08.201221.08.2012
USNESENÍ OSSZ Brno-venkov, povinný Karel Vodička
Značka: 22 E 139/2011-16
09.08.201227.08.2012
Dražební vyhláška, povinný Marek Kroupa Šlapanice
Značka: 012 EX 1645/05-417
01.08.201222.08.2012
Dražební vyhláška, Brunclík, Šlapanice
Značka: 006 EX 960/07-88
30.07.201210.08.2012
Dražební vyhláška Zdeněk Šebesta, Modřice
Značka: 137 Ex 5592/10-73
16.07.201210.08.2012
Dražební vyhláška Jiří Klimeš, Šlapanice
Značka: 030 EX 558/11-50
16.07.201207.08.2012
Dražební vyhláška Jindřich Wolf, Brno
Značka: 056 EX 4112/08-97
16.07.201203.08.2012
Odročení dražebního jednání Jaroslava Buchalová, Prace
Značka: 103 EX 24092/09-59
16.07.201230.07.2012
Dražební vyhláška Michal Koráb, Březina
Značka: 107 EX 113/10-253
16.07.201207.08.2012
Dražební vyhláška Monika Petková, Brno
Značka: 137 Ex 4337/09-137
16.07.201210.08.2012
Dražební vyhláška Miroslav Poláček, Blažovice
Značka: 030 EX 54/08-74
16.07.201208.08.2012
Odročení dražebního jednání Hana Pospíšilová, Bedřichovice
Značka: 103 Ex 25075/10-65
16.07.201230.07.2012
Dražební vyhláška, povinná Hana Pospíšilová, Bedřichovice
Značka: 103 EX 25075/10-50
18.05.201212.07.2012
Dražební vyhláška, povinná Marcela Beránková, Ořechov
Značka: EX 1359/03-193
18.05.201208.06.2012
Dražební vyhláška, povinná Miroslava Navrátilová, Újezd u Brna
Značka: 006 EX 276/06-115
30.04.201201.06.2012
Dražební vyhláška, povinný Miroslav Bureš, Kovalovice
Značka: 110EX 4341/11-222
30.04.201225.07.2012
Dražební vyhláška, povinný Votava Luboš, Střelice
Značka: 003 EX 589/08-65
20.04.201216.05.2012
Dražební vyhláška, povinná Sklenářová Jaroslava, Kvasice
Značka: 129 EX 440/11-31
20.04.201221.05.2012
Dražební vyhláška, povinný Michal Koráb, Březina
Značka: 107 EX 113/10-84
20.04.201215.05.2012
Dražební vyhláška, povinný Zdeněk Kachlíř, Újezd u Brna
Značka: 057 EX 1161/09-139
20.04.201228.06.2012
Veřejná dražba movitých věcí, Jiří Klimeš, Šlapanice
Značka: 15 E 799/2010-19
13.04.201201.06.2012
Dražební vyhláška, povinný Radim Ptáček, Prace 218
Značka: 081 EX 11471/09-063 Lpa
12.03.201226.04.2012
Dražební vyhláška proti povinnému Jan Lastomírský
Značka: 024 EX 4121/10-91
23.02.201229.03.2012
Dražební vyhláška proti povinnému Lukáš Riedl
Značka: 030 EX 19121/08-99
23.02.201211.04.2012
Dražební vyhláška proti povinnému Vlastimil Krejčí
Značka: 030 EX 15646/08-175
23.02.201218.04.2012
Dražební vyhláška, Stanislav Rozehnal, Brno
Značka: 94EX 8275/05
10.02.201209.03.2012
Opakovaná veřejná dražba movitých věcí, Jindřich Pikola, Šlapanice
Značka: 17 E 477/2010-20
08.02.201219.03.2012
Usnesení o opakované dražbě, k.ú. Tvarožná
Značka: 103 Ex 06497/10-67
08.02.201228.02.2012
Dražební vyhláška , Jan Zezula, Želešice
Značka: EX 283/03-132
08.02.201228.02.2012
Nařízení dražebního jednání, povinný Jaromír Hráček
Značka: 133 EX 254/09-55
18.01.201215.02.2012
Nařízení dražebního jednání, povinný Vojtěch Jelínek
Značka: 124 EX 8962/09-164
18.01.201224.02.2012
Nařízení dražebního jednání, povinný Aleš Popela
Značka: 137 EX 8853/10-85
18.01.201211.04.2012
Nařízení dražebního jednání, povinný Libor Filouš
Značka: 137 EX 6707/06-63
18.01.201204.04.2012
Nařízení dražebního jednání, povinný Antonín Štefl
Značka: 137 Ex 4179/05-105
18.01.201204.04.2012
Vyhlášky odboru vnitřních věcí
Veřejná vyhláška - Přikryl Pavel, Šlapanice, uložení písemnosi
Značka: OVV-ČJ/18751-12/POJ
10.05.201228.05.2012
Oznámení o uložení písemnosti Josef Prečan, Šlapanice
Značka: OVV/180-2011/POJ
24.02.201212.03.2012
Oznámení o uložení písemnosti, Josef Prečan, Šlapanice
Značka: OVV/2982-12/POJ
23.01.201208.02.2012
Vyhlášky živnostenského odboru
Oznámení o odcizení služebního průkazu - L. Pleskotová, Magistrát města Pardubic
Značka: 4820/12/04420
13.02.201229.02.2012
Odcizení služebního průkazu - Jaroslav Kopáček MěÚ Tišnov
Značka: 3625/12/04420
03.02.201219.02.2012
Vyhlášky odboru dopravy
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. OD-ČJ/16494-12/BOR, Tomáš Bína , Brno
Značka: OD-ČJ/16495-12/BOR
27.04.201214.05.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti Vladimír Krásenský, Horákov 48
Značka: OD/11586-12/BOR
28.03.201213.04.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti Michal Janoušek, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice
Značka: OD/11591-12/BOR
28.03.201213.04.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti Lubomír Adamec, Ponětovice 44
Značka: OD/11584-12/BOR
28.03.201215.04.2012
Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti, Yaroslav Karapchuk, Ochoz u Brna 201
Značka: OD/11589-12/BOR
28.03.201213.04.2012

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Čas poslední aktualizace: 23.03.2018 000 09:45       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní