Ukončení bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny / Припинення безкоштовного перевезення громадян України

02. 06. 2022 /

Od 6. června 2022 se neposkytuje bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny. Ve vlacích i regionálních autobusech se platí běžné jízdné.

Зверніть увагу, що з 6 червня 2022 року безкоштовний проїзд для громадян України більше не надається. У поїздах та регіональних автобусах оплачуються звичайні тарифи.

Více

Zápisy do škol pro cizince / Протоколи до шкіл для іноземців

04. 05. 2022 /

Zápisy do škol ve Šlapanicích pro děti - cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo uděleno vízum, se konají v těchto termínech:

Зарахування до шкіл в Шлапанівцях для дітей - іноземців, яким у Чеській Республіці надано тимчасовий захист або видано візу, проводяться у такі терміни:

 

Více

Vstup do školního bazénu zdarma / Вхід у шкільний басейн безкоштовний

02. 05. 2022 /

Od 1. května do 31. května po dohodě se zřizovatelem umožňuje ZŠ Šlapanice dětem a ženám z Ukrajiny vstup do školního bazénu v provozní době pro veřejnost dětem a ženám z Ukrajiny zdarma.

З 1. травня по 31. травня за домовленістю із засновником ЗОШ Шлапаніце дозволяє дітям і жінкам з України безкоштовно відвідувати шкільний басейн у робочий час для громадськості, дітей та жінок з України.

Více

Sbírka kol a koloběžek

11. 04. 2022 /

Město Šlapanice vyhlašuje pokračování materiální sbírky na podporu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Tentokrát se sbírka týká kol, koloběžek a odrážedel. Rádi budeme i za helmy a také za venkovní herní prvky (skluzavka, pískoviště, trampolína). Věci můžete nosit ve středu 13. dubna 2022 od 13.00 do 18.00 hodin na Nádražní 58.

Prosíme jen o věci, které jsou v pořádku a funkční.

Děkujeme!

Více

Hodiny češtiny pro všechny uprchlíky

11. 04. 2022 /

Na hodiny češtiny pro ukrajinské uprchlíky do centra na Nádražní ulici zvou naši dobrovolní lektoři. Hodiny jsou otevřené pro všechny příchozí z Ukrajiny. I ty, kteří nejsou ubytováni přímo v centru na Nádražní ulici č. 58. Na recepci objektu je třeba říct, že přicházíte na hodinu češtiny.

Hodiny probíhají každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek vždy od 17.30 do 19 hodin. Učebnice je zajištěna.

Lektorům za výuku děkujeme!

Více

Finanční sbírka také pomáhá ukrajinským žákům na ZŠ Šlapanice

05. 04. 2022 /

Město pořádá finanční sbírku na pomoc uprchlíkům a Základní škola Šlapanice by ráda podpořila nové ukrajinské spolužáky. Ze sbírky se tak může hradit třeba:

  • školní družina – 200 Kč/měsíc nebo do konce šk. roku 800 Kč
  • školní obědy – 32 Kč/oběd, 320 Kč za deset obědů, 672 Kč za běžný měsíc školních obědů, do konce šk. roku 2500 Kč
  • školní svačinka – 15 Kč/svačinku, 150 Kč za deset svačinek a 315 Kč za běžný měsíc svačinek, do konce šk. roku 1200 Kč
  • fond na školou zakoupené a dětem předané školní učební potřeby – 500 Kč do konce školního roku
  • případná účast žáka na škole v přírodě přibližně 3000 Kč
Více

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО 1-Х КЛАСІВ ДЛЯ ШК. 2022/23

29. 03. 2022 /

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (§ 2 odst.5), určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti - cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 1. června 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. щодо заходів у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням на територію військ Російської Федерації (§ 2 п. 5), директор за погодженням із засновником встановлює другий термін запиcy дo нaвчальнoгo рoкy тa підгoтoвки клacy для дітей - инoзeмцiв, кoтpим бyв нaдaний в Чеськiй Республіцi тимчасовий зaхист, 1 червня 2022 року з 15:00 до 17:00. Іноземець відповідно до пункту 6 розділу 2 не може y відповідний тepмин подати заяву. Лише вищe згаданий тип іноземця може претендувати на другий термін.

Více

Ze sbírky budou zaplaceny učebnice češtiny a provoz dětského klubu

28. 03. 2022 /

Na finanční sbírce města Šlapanice na pomoc Ukrajině je vybráno již 173 400 Kč. První finance budou použity na nákup učebnice češtiny, kterou v centru na Nádražní ulici začínají vyučovat pravidelně dobrovolníci. Další částka se spoluúčastí města Šlapanice bude určena na provoz dětského klubu pro předškolní děti, aby jejich maminky mohly začít chodit do práce. Školním dětem z těchto peněz budeme hradit jejich příspěvek na družinu, případně další školní potřeby.

Více

Prohlídky města Brna / екскурсії містом Брно

22. 03. 2022 /

Pro lidi prchající před válkou na Ukrajině připravil TIC BRNO prohlídky města Brna. Na dvouhodinové vycházce se seznámí s centrem města, důležitými orientačními body, praktickými tipy i historií a zajímavostmi. Zájemce provede zdarma ukrajinská průvodkyně a to hned na dvou trasách:

 

každé ÚTERÝ (start 22. března)  

sraz: v 10.00 Brněnské výstaviště u hlavní brány

 

každý PÁTEK 

sraz: ve 14.00 na Zelném trhu uprostřed u kašny

 

https://www.gotobrno.cz/akce/komentovane-prohlidky-zdarma-v-ukrajinstine/

 

TIC BRNO підготував екскурсії містом Брно для людей, які втікають від війни в Україні. На двогодинній прогулянці ви познайомeтeся з центром міста, важливими пам’ятками, практичними порадами та історією. Miстом безкоштовно проведе український гід двома маршрутами:

 

щовівторка (початок 22 березня)  

зустріч: о 10.00 Виставковий майданчик Брно біля головних воріт

 

кожної п'ятниці

зустріч: о 14.00 на Капустяному базарі бiля фонтану

https://www.gotobrno.cz/akce/komentovane-prohlidky-zdarma-v-ukrajinstine/

Více

Dobrovolníci v sobotu nabídli svou pomoc

21. 03. 2022 /

V sobotu 19. března navštívili ubytovací centrum pro uprchlíky z Ukrajiny první dobrovolníci s různorodou nabídkou dobrovolnických aktivit.

Největší zájem projevovaly maminky o nabídku doučování pro děti (nyní dva dobrovolníci, z toho jeden z nich je žákem ZŠ Šlapanice), dále to byla nabídka hlídání dětí, doprovod k lékařům či jinde po našem městě, ale i v Brně podle potřeby pro základní orientaci, odvoz autem, organizace výletů (předběžně domluven první výlet vlakem již příští neděli anebo dílnička pro děti.

Více