Sobota, 20. leden 2018. Svátek má Ilona

Územně analytické podklady

Velikost textu

Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Šlapanice (úřad územního plánování) pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice (ÚAP SO ORP Šlapanice).
Územně analytické podklady se zpracovávají podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Územně analytické podklady slouží jako odborný podklad pro pořizování územních plánů, územních studií a pro rozhodování v území.
Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP SO ORP Šlapanice byla projednána s obcemi ve správním obvodu dne 29. listopadu 2016.
Současně se čtvrtou úplnou aktualizací ÚAP SO ORP Šlapanice jsou zveřejněny údaje o technické infrastruktuře a jejích vlastnících.

Textová část

Grafická část

Územní analýzy

Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí, územnímu nebo stavebnímu řízení.

68 - Vodovodní síť vč. ochranného pásma
 
70 - Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma
 
73 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma
 
75 - Vedení plynovodu vč. ochranného pásma
 
82 - Komunikační vedení vč. ochranného pásma

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

20. leden 2018 od 20.00 h
Věneček ČZS více
27. leden 2018 od 08.30 h
Farmářské trhy se zabijačkou více
27. leden 2018 od 20.00 h
Sokolský ples více
27. leden 2018 od 20.00 h
Lidový ples více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 19.01.2018 000 14:39       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní