AKTUALITY

FILTR Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky vody

06. 12. 2018 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 8 přibližně do 12 hodin v ulici Dlouhá (obě strany ulice) z důvodu propojení nového vodovodního řadu.

Náhradní zdroj vody nebude přistaven.

Nová železniční zastávka

04. 12. 2018 / Doprava

V pátek 14. prosince 2018 bude ukončena výluka na trati 340 Brno-Slatina - Šlapanice a otevřena nová železniční zastávka ve Šlapanicích. Prozatím bude v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2, ve směru jízdy do Brna, kolej vpravo. Vlaky se budou křižovat na trati tak, aby zastavovaly u tohoto nástupiště dle jízdního řádu (v obou směrech). Podchod a nástupiště u koleje č. 1 by měly být dokončeny koncem března 2019. 

Aktuální informace o jízdních řádech sledujte na www.idsjmk.cz nebo www.cd.cz/vyluky.

Další informace o zastávce naleznete na projektovém webu města: https://projekty.slapanice.cz/doprava/nova-zeleznicni-zastavka-slapanice/.

Výluka na železniční trati 340

04. 12. 2018 / Doprava

V období od 10. prosince do 14. prosince 2018 bude pokračovat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Brno-Slatina – Šlapanice a rekonstrukce železniční stanice Šlapanice. Po dobu výluky bude snížena kapacita infrastruktury. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí přistoupit k následujícím opatřením na trati 340 Brno – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště a část vlaků v pracovní dny v úseku Brno hl. n. – Slavkov u Brna nahradit autobusy dle výlukového jízdního řádu. 

Do 14. prosince 2018 není v provozu železniční zastávka Šlapanice, náhradou za tuto zastávku zastaví vlaky v železniční stanici Šlapanice. 

Více

Dlouhodobá vlaková výluka v Brně

04. 12. 2018 / Doprava

V neděli 9. prosince 2018 bude zahájena rozsáhlá výluka Hlavního nádraží v Brně, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava. Pozor! Vybrané vlaky mohou být odkloněny na jinou železniční stanici.

Doporučujeme využívat internetové vyhledávače spojení, oficiální mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon nebo kontaktovat vlakový personál. 

Přehled změn a schéma výluky naleznete v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

Aktuální informace o jízdních řádech sledujte na www.idsjmk.cz nebo www.cd.cz/vyluky.

Uzavírka přejezdu na Tuřance

04. 12. 2018 / Doprava

Z důvodu dokončení stavebních prací v rámci projektu Revitalizace trati Blažovice - Brno-Slatina se prodlužuje do 14. prosince 2018 úplná uzavírka železničního přejezdu P7898 na účelové komunikaci Tuřanka, vedoucí z ul. Brněnská Pole. 

Výběrová řízení

04. 12. 2018 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení těchto pracovních pozic:

  • vedoucí odboru investic a správy majetku
  • vedoucí finančního odboru
  • referent informačního systému
  • referent silničního správního úřadu
  • referent správy geografických dat
  • referent územního plánování

Podrobné informace naleznete na https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Předprodej vstupenek na koncert

03. 12. 2018 / Ostatní

V sobotu 15. prosince 2018 od 18 hodin vystoupí Žalman a spol. ve šlapanické sokolovně. Předprodej vstupenek byl zahájen na podatelně MěÚ ve Šlapanicích. Cena jedné vstupenky je 150 Kč. Provozní doba podatelny: pondělí a středa 8 - 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 - 14 hodin, pátek 8 - 13 hodin.

Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZM

29. 11. 2018 / Samospráva

Zveme Vás na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 12. prosince 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře MěÚ, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.

Více

Šlapanické Vánoce 2018

26. 11. 2018 / Ostatní

Na letošní Šlapanické Vánoce jsme připravili několik novinek. Od pondělí 26. listopadu 2018 je k dispozici na podatelně MěÚ ve Šlapanicích speciální vánoční razítko „Vánoční pošta Šlapanice“. Můžete si přijít orazítkovat třeba dopisy pro Ježíška nebo vánoční přání. Doporučujeme matné povrchy, na lesklých se může barva rozmazat.
Masarykovo náměstí je opět vánočně vyzdobeno. Na kulturní vystoupení bylo letos postaveno na vhodnějším místě nové prostornější kryté pódium. Od neděle 25. 11. je rozsvícen vánoční strom, pod kterým najdete betlém. Na bráně při vstupu z náměstí je zavěšený zvoneček, na který si děti mohou zazvonit. A opodál stojí sáně, které mohou sloužit vánočnímu focení a dotvořit tak vánoční atmosféru. 
Srdečně Vás zveme na bohatý vánoční kulturní program: Šlapanické Vánoce - program [PDF 2.28 MB]

Více

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Sobota 12. 01. 2019

Středa 16. 01. 2019

Sobota 19. 01. 2019

20:00

ZO ČZS Vás srdečně zve na tradiční Věneček, který pořádá v sobotu 19. ledna 2019. K tanci, poslechu a dobré náladě hraje kapela DUO JAM MIROS. Předtančení NS Vrčka.

Více

Sobota 26. 01. 2019

Pátek 01. 02. 2019

Sobota 02. 02. 2019

Středa 06. 02. 2019

Pátek 08. 02. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Halový turnaj v pétanque

13. 04. 2018 / Sport

Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil historicky první halový turnaj v pétanque pro dospělé nejen na území obce Šlapanice-Bedřichovice, ale také na území jihomoravského kraje. Turnaj uspořádal Bedřichovický Pétanque Club 2016 z.s. ve spolupráci s městem Šlapanice v kulturním domě v Bedřichovicích. Na turnaj se přihlásilo 16 hráčů, kteří byli rozděleni do 6 týmů. Hrálo se systémem každý s každým.

Více

Keramické městečko

29. 11. 2017 / Historie

Orlovna, kostel, fara, muzeum a další typické objekty našeho městečka zaměstnaly na několik týdnů ruce i hlavičky žáčků ZUŠ Šlapanice. Pan starosta na začátku školního roku oslovil výtvarný obor, aby vytvořil keramické dlážky zpodobňující jednotlivé domy na náměstí. Ty měly být posléze nainstalovány v interiéru naší radnice jako trvalá výstava, která by zároveň ukazovala aktivitu našich dětí a přitom nám přibližovala v novém světle i prostor, ve kterém žijeme.

Více

Nekropole Žuráň

15. 11. 2017 / Historie

Nekropole Žuráň se rozkládá na malém pahorku přibližně 10 km východně od Brna a 1 km severovýchodně od Šlapanic směrem na Podolí. Historie pohřbívání na této nekropoli je nesmírně dlouhá. S přestávkami se zde pohřbívalo zhruba od druhé poloviny 3.tisíciletí př.n.l. do poloviny 6.století n.l. Pohřební komplex zahrnuje celkem tři pravěké mohyly, tři hroby a zbytky mauzolea.

Více

Televize ve Šlapanicích

01. 11. 2017 / Kultura, Osobnosti, Zajímavosti

Začátkem srpna 2007 ve Šlapanicích natáčela Česká televize Brno. A hned dvakrát.

Více

O vodnících Raubrhelovi a Šlapákovi

19. 10. 2017 / Historie

Krásným údolím nazvaném Líchy protékaly dva potoky – Horní a Dolní. Horní se ploužil četnými zákruty a směřoval ke mlýnu. Dolní vytvářel peřeje, tu a tam romantické tůně s velkým bohatstvím ryb a raků a proplétal se hadovitě pod skalnatým terénem až k vesnici, kde se oba potoky pode mlýnem spojovaly v jeden mocný, zvaný Zlatý. Původ jména Zlatý potok pocházel od zlatých pokladů, které tam po několik staletí shromažďovali vodníci ve svých sídlech. Jedním z takových vodníků byl Raubrhel, hlavní postava této pohádky. Jeho soused se jmenoval Šlapák. Vodníci měli svá království blízko u sebe – moc jednoho začínala tam, kde končilo panství druhého – před údolím Lích u Černého splavu.

Více

100 let elektrifikace Šlapanic

04. 10. 2017 / Historie

„Budiž světlo“ je známý citát z knihy knih a možná že to také zaznělo na schůzích obecního výboru i v hlavách představitelů našeho tehdejšího městečka v průběhu roku 1911. Vlastní elektrické osvětlení měl už sice zdejší Rolnický akciový cukrovar od roku 1888, tedy pouhých devět let od okamžiku, kdy si vynálezce Thomas Alva Edison nechal patentovat svoji žárovku, ale ve šlapanických obydlích pořád blikaly petrolejové a acetylénové lampy či plápolaly svíčky. Důvody, které vedly tehdejšího ředitele Tauschinského a správní radu cukrovaru k zavedení elektrického osvětlení, byly prosté. Řepné kampaně, sezonní práce, probíhaly v podzimních měsících, kdy se brzy šeří, a hlavně se pracovalo dnem i nocí, aby se bílé zlato zpracovalo co nejdříve. Výrobu elektřiny v cukrovaru zajišťovalo vlastní dynamo.

Více

Stručné dějiny obce Bedřichovice

19. 09. 2017 / Historie

(Podle záznamů z obecní kroniky, doplňované kronikářem, panem Petrem Vaňáčkem, a posléze jeho dcerou, MUDr. Eliškou Jaškovou.)

Prolog:

Prochodil jsem obec Bedřichovice s fotoaparátem v ruce. Bylo moc pěkně, krásný zimní slunečný den. Hm, obyčejná moravská vesnice. Ale aspoň si na nic jiného nehraje. Krásná kaple, malý park, ulice, hospoda, pěkné i horší domy. Díry na silnici, obchod, hezké průlezky pro děcka. Po obzoru sviští auta po silnici i po dálnici. Kolikrát jsem projížděl okolo? Bedřichovice i další vesnice byly jen rozmazanou šmouhou v krajině. Teď tady stojím a přemýšlím. Míjíme dnes moc rychle lidské osudy a lidská sídla, abychom se přihnali na konec naší cesty, kde najdeme zase jen lidské osudy.

Více

Zemřel šlapanický občan v bitvě u Zborova?

06. 09. 2017 / Historie

Tuto otázku jsem si položila po tom, co jsem se v prvorepublikové publikaci o Šlapanicích a později ve Šlapanickém zpravodaji dočetla, že Ludvík Uher, pravděpodobný rok narození 1897, s bydlištěm ve Šlapanicích (ulice neuvedena), padl v bitvě u Zborova. Jde o bitvu příliš důležitou, než aby to mělo zůstat bez povšimnutí. Právě 2. července uplyne devadesát let (pozn. redakce - v roce 2017 uplynulo již 100 let) ode dne, kdy se odehrála tato vlastenecká bitva, největší pro naše předky od dob husitských a už navždy nepřekonatelná (vždyť máme už jen placené vojenské profesionály). Byla to bitva, ve které zvítězilo srdce, bitva, která měla za následek povolení vzniku samostatných československých vojenských sborů na Rusi (do té doby byli naši bojovníci přiřazováni k ruské armádě) a pro T. G. Masaryka přinesla neopominutelný argument pro uznání československého státu. Státu, který měl dřív odhodlané bojovníky a armádu než mezinárodní suverenitu.

Více

Veřejná fóra - vyhodnocení

04. 09. 2017 / Informace z úřadu, Zdravé město Šlapanice

Veřejná fóra, která naše město organizuje v rámci aktivit Zdravého města jsou jednou z možností, jak ovlivnit dění ve městě. Na společném setkání občané vybírají témata, kterým by se podle nich mělo město věnovat při své činnosti. Výsledná témata ze setkání se následně ověřují ještě anketou. První fórum proběhlo na podzim 2015, druhé na podzim 2016. Jak jsou naplňovány, najdete níže.

Více

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top