AKTUALITY

FILTR Aktuality

Upozornění

10. 01. 2019 / Ostatní

Upozorňujeme občany, že v okolních obcích došlo v odpoledních až nočních hodinách k případům vloupání do rodinných domů. Vyzýváme proto občany, aby byli obezřetnější, všímali si pohybu podezřelých osob a podezřele zaparkovaných aut. V případě těchto zjištění volejte na linku 158, případně PČR OOP Šlapanice na tel. č. 602 647 421.

Likvidace vánočních stromků

09. 01. 2019 / Ostatní

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.sateso.cz). Upozorňujeme, že je nelze odkládat na jiná stanoviště. 

Více

Kontejnery na bioodpad

09. 01. 2019 / Ostatní

V úterý 15. 1. 2019 budou rozvezeny na svá obvyklá stanoviště nové hnědé plastové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (obsah 1100 l). Do 30. 3. 2019 se budou vyvážet 1x za 4 týdny, poté 1x za 2 týdny. Velké kovové kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny. 

Více

Havárie vodovodu - ulice Jiráskova

08. 01. 2019 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody na ulici Jiráskova od popisného čísla 1530 po 1562 z důvodu havárie vodovodu. Oprava bude probíhat zítra (ve středu 9. 1. 2019) od 8 hodin přibližně do 14 hodin. Náhradní zdroj vody (voznice) bude přistaven na ulici Jiráskova u čísla 47, kde by měl být k dispozici do ranních hodin (z technických důvodů).

Pytlový sběr papíru

08. 01. 2019 / Ostatní

Zítra (ve středu 9. 1. 2019) proběhne svoz papíru formou pytlového sběru od domácností, dále bude probíhat v intervalu 4 týdnů. Nově není nutné pytle označovat čárovým kódem.

Svozový kalendář: http://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/svozovy-kalendar

Více

Nález finančního obnosu

08. 01. 2019 / Městský úřad

MěÚ Šlapanice oznamuje nález finančního obnosu v bankomatu u OD Albert. Majitel si jej může vyzvednout po ověření na MěÚ ve Šlapanicích, dveře 119.

Oznámení - MUDr. Helena Truksová

08. 01. 2019 / Zdravotnictví

MUDr. Helena Truksová oznamuje, že dne 14. ledna 2019 neordinuje. Zastupuje nový lékař v Pozořicích, MUDr. Zitterbart, kontakt: https://www.mediclinic.cz/lekar/pozorice-zitterbart.

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

08. 01. 2019 / Zdravotnictví

MUDr. Petra Procházková (z ordinace na ul. Nádražní) oznamuje, že ve dnech 10. a 11. ledna 2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Stoklásková na zdravotním středisku, kontakt: https://www.slapanice.cz/zdravotnictvi/zdravotnictvi/397

Zrušení představení

08. 01. 2019 / Ostatní

Šlapanické ochotnické divadlo oznamuje, že únorové termíny představení "O líné babičce" se ruší, a to ze zdravotních důvodů. O případných dalších termínech vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Sobota 06. 04. 2019

Neděle 07. 04. 2019

Středa 10. 04. 2019

Pátek 12. 04. 2019

Sobota 13. 04. 2019

Neděle 14. 04. 2019

Pátek 19. 04. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Veřejná fóra - vyhodnocení

04. 09. 2017 / Informace z úřadu, Zdravé město Šlapanice

Veřejná fóra, která naše město organizuje v rámci aktivit Zdravého města jsou jednou z možností, jak ovlivnit dění ve městě. Na společném setkání občané vybírají témata, kterým by se podle nich mělo město věnovat při své činnosti. Výsledná témata ze setkání se následně ověřují ještě anketou. První fórum proběhlo na podzim 2015, druhé na podzim 2016. Jak jsou naplňovány, najdete níže.

Více

Šlapanický kroj

23. 08. 2017 / Historie

Výrazným prvkem lidové hmotné kultury byl vždy oděv, především slavnostní. Nejen ve Šlapanicích, ale i v ostatních obcích na Brněnsku zahrnuje kroj, jakožto šat sváteční a slavnostní, prvky doznívajícího baroka a biedermeieru. I v něm se však odrazil, přinejmenším od 19. století, silný vliv města a jeho módy – zvláště u kroje mužského. Muži, kteří odcházeli do města za prací, přinášeli módní novinky zpět do svých obcí a značně tak ovlivňovali vzhled svého oděvu, který se nakonec téměř zcela přizpůsobil městské módě. Ženský kroj si uchovával svůj vzhled déle a díky konzervativnějšímu přístupu jeho nositelek se vyvíjel velice pomalu. Lidový kroj vždy patřil k základním projevům a znakům lidové kultury. Podle jeho vzhledu lze mimo jiné posuzovat bohatost kraje nebo sociální postavení lidu, který jej nosil.

Více

Rozhovor s hlavním trenérem fotbalistů SK Šlapanice

16. 08. 2017 / Sport

Fotbalisté Šlapanic skončili v uplynulé sezoně 1. A třídy (6. liga) na 9. místě. Aby se pohybovali v tabulce výše, tak by podle trenéra Michala Hanzla potřebovali rozdílového hráče a pravidelného střelce. Michal to jako hráč dotáhl až do divize (4. liga), v pozici trenéra ale okusil i 1. ligu, kde několik let vedl ženský tým Zbrojovky Brno.

Více

Tomáš Kadlc: Slavnosti a hody jsou jedny z mála událostí, které spojují lidi v obci nezávisle na věku.

08. 08. 2017 / Kultura

Tomáš Kadlc se před třemi lety stal prvním stárkem víceméně náhodou. Od té doby je ale nedílnou součástí Šlapanických slavností každý rok. Proto jsme se ho zeptali, co všechno stárkování obnáší.

Více

Michal Velan: Beru to jako povinnost k tradici a historii

08. 08. 2017 / Kultura

Na organizaci Šlapanických slavností se podílíte přes dvacet let. Jak se během té doby měnila vaše role coby organizátora?

Strohá odpověď: Moje role prošla s věkem podobou dětského účastníka, dorosteneckého pomocníka, stárka, hlavního pořadatele až do dnešní podoby spolupořadatele.

Více

Strážcové pořádku

01. 04. 2017 / Historie

Dubnové číslo Šlapanického zpravodaje (pozn. 02/2017) je zaměřeno na bezpečnost, a tak se poohlédněme, jak bylo postaráno o bezpečnost občanů a majetku v dobách minulých.

Více

Šlapanická švestka žije

01. 04. 2017 / Zajímavosti, Historie

Motivován výzvou v ŠZ 5/2016 ohledně pátrání po starých odrůdách ovocných stromů doplňuji tuto vlastním textem: švestka s přívlastkem Barošova se nachází i v naší zahradě, ale delší dobu jsem netušil, že je to ona odrůda, až mi to potvrdil soused.

Více

Honební společenstvo, trochu s rozpaky

01. 04. 2017 / Zprávy

Především je asi potřeba vysvětlit, co to je za společenstvo. Po roce 1989 se společně s jinými změnami změnil i postoj k soukromému vlastnictví a s tím samozřejmě i respektování vlastníků půdy. Vlastníci půdy se mohli rozhodnout, jak s ní naloží, zda ji pronajmou a komu, nebo zda na ní budou sami hospodařit. Po pár letech se většina vlastníků rozhodla pronajmout pozemky větším zemědělským subjektům.

Více

HZS JMK - Jak postupovat, je-li nařízena evakuace

01. 04. 2017 / Bezpečnost

Při některých mimořádných událostech (povodně, požár, únik nebezpečných látek) může dojít k situaci, kdy je ne- zbytné z ohroženého objektu nebo oblasti přemístit obyvatelstvo, zvířata, příp. movitý majetek, aby nedošlo ke ztrátám na životech nebo poškození zdraví či majetku.

Více

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top