Pytlový svoz tříděného odpadu

13. 08. 2018 /

Zítra (úterý 14. 8.) proběhne svoz papíru formou pytlového sběru od domu a dále v intervalu dvou týdnů: 28. 8., 11. 9. atd.

V úterý 21. 8. proběhne svoz plastu a dále v intervalu dvou týdnů: 4. 9., 18. 9. atd.

Svozový kalendář 

Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici - náhradní doprava

08. 08. 2018 /

Pro obyvatele z lokality za přejezdem (ulice Švehlova, Jiráskova atd.) bude z důvodu uzavírky přejezdu Švehlova opět zavedena v pracovní dny mimořádná náhradní doprava Seniorbusem na ulici Kalvodova. Autobus bude vyjíždět od křižovatky Švehlova x Jiráskova a zastavovat u křižovatky Husova x Hybešova, na autobusové zastávce na ulici Nádražní a na ulici Kalvodova. Časy odjezdů budou od 5:30 do 8 hodin v předpokládaném intervalu odjezdu cca 30 min. Poté je možné také využít Seniorbus, který bude dále jezdit dle platného jízdního řádu dostupného na webu: www.slapanice.cz/seniorbus (pozn. spoje jezdí z důvodu uzavírky objízdnou trasou s vynecháním zastávky Švehlova - Čechova). 

Uzavírka křižovatky Řípská a Tuřanka v Brně

07. 08. 2018 /

Z důvodu stavebních úprav křižovatky Řípská × Tuřanka v Brně je od pondělí 6. srpna 2018 do ukončení prací (předpoklad 26. srpna 2018) výrazně omezen provoz veškeré dopravy v této křižovatce.

V předpokládaném termínu od 6. 8. do 19. 8. 2018 proběhne úplná uzavírka komunikace ve směru na Tuřany. Pro všechna motorová vozidla bude uzavřena ulice Tuřanka ve směru Tuřany. Na křižovatce bude zachován provoz mezi letištěm a Slatinou a to jedním jízdním pruhem v každém směru. Objízdná trasa ze směru Tuřany bude vedena po ulici Průmyslová, Švédské valy, Řípská ke kruhovému objezdu a po ulici Hviezdoslavova. Objízdná trasa ze směru Vyškov (silnice II/430) bude vedena po ulici Hviezdoslavova, Řípská, Švédské valy a Průmyslová.

V předpokládaném termínu od 20. 8. do 26. 8. 2018 proběhne úplná uzavírka komunikace ve směru na Šlapanice. Pro všechna motorová vozidla bude uzavřena ulice Tuřanka ve směru Šlapanice. Na křižovatce bude zachován provoz mezi letištěm a Slatinou a to jedním jízdním pruhem v každém směru. Objízdná trasa ze směru Tuřany bude vedena po ulici Průmyslová, Švédské valy, Řípská ke kruhovému objezdu a po ulici Hviezdoslavova. Objízdná trasa ze směru Vyškov (silnice II/430) bude vedena po ulici Hviezdoslavova, Řípská, Švédské valy a Průmyslová.

Podrobnosti na webu MČ Brno - Slatina

Změny v MHD na webu DPMB

Uzavření skládky na ul. Zemědělská

07. 08. 2018 /

Skládka Šlapanice na ulici Zemědělské je s okamžitou platností uzavřena. Kapacita skládky je vyčerpána a nebude se přijímat žádný odpad.

Pro občany Šlapanic se mění na Sběrném středisku odpadů ukládání separovaného stavebního odpadu v přiměřeném množství takto:

 • bouraný odpad betonový
 • bouraný odpad cihelný
 • bouraný odpad stavební, demoliční (stavební izolace vč. polystyrénu, lepenky a vaty, drátěné sklo, sádrokarton)

Uctění památky vojáků

07. 08. 2018 /

Premiér České republiky Andrej Babiš rozhodl o celostátním symbolickém uctění památky tří vojáků zabitých v Afghánistánu, kteří položili své životy v boji proti terorismu. 

Symbolické uctění proběhne ve středu 8. srpna 2018, kdy se ve 12.00 hod. po dobu 140 sekund na celém území České republiky rozezní sirény.

Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici

03. 08. 2018 /

V termínu 10. 8. - 20. 8. 2018 proběhne plánovaná uzavírka železničního přejezdu P7899 na ulici Švehlova. Upozorňujeme občany na změnu, i v tomto termínu bude chodník pro pěší uzavřen. O mimořádné náhradní dopravě zatím jednáme, informace doplníme v příštím týdnu. 

Nové webové stránky města

01. 08. 2018 /

Ve čtvrtek 2. srpna 2018 dopoledne budou spuštěny nové webové stránky města Šlapanice. Připravili jsme pro Vás novou grafickou podobu, strukturu i obsah. Upozorňujeme, že zítra může docházet ke krátkodobým výpadkům webu. Kvůli nové struktuře se mohou stát některé dříve používané odkazy nefunkčními. Případné náměty a připomínky můžete posílat na e-mail info@slapanice.cz. Touto aktualitou se loučíme se starou podobou webu a doufáme, že se Vám nový web bude líbit.

Aktualizované termíny rekonstrukce chodníků v roce 2018

31. 07. 2018 /

Město Šlapanice připravilo pro rok 2018 rekonstrukci těchto chodníků: Bedřichovická, Hlavní (Bedřichovice), Hřbitovní (ve slepé části včetně vozovky), Hybešova, Kollárova, Nádražní, Štefánikova a úpravu prostoru u zastávky Brněnská - sídliště.

Aktualizovaný harmonogram realizace:

 • 14. 5. – 9. 8.   ul. Nádražní (po částech, zahájení v oblasti sokolovny)
 • 27. 8. – 26. 9.   ul. Hřbitovní
 • 11. 6. – 30. 6.   ul. Hlavní (Bedřichovice)
 • 14. 5. – 8. 6.   ul. Bedřichovická
 • 16. 8. – 6. 9.   ul. Štefanikova (po částech)
 • 26. 9. – 26. 10.   ul. Hybešova
 • 1. 10. – 31. 10.   ul. Kollárova
 • 16. 8. – 30. 8.   zastávka Brněnská - sídliště

Rekonstrukce železničního mostu

30. 07. 2018 /

Z důvodu rekonstrukce železničního mostu ve Šlapanicích bude v předpokládaném termínu 5. 9. - 28. 9. 2018 uzavřena komunikace pod mostem na ulici Nádražní.
Pro chodce zůstane průchozí chodník, který bude upraven na koridor kvůli bezpečnosti.
Vozidla do 3,5t budou moci uzavírku objet po neznačené trase ulicemi Husova, Wurmova a Švehlova.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t bude vedena obousměrně přes Kobylnice - Ponětovice - Šlapanice.

Uzavírky přejezdů

30. 07. 2018 /

Kvůli pokračujícím stavebním pracím v rámci stavby "Revitalizace trati Blažovice - Slatina" dojde k následujícím přechodným úpravám provozu na železničních přejezdech.

V předpokládaném termínu od 10. 8. do 20. 8. 2018:

 • přejezd P7900 - na silnici č. III/4174 v místě žel. přejezdu P7900 v obci Ponětovice - omezena rychlost
 • přejezd P7901 - na silnici č. III/4178 v místě žel. přejezdu P7901 v obci Ponětovice - omezena rychlost
 • přejezd P7899 - na místní komunikaci ul. Švehlova ve městě Šlapanice v místě žel. přejezdu P789 - uzavírka 
 • přejezd P7902 - na účelové komunikaci - přechodu P7902 železničního přejezdu v žel. stanici Ponětovice - uzavírka
 • přejezd P7903 - na účelové komunikaci odbočující ze silnice č. III/4174 v místě žel. přejezdu P7903 - uzavírka
 • přejezd P7904 - na účelové komunikaci vedoucí z ul. Pratecké v obci Jiříkovice kolem areálu bývalého JZD v místě žel. přejezdu P7904 - uzavírka
 • přejezd P7905 - na účelové komunikaci vedoucí z areálu spol. BONAGRO, a.s., na ul. Jiříkovské v obci Blažovice v místě žel. přejezdu P7905 - uzavírka

a v předpokládaném termínu od 10. 8. do 9. 12. 2018:

 • přejezd P7898 - na účelové komunikaci "Tuřanka", vedoucí z ul. Brněnská Pole ve městě Šlapanice v místě žel. přejezdu P7898 - uzavírka

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu