Čtvrtek, 22. únor 2018. Svátek má Petr

Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)

Velikost textu

Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
 1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
 2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě
 3. bylo zničeno

b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci písm. a)
 
Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.
 
K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:
 
 • průkaz totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • technický průkaz silničního vozidla (TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě,
 • doklad potvrzující zničení vozidla, v případě jeho zničení,
 • čisté registrační značky (všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou),
 • písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem

 

Přehled správních poplatků – zápis zániku silničního vozidla zápis zániku silničního vozidla – zdarma

Formulář:

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

vaše cesty k bezpečíkrizportpálení klestí

Odbor sociální

socialni-sluzby.jpg

SENIORBUS

ZDRAVÉ MĚSTO

Zdravé město

Farmářky logo1.jpg

STRÁNKY PRO SENIORY

Pro seniory

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Virtuální prohlídka města Šlapanice

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

22. únor 2018 od 18.00 h
Beseda Skandinávie a Pobaltí více
23. únor 2018 od 16.00 h
Muzeum pro nejmenší více
10. březen 2018
Ples šermířů
10. březen 2018 od 09.00 h
Indoor pétanque turnaj pro dospělé více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 22.02.2018 000 08:15       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní