Rozcestník

Územní plán ŠlapaniceVolby 2020

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Aktualizace dat poskytovatelů zdravotnických služeb v JMK

27. 03. 2020 / Zdravotnictví

Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění interaktivního dotazníku, který najdete na webu http://koronavirus.jmk.cz.

S případnými dotazy se prosím obracejte na:

  • e-mailovou adresu: koronavirus@jmk.cz 
  • speciální infolinku JMK: 800 129 921 (každý den včetně víkendů od 7:00 do 19:00 hod.).

Děkujeme za poskytnuté informace a za trpělivost.

Více

Uzavření MěÚ Šlapanice - aktualizováno

25. 03. 2020 / Městský úřad

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 a v souvislosti s přijetím preventivních opatření k omezení šíření nemoci COVID-19, vedení města rozhodlo, že od pondělí 23. 3. 2020 jsou všechna pracoviště Městského úřadu Šlapanice pro veřejnost do odvolání uzavřena. 

V neodkladných a naléhavých případech lze, na základě telefonické domluvy a po posouzení situace pracovníkem městského úřadu, dohodnout osobní návštěvu příslušného pracoviště k vyřízení požadavku a to v pondělí nebo ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

Více

Volně dostupné roušky pro seniory

25. 03. 2020 / Městský úřad

Od čtvrtka 26. 3. jsou na městském úřadu ve Šlapanicích k dispozici volně dostupné roušky pro seniory (jednoduché i dvojité). Lze je vyzvednout osobně ve všední dny od 8 do 14 hodin. Jakmile budete před úřadem, zatelefonujte na číslo 724 214 520 a my vám roušky přineseme. Také si je můžete objednat prostřednictvím naší pečovatelské služby na čísle 533 304 332 ve všední dny v době od 7-14 hodin. Tímto také velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří roušky ušili.

Prodloužení platnosti mimořádných opatření

24. 03. 2020 / Městský úřad

Vláda prodloužila do 1. dubna 2020 platnost usnesení z 15. března 2020, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice),
  • cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • pobytu v přírodě nebo parcích,
  • pohřbů.

Vláda prodloužila do středy 1. dubna 2020 také dosud trvající zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (s výjimkami jako potraviny, drogerie, lékárny apod.), stejně jako zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích a dalších stravovacích zařízeních. Více na www.vlada.cz

Ve velkých obchodech nad 500 m2 bude doba mezi 8:00 a 10:00 hod. vyhrazena pro seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let. 

Více

Odložení ohlašovací povinnosti a prominutí zmeškání úkonu

24. 03. 2020 / Městský úřad

Ministerstvo životního prostředí ČR odložilo ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Jedná se o povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnost).

Ministerstvo životního prostředí může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

Více

Informace pro seniory

24. 03. 2020 / Městský úřad

Vážení spoluobčané,
z důvodu šíření koronaviru Covid-19 je doporučeno co nejméně opouštět obydlí. Žádáme vás proto o maximální dodržování tohoto nařízení. Abyste nebyli nuceni vycházet z domu za nákupy, nabízí vám město Šlapanice donášku nákupu domů a rozvoz obědů. Nabídka platí pro občany Šlapanice a Bedřichovic ve věku 70 let a více.

V případě, že máte nařízenu karanténu, je nutné to při prvotním telefonickém nebo e-mailovém kontaktu sdělit.  

Více

Blokové čištění - 24. 3. 2020

23. 03. 2020 / Doprava

V úterý 24. 3. 2020 proběhne jarní blokové čištění v ulicích Bedřichovická, Hřbitovní, Za Humny, Slunná, Na Zahrádkách, Na Poříčí, Riegrova (část od parku po ul. Bedřichovická), Hlavní, Lípová, Jižní, Studýnky.  Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a svá vozidla včas přeparkovali. Děkujeme za pochopení.

 

Dočasné uzavření pošty

23. 03. 2020 /

Pobočka České pošty ve Šlapanicích bude v úterý 24. března v době od 13 do 14.15 hod. uzavřena z důvodu desinfekce prostor. Děkujeme za pochopení.

Prosba

23. 03. 2020 /

Prosíme, pokud můžete přispět materiálem na šití roušek, ozvěte se na telefon 724 214 520. Akutně nyní potřebujeme především šňůrky a látky, případně i nitě. Děkujeme!

AKCE

FILTR Akce

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top