Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Výpadek webových stránek města

20. 03. 2015 /

V posledních dnech došlo k několika krátkodobým výpadkům webových stránek města. Tyto nejsou na straně provozovatele, ale jedná se o chybné rozpoznávání adresy slapanice.cz v rámci provozu internetové sítě. Na odstranění závady se pracuje. Více

Ze 13. schůze Rady města Šlapanice

20. 03. 2015 /

Rada města na své 13. schůzi dne 18. 3. 2015 přijala opatření ke stanovení pravomocí a povinnosti informování zastupitelstva osobami pověřenými pro zastupování města. Více

Zápis dětí do MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka ve Šlapanicích

18. 03. 2015 /

Ve dnech 1. a 2. dubna 2015 si můžete v době 10 – 12 hod. a ve 14 – 16 hod. vyzvednout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením docházky od 1. 9. 2015. Žádosti se vydávají v mateřské škole. 2. dubna si v rámci Dne otevřených dveří můžete prohlédnout školičku. Více

Oznámení

16. 03. 2015 /

Oznamujeme, že MUDr. Procházková neordinuje z důvodu dovolené od 16. do 20. března 2015. Zastupuje MUDr. Stoklásková. Více

Informace o hřišti Jiráskova

12. 03. 2015 /

Rada města hledala způsob, jak naložit s lokalitou Jiráskova tak, aby vzniklo řešení, které nebude zdrojem konfliktů mezi občany. V diskuzi pořádané radou města k hřišti i z ankety nakonec vyplynulo, že obě strany občanů, které se v této záležitosti angažují, o hřiště stojí. Obě strany shodně uvedly, že jsou schopny akceptovat hřiště menších parametrů a obě strany uvedly, že stojí o to, aby se tato lokalita vyřešila jako celek s nabídkou pro více věkových skupin. Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

12. 03. 2015 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:Dne 30.03.2015 od 08:00 do 14:00Obec Část obceŠlapanice Šlapanice Více

Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice

12. 03. 2015 /

Město Šlapanice vyhlašuje zakázku malého rozsahu na dodávku a služby "Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice. Více

Výběrové řízení - Tajemník městského úřadu

12. 03. 2015 /

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na oíbsazení funkce Tajemník Městského úřadu Šlapanice. Více

Oznámení – občanské průkazy, cestovní pasy

11. 03. 2015 /

Oznamujeme, že byla odstraněna technická porucha přenosu dat na pracoviště Brno, Opuštěná i na pracoviště Šlapanice. V současné době lze již podat žádost o občanský průkaz a cestovní pas či vyhotovené doklady vyzvednout. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top