Sobota, 26. květen 2018. Svátek má Filip

Aktuality

Velikost textu

Týden čtení dětem

Týden čtení dětem, který pořádá nezisková organizace Celé Česko čte dětem, probíhá v Česku již posedmé v termínu 1. - 7. června. Tento rok se připojilo i město Šlapanice ve spolupráci s Městskou knihovnou a Základní školou. Dětem z prvního stupně ZŠ přijdou ve čtvrtek 1. června 2017 číst Zdeněk Junák, Jana Musilová a Markéta Sedláčková, herci z Městského divadla Brno.

Zdeněk Junák Jana Musilová Markéta Sedláčková

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je určena dětem. Umožňuje budovat v rodině pevné pouto prostřednictvím společných chvil při čtení. Pravidelné čtení má velký význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť, představivost i myšlení.

Zapojte se i Vy. Čtěte dětem dvacet minut. Každý den!

www.celeceskoctedetem.cz  
https://www.facebook.com/events/683688371820631/ 

Výstupy z Veřejného fóra - "10P"

Na Veřejném fóru, konaném dne 22. 9. 2016, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Během měsíce října probíhala ověřovací anketa (ve zpravodaji a na webu města), kdy mohli hlasovat o navržených tématech i občané, kteří se veřejného projednávání nezúčastnili. Do ankety se zapojilo celkem 185 respondentů.

Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety, je následující:

1. Nádražní ulice – řešení průjezdnosti
2. Vysadit les, remízky a jinou zeleň 
3. Úprava pozemku naproti restaurace Žuráň 
4. Nová hala pro sport a volný čas 
5. Odvoz tříděného odpadu od domu 
6. Lepší využití parku – plácky pro starší děti, grilovací místo apod. 
7. Hezčí město- květiny, záhony, keře 
8. RTG na zdravotním středisku 
9. Upravená zóna pro relaxaci 
10. ZŠ – písemné práce dětí na ukázku domů 
 

Tzv. 10P - deset problémů města bude projednáno v radě města a následně v zastupitelstvu.

 

Světový den výživy - preventivní programy pro ZŠ - anorexie, bulimie

Pro žáky 8. tříd ZŠ jsme uspořádali přednášky o poruchách příjmu potravy. Žáci se seznámili s riziky přehnaných ideálů krásy a s nebezpečím diet či užíváním anabolik. Interaktivní formou se dozvěděli zajímavosti a fakta o nejčastějších poruchách příjmu potravy - mentální anorexii a bulimii - o jejích psychických i fyzických následcích, o léčbě nebo možnosti laické pomoci. Dvouhodinové preventivní programy vedly lektorky z organizace Podané ruce.

Počítačové kurzy pro seniory 10-12/2016

Od října do prosince probíhají na základní škole počítačové kurzy pro šlapanické seniory. Účastníci mají možnost získat praktické dovednosti v práci s počítačem a internetem - jak vyhledávat, nakupovat, ale i chránit své osobní údaje. V závěrečných lekcích se budou moci naučit i praktické používání chytrých telefonů. Kurzy probíhají za finanční účasti města Šlapanice, v rámci Projektu Zdravé město, ve spolupráci se Základní školou Šlapanice, která zajišťuje učebny a lektory. Dvanácti lekcí, které probíhají každé úterý, se účastní čtyřicet seniorů. 

2. Veřejné fórum - 22. 9. 2016

Druhhé Veřejné fórum ve Šlapanicích - projednávání problémů města očima veřejnosti - proběhlo ve čtvrtek 22.9.2016 v orlovně na Masarykově náměstí. Občané se mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli ve Šlapanicích změnit a co by mělo město prioritně řešit. Sešlo se kolem čtyřiceti občanů, kteří měli co říci. Padaly náměty a návrhy - o kterých měl každý účastník možnost hlasovat. Z hlasování vzešlo 14 hlavních témat, které jsou pro občany nejzásadnější: Nádražní ulice /řešení průjezdnosti/ - Nová hala pro sport a volný čas - Odvoz tříděného odpadu od domu - Úprava pozemku naproti restaurace Žuráň - Upravená zóna pro relaxaci - Vysadit les, remízky a jinou zeleň - Odstranit sloupky na náměstí + přidat odpadkové koše - RTG na zdravotním středisku - ZŠ: písemné práce dětí na ukázku domů - ZŠ: školní klub pro starší děti /využití času mezi školou a kroužky/ - Koncerty na náměstí - Lepší využití parku: plácky pro starší děti, grilovací místo,.. - Hezčí město: květiny, záhony, keře.

Na tato témata bude vytvořena veřejná anketa a i ostatní občané, kteří se Veřejného fóra nezúčastnili, se budou moci vyjádřit. Ověřených "10 problémů města" pak bude putovat do rady města a zastupitelstva.  I když účast byla nižší než loňský rok, věříme, že fórum přispěje k řešení problémů, které občané cítí.

Poděkování patří nejen občanům a studentům, kteří se zúčastnili, ale všem organizátorům, odborným garantům u stolů, paní starostce a facillitátorce Daně Divákové. Děkujeme také zdravotníkům Českého červeného kříže, kteří během akce měřili zdarma všem zájemcům cholesterol a krevní tlak.

Evropský týden mobility - Den s MP- akce jablko, citron - 22. 9. 2016

V rámci Evropského týdne mobility jsme pro žáky 5. tříd ZŠ Šlapanice připravili již potřetí  "Den s městskou policií". V úterý 20. 9. 2016 se nejprve žáci sešli v kinosále, kde se strážníky prodiskutovali zvýšené množství dopravy, jeho dopad na životní prostředí a zaměřili se i na bezpečnost na silnicích. Ve čtvrtek 22. 9. 2016  vyrazily děti po třídách na frekventovanou ulici Brněnskou, kde se strážníky měřily rychlost projíždějících aut  a seznamovaly se s technickým stavem vozidel. Místo pokuty za překročení rychlosti rozdávaly děti opravdové kyselé citróny a jako malou pochvalu naopak sladké jablko. Nejvyšší naměřená rychlost byla 68 km/hod. Součástí akce byl i tipovací kvíz a všechny děti byly za příkladnou spolupráci odměněny dárky. Poděkování za organizaci patří strážníkům, panu Krištofovi, paní učitelce Staňkové a učitelům 5. tříd ZŠ. Odměny byly hrazeny z akce BESIP, s podporou Jihomoravského kraje.

2. Veřejné fórum - čtvrtek 22. 9. 2016 v 17 hodin

Srdečně Vás zveme na 2. Veřejné fórum!

Máte možnost říci, co Vás ve Šlapanicích trápí, co se Vám líbí,

co nelíbí a co byste chtěli změnit. Diskutovat se bude u tématických stolů.

Těšíme se s Vámi na setkání!

verejne_forum_2016 (7).png

Darování krve - 10. 6. 2016

Dobrovolní dárci krve ze Šlapanic se v rámci kampaně „Daruj krev se Zdravým městem“ sešli 10.6.2016 na Transfuzní stanici v Brně. Letos v úžasném počtu - 35 dárců, z nichž 25 dávalo krev poprvé. Potěšující bylo množství mladých lidí, na které byla naše kampaň cílena zejména. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i dárková taška s vínem, poukázkou do bazénu základní školy a reklamními předměty. Smyslem akce je zvýšení povědomí o potřebě darovat krev, rozšířit registr dárců a zvýšit prestiž dárcovství. Protože akci považujeme za smysluplnou, založenou na dobrovolnosti a přispění dobré věci...těšíme se na vás a další nové dárce zase příští rok. Všem děkujeme!

039.jpg

Dopravní hrátky pro předškolní děti - květen 2016

Strážníci městské policie přichystali pro děti malou autoškolu, kde malí řidiči museli projít technickými zkouškami, jízdami a testy, aby získali svůj první řidičský průkaz. Akce probíhala na dopravním okruhu v areálu MŠ Zahrádka. Během tří dnů se jí zúčastnily obě šlapanické mateřské školy a děti z miniškolky Maceška.  Průkaz malého řidiče se pokusilo získat  přes 200 dětí a to na odrážedlech, koloběžkách nebo na kole. Součástí akce byla názorná dopravně-bezpečnostní osvěta – používání helem, poznávání základních dopravních značek nebo seznámení se semaforem či radarem. Semafor a dopravní značky zapůjčila zdarma společnost SIGNEX spol. s.r.o. Velmi úspěšnou a oblíbenou akci tentokrát podpořila JM Autoškola a Jihomoravský kraj. Děti tak dostaly za absolvování malé autoškoly sladkosti, odměny a reklamní předměty od Besip.

13177493_1570846183213016_7474657123849359075_n.jpg

Den proti drogám - preventivní programy pro ZŠ

Jak se nestát závislákem je název preventivního programu, jehož se 5. a 10. května zúčastnili žáci 7. ročníků. Zajímavou a nenásilnou formou hry se žáci seznamovali s nebezpečím užívání různých návykových látek. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu měly připraveny tři stanoviště, na kterých byli žáci vtaženi do panelových soutěžních her s tématy vliv kouření, drogy a jiné návykové látky a asertivní chování. Žáky hry zaujaly a snažili se vzájemně spolupracovat na řešení různých modelových situací. Za svoje znalosti a vědomosti byli žáci odměněni nejen vysokým počtem bodů, ale i drobnými dárky. Cílem výukového programu bylo seznámit žáky s negativy spojenými s užíváním návykových látek a s riziky vzniku závislostí. Preventivní výukový program pro žáky 7. ročníku ZŠ Šlapanice byl hrazen z prostředků města Šlapanice z rozpočtu Projektu Zdravé město.

13124893_1568476770116624_5423705283696644797_n.jpg

Šlapanice darují krev - 10. 6. 2016

Připojte se k naší kampani - přijďte darovat krev! Čekají Vás drobné dárky a poukázka do bazénu. Přihlášení do 10. 5. 2016 na email vladka.dobiasova MOCHR gmail MOCHR2 com.

den krve 2016 web.jpg

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016

Úklid šlapanického katastru letos proběhl pod hlavičkou celonárodní  akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která zajistila materiál jako pracovní rukavice ap. V sobotu 9. 4. 2016 nám ale počasí nepřálo...zvažovali jsme i přeložení akce, ale protože se i přes deštivé počasí sešlo okolo 25 dobrovolníků - nic nebránilo vrhnout se do úklidu. Rukavice, igelitové pytle a vydali jsme se na předem vytyčené trasy - cesta na Bedřichovice, na Ponětovice, na Jiříkovice, městský park. Velké poděkování patří opravdu všem, kteří i přes nepřízeň počasí přiložili ruku dílu a pomohli tak zvelebit naše okolí. Již tradičně se zapojil v hojném počtu spolek Hrbatý hrozen - díky! A mladí fotbalisti, kteří místo tréninku uklízeli již v pátek - cestu na Žuráň a ulici Zemědělskou. Alespoň malou odměnou bylo drobné občerstvení na cestu. Hlavně ale všechny hřál dobrý pocit, že jsme alespoň něco málo udělali pro místo, kde bydlíme...i když se nikomu z nás do toho deště z postele fakt nechtělo....:-)

12987114_1558995284398106_1504543290394751540_n.jpg

 

Ukliďme Česko, ukliďme svět - ukliďme Šlapanice - sobota 9. 6. 2016 v 9 h

Připojte se s námi do úklidu okolí Šlapanic!

sobota 9. června - sraz v 9 hodin v městském parku.

Drobné občerstvení zajištěno.

facebookCoverEvents.jpg

Co nejvíce trápí občany Šlapanic? – výstupy z Veřejného fóra

Na Veřejném fóru (1. 10. 2015) byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města tak, jak je vnímají občané. Ostatní občané, kteří se neúčastnili Veřejného fóra mohli hlasovat - buď formou internetové ankety na webu města nebo odevzdáním lístku, který byl otištěn ve Šlapanickém zpravodaji. Do ankety se zapojilo celkem 202 respondentů.

Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety, je následující:

1. Řešení křižovatky Slatina u kostela
2. Obchodní centrum 
3. Vybudování cyklostezek ve městě a okolí 
4. Řešení koupání – alternativa biotop 
5. Zastavení projektu průmyslové zóny (nerealizace)
6. Řešení ekologické zátěže ICEC 
7. Vybudování multifunkčního hřiště Jiráskova
8. Areál papíren přebudovat na hřiště a posilovací stroje

Následuje předložení těchto témat radě města a zastupitelstvu. Tyto orgány stanoví nejoptimálnější postupy a odpovědnost k řešení. Na 2. Veřejném fóru, které proběhne 22. 9. 2016 budou tato témata vyhodnocena a veřejnost bude seznámena s kroky, které město podniklo. Děkujeme všem za zájem o dění ve městě!

 
 

Environmentální výukové programy pro mateřské školky

Šlapanické mateřské školy získaly finační podporu od Nadace Sova (15 000,- Kč) a mohly tak vyrazit na výlety do brněnských Soběšic do pracoviště Lipky - Jezírko. Děti z MŠ Zahrádka absolvovaly během tří dnů program "Jak se žije v lese" a MŠ Hvězdička si vybrala "Mravencovo desatero". Velká část výuky probíhá přímo v lese v malebném protředí nedaleko  Soběšic, a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody.

IMG_1355.JPG

Veřejné fórum - 1. 10. 2015

Veřejné fórum - projednávání problémů města očima veřejnosti - proběhlo ve čtvrtek 1. 10. 2015 v orlovně na Masarykově náměstí ve Šlapanicích. Občané se mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli ve Šlapanicích změnit a co by mělo město prioritně řešit. Sešlo se skoro sedmdesát lidí, kteří měli co říci. Padaly desítky námětů a návrhů - o kterých měl každý účastník možnost hlasovat. Z hlasování vzešlo 14 hlavních témat, které jsou pro občany nejzásadnější: vybudování multifunkčního hřiště na ulici Jiráskova - řešení křižovatky Slatina u kostela - řešení ekologické zátěže ICEC - cyklostezky ve městě - řešení alternativy koupaliště /biotop/ - kultivovat komunikaci rodiče x škola - vyřešit projekt městského kulturního sálu - obchodní centrum - areál papíren využít na hřiště a posilovací stroje - nerealizace průmyslové zóny - bezbariérové přístupy - alternativa k seniorbusu pro matky s dětmi - uzamykatelné kóje pro kola a koloběžky na ZŠ - kino. Na tato témata bude vytvořena veřejná anketa a i ostatní občané, kteří se Veřejného fóra nezúčastnili, se budou moci vyjádřit. Ověřených "10 problémů města" pak bude putovat do rady města a zastupitelstva. Všem, kteří se účastnili, děkujeme za projevený zájem o dění ve městě a věříme, že fórum přispěje k řešení problémů, které občané cítí.

P1240075.JPG

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více
2. červen 2018 od 08.30 h
BP Cup 2018 - pétanque turnaj dvojic mix více
2. červen 2018 od 09.00 h
Turnaj v minivolejbale více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní