Rozcestník

Aktuality

Daruj krev se Zdravým městem - 18. 11. 2021

Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 dopoledne se můžete připojit k akci Daruj krev se Zdravým městem Šlapanice.

Letos akce proběhne formou výjezdního odběru přímo ve Šlapanicích, konkrétní místo bude upřesněno.

Odběry bude provádět personál Transfúzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice.

Důležité informace pro dárce:

https://www.fnbrno.cz/zdravotni-predpoklady-darce-krve/t1532

https://www.fnbrno.cz/co-mohu-jist-pred-odberem/t3435

https://www.fnbrno.cz/doklady/t4714

 

V případě, že se rozhodnete krev darovovat, je nutné se přihlásit do 30. října 2021 na e-mail: slapanice.zdrave.mesto@email.cz

V den odběru máte nárok na pracovní volno.

Pro dárce bude jako poděkování připraven balíček od našich partnerů (viz plakát níže).


 

 

Daruj krev se Zdravým městem - 6. 5. 2021

 Ve čtvrtek 6. května 2021 proběhla již tradiční akce „Daruj krev“ v netradičním prostředí jídelny Základní školy Šlapanice. S ohledem na trvání pandemie covid-19 se Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno rozhodlo začátkem letošního roku začít jezdit za dárci krve přímo do místa bydliště nebo pracoviště. Nabídku uspořádat odběr krve u nás ve Šlapanicích jsme uvítali a velký zájem vzbudila i u dárců. Hledali jsme vhodný prostor, kde by odběr mohl proběhnout, a s ohledem na omezený provoz školy (distanční nebo rotační výuka) to nakonec byla jednoduchá volba.

V den odběru okolo sedmé hodiny přijely z FN Brno dva automobily. Jeden přivezl dvě odběrová křesla a potřebný materiál. Druhý dopravil personál – paní doktorku a pět sestřiček. Během necelých 30 minut měly vše nachystané a s dobrou náladou již vyhlížely první dárce. Přicházející dárci dostali k vyplnění dotazník, který poté sestřičky vyhodnotily a zaznamenaly na „evidenci“ do počítače. Následoval odběr vzorku krve a konzultace u paní doktorky. Pokud byl dárce posouzen jako vhodný, následoval odběr krve. Samotný odběr trvá asi 10 minut a odebere se při něm 470 ml krve.

Přihlásilo se více než 40 dárců, z nichž část byla v pozici náhradníků. Polovina z přihlášených nikdy předtím krev nedarovala. Nakonec na akci dorazilo 35 dárců, kteří prošli odběrem vzorku krve a konzultací u paní doktorky. Někteří se odhlásili před odběrem, jiní nevyhověli v dotazníku. Úspěšných odběrů bylo celkem 27, což byl zatím z výjezdních odběrů FN Brno nejvyšší počet za jeden den. Personál FN Brno odjížděl spokojený a odvážel si s sebou krev, která již jistě pomohla zachránit někomu život.

S dárci jsem v průběhu dne hovořila a zaujala mě motivace dvou studentů šlapanického gymnázia, kteří byli ochotni se s námi i s vámi o svůj pohled a pocity z průběhu akce podělit.

„Naše motivace darovat krev měla hned několik důvodů. Jedním z nich je to, že jakožto skauti a vitální mladí lidé jsme shledali za vhodné se o naši krev podělit s těmi, kteří ji potřebují. Další a neméně důležitou roli hrály i naše rozhovory s mámou, která dříve krev darovala a která nás na akci Daruj krev upozornila. V souvislosti s dárcovstvím krve jsem také téměř před rokem vydal článek ve školním časopise, kde jsem se pokusil motivovat studenty, kteří měli v blízké době dosáhnout plnoletosti, popřípadě už plnoletí byli. Příjemným překvapením pro nás pak u samotného odběru bylo to, že se uskutečnil v naší školní jídelně, kam jsme se s největší pravděpodobností podívali naposledy. Co se týče celkového dojmu z akce, měli jsme z ní s bratrem dobrý pocit, personál byl milý a ochotný. V průběhu akce nedošlo k žádným komplikacím. Na závěr bych zmínil ještě to, že jsme opravdu nečekali takovou dávku štědrosti od partnerů akce a že se v budoucnu určitě pokusíme darovat krev znovu,“ říkají o akci Jakub a Filip Hodkovi.

Velmi děkujeme všem, kdo si udělali čas a přišli podpořit dobrou věc. Opravdu si vážíme vašeho zájmu. Děkujeme Transfuznímu a tkáňovému oddělení FN Brno a Základní škole Šlapanice za možnost uspořádat odběr přímo u nás ve městě a v neposlední řadě děkujeme také AROMATICA – český výrobce bylinných produktů, Despite sportovně-relaxační centrum, GUSTO CAFÉ – pražírna kávy, Hangarcafe a Estilo – obuv Šlapanice za poskytnutí cenných darů pro dárce a personál Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.

Budeme se těšit na příští akci „Daruj krev se Zdravým městem Šlapanice“, která by mohla opět proběhnout přímo v našem městě možná již na podzim letošního roku nebo začátkem roku 2022. Informace budou zveřejněny prostřednictvím městských médií. 

 

Poděkování primářky Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno  

Milí Šlapaňáci a Bedřichováci,

děkuji touto cestou všem, kdo darovali krev na výjezdním odběru Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno uskutečněném přímo v našem městě. Výjezdními odběry se snažíme přiblížit dárcům a šířit myšlenku darování krve mimo nemocnici. Celkem se k odběru dostavilo 34 dárců, čímž byla kapacita odběrového dne naplněna. Jedenáct z nich darovalo krev vůbec poprvé. Máme velkou radost, že se naše nová aktivita setkala ve Šlapanicích s takovým ohlasem a věříme, že se na tento první úspěch podaří v budoucnu navázat dalšími podobnými akcemi. Velmi mě mrzí, že jsem se z důvodu jiných pracovních povinností nemohla odběrového dne v místě svého bydliště zúčastnit osobně a děkuji za spolupráci všem, kdo se ve Šlapanicích na jeho přípravě a organizaci podíleli.

MUDr. Hana Lejdarová