Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Výběrové řízení na funkci metodik finančního odboru

12. 01. 2015 /

Informujeme Vás o vypsání „Výběrového řízení na funkci metodik finančního odboru“. Termín podání přihlášek je do 15.1.2015. Více

Seznámení s koncepcemi

09. 01. 2015 /

Oznamujeme, že na sekretariátu starostky a internetových stránkách Informačního systému SEA je možné se seznámit s následujícími koncepcemi: Více

Z 6. schůze Rady města Šlapanice

07. 01. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 6. schůzi dne 22. prosince 2014 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s JM Demicarr, s. r. o., kterým se mění termín dokončení díla u akce „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“, nový termín dokončení je 15. 4. 2015. Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

05. 01. 2015 /

Oznamujeme, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 26. ledna 2015 od 11.00 do 14.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: Šlapanice, odběrná místa připojená z distribuční trafostanice č.8326 Bezděkov, tj. chatová oblast Bezděkov mezi Dvorska a Šlapanice. Více

Bruslení v městském parku

30. 12. 2014 /

Oznamujeme, že od 31. prosince 2014 v době od 9.00 do 21.00 hodin je v městském parku na Riegrově ulici možnost bruslení pro veřejnost. Více

Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

19. 12. 2014 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 1. veřejném zasedání 17. prosince 2014 schválilo rozpočet města na rok 2015 s celkovými příjmy 181.952.600 korun, s celkovými výdaji 199.394.000 korun, se splátkami dlouhodobého investičního úvěru 10 mil. korun a použitím prostředků minulých let 27.441.400 korun. Více

Výstava ve vestibulu MěÚ

19. 12. 2014 /

V těchto dnech byla ve vestibulu MěÚ instalována nová výstava výtvarných prací dětí základní školy, školní družiny a MŠ Hvězdička s názvem „ Zima očima dětí“, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Více

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

19. 12. 2014 /

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.) Více

Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

19. 12. 2014 /

Pro lepší informovanost uvádíme všechny termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Šlapanice na rok 2015. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top