Neděle, 25. únor 2018. Svátek má Liliana

Zápis změny ostatních údajů

Velikost textu

Zápis změny ostatních údajů

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat vlastník nebo provozovatel obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

 •  změna příjmení provozovatele nebo vlastníka vozidla
 • změna trvalého pobytu provozovatele nebo vlastníka vozidla (stěhování v rámci spádové oblasti obce s rozšířenou působností Hodonín)
 • změna barvy vozidla
 • výmaz čísla motoru
 • zápis alternativního použití pneumatik a ráfků - na základě potvrzení akreditovaného zástupce, - na základě typového listu + potvrzení STK o montáži (protokol z STK)
 • zaevidování alternativního pohonu vozidla – LPG/CNG/E85

 

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 • průkaz totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • technický průkaz silničního vozidla (TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 • fdalší doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle,
 • pokud je předmětem žádosti podle zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží:
 1. doklad o nabytí této části,
 2. protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
 3. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla,
 • písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem
 

Přehled správních poplatků – zápis změny v registru silničních vozidel

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Městského úřadu Šlapanice.

za každou změnu v registru silničních vozidel – 50 Kč

Formulář:

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

vaše cesty k bezpečíkrizportpálení klestí

Odbor sociální

socialni-sluzby.jpg

SENIORBUS

ZDRAVÉ MĚSTO

Zdravé město

Farmářky logo1.jpg

STRÁNKY PRO SENIORY

Pro seniory

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Virtuální prohlídka města Šlapanice

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

10. březen 2018
Ples šermířů
10. březen 2018 od 09.00 h
Indoor pétanque turnaj pro dospělé více
14. březen 2018 od 17.00 h
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice více
17. březen 2018 od 09.00 h
Jarní burza více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 24.02.2018 000 12:38       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní