Rozcestník

Aktuality

2. Veřejné fórum - 22. 9. 2016

Druhhé Veřejné fórum ve Šlapanicích - projednávání problémů města očima veřejnosti - proběhlo ve čtvrtek 22.9.2016 v orlovně na Masarykově náměstí. Občané se mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli ve Šlapanicích změnit a co by mělo město prioritně řešit. Sešlo se kolem čtyřiceti občanů, kteří měli co říci. Padaly náměty a návrhy - o kterých měl každý účastník možnost hlasovat. Z hlasování vzešlo 14 hlavních témat, které jsou pro občany nejzásadnější: Nádražní ulice /řešení průjezdnosti/ - Nová hala pro sport a volný čas - Odvoz tříděného odpadu od domu - Úprava pozemku naproti restaurace Žuráň - Upravená zóna pro relaxaci - Vysadit les, remízky a jinou zeleň - Odstranit sloupky na náměstí + přidat odpadkové koše - RTG na zdravotním středisku - ZŠ: písemné práce dětí na ukázku domů - ZŠ: školní klub pro starší děti /využití času mezi školou a kroužky/ - Koncerty na náměstí - Lepší využití parku: plácky pro starší děti, grilovací místo,.. - Hezčí město: květiny, záhony, keře.

Na tato témata bude vytvořena veřejná anketa a i ostatní občané, kteří se Veřejného fóra nezúčastnili, se budou moci vyjádřit. Ověřených "10 problémů města" pak bude putovat do rady města a zastupitelstva.  I když účast byla nižší než loňský rok, věříme, že fórum přispěje k řešení problémů, které občané cítí.

Poděkování patří nejen občanům a studentům, kteří se zúčastnili, ale všem organizátorům, odborným garantům u stolů, paní starostce a facillitátorce Daně Divákové. Děkujeme také zdravotníkům Českého červeného kříže, kteří během akce měřili zdarma všem zájemcům cholesterol a krevní tlak.

 


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top