Oznámení o uzavření MěÚ Šlapanice

26. 11. 2018 /

Oznamujeme, že ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 budou obě budovy Městského úřadu Šlapanice (Opuštěná 9/2 v Brně i Masarykovo náměstí 100/7 ve Šlapanicích) uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Nová železniční zastávka a úprava jízdního řádu

13. 12. 2018 /

První vlak na nové železniční zastávce s názvem Šlapanice - zastávka zastaví v sobotu 15. 12. 2018 v 0:54. Poté bude v 0:55 pokračovat dále směrem na Slavkov u Brna. Prozatím bude v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2. Vlaky se budou křižovat na trati tak, aby zastavovaly obousměrně u tohoto nástupiště. Podchod a nástupiště u koleje č. 1 by měly být dokončeny koncem března 2019. Přístup na zastávku tak bude prozatím možný pouze z ulice Jungmannovy a Brněnských Polí.

Nepřetržitě od 15. 12. 2018 do 26. 3. 2019 bude upraveno zastavování vlaků na zastávkách „Šlapanice zastávka“ a „Šlapanice“ dle výlukového jízdního řádu.

Výlukový jízdní řád [PDF 185.72 kB]

Aktuální informace o jízdních řádech sledujte na www.idsjmk.cz nebo www.cd.cz/vyluky.

Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

13. 12. 2018 /

Ve středu 12. prosince 2018 se konalo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města (ZM) Šlapanice. V úvodu složila slib zastupitele paní Alena Řezníčková, která nebyla přítomna na ustavujícím zastupitelstvu 31. října 2018.

Zastupitelstvo mimo jiné:

 • vzalo na vědomí informace o závěrečných účtech Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko.
 • schválilo Rozpočet města na rok 2019: příjmy: 377 162 000 Kč, vydání:  475 070 000 Kč, rozpočet byl zpracován jako schodkový. Paní starostka u tohoto jednacího bodu představila všechny významnější investiční akce, které město v příštím roce čekají.
 • schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021.
 • schválilo mimořádnou investiční dotaci ve výši 2 mil Kč. Jednotě Orel Šlapanice.
 • navýšilo spolufinancování projektu Přestavba areálu sokolovny II. etapa z původních 1 850 000 Kč., o dalších 574 003 Kč.
 • Pro spolupráci s pořizovatelem ÚP byla určena paní starostka Michaela Trněná a zástupcem města pro spolupráci s KTS – EKOLOGIE s.r.o. byl pověřen místostarosta Michal Klaška.
 • provedlo volbu Osadního výboru Bedřichovice, předsedou zvolen pan Ivo Fišer.

V závěru poděkovala paní starostka, oba místostarostové a tajemník všem úředníkům, zastupitelům a spolkům za odvedenou práci pro město a jeho občany. Popřáli také všem zúčastněným a občanům města klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy v nastávajícím roce. 

Videozáznam z jednání a zápis budou po zpracování zveřejněny na webu https://www.slapanice.cz/2018-2

Termíny zasedání ZM Šlapanice v roce 2019: 20. 2., 10, 4., 19. 6., 11. 9. a 4. 12.

Informace o odstávkách a haváriích vodovodu

13. 12. 2018 /

Vodárenská akciová společnost, a.s. informuje zákazníky o nové službě SMS info. Služba je bezplatná a umožňuje rozesílku informací o odstávkách nebo havárii na vodovodní, případně kanalizační síti prostřednictvím SMS přímo do Vašeho mobilu. 

JAK SE PŘIHLÁSIT KE SLUŽBĚ SMS INFO:

 • otevřete si internetové stránky www.vodarenska.cz 
 • v sekci Zákazníci klikněte na záložku SMS Info
 • ve formuláři vyplňte Vaše jméno, příjmení, identifikační údaje o trvalém bydlišti, o odběrném místě, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu
 • vyplněný formulář odešlete
 • kontaktní údaje na Vás můžete odeslat také prostřednictvím e-mailu na adresu zakaznici@vasgr.cz 

Pravidelně aktualizované informace o plánovaných odstávkách i mimořádných haváriích včetně kontaktů na nonstop havarijní linky najdete rovněž na internetových stránkách www.vodarenska.cz.

Plánovaná odstávka

 • Když je odstávka plánovaná z důvodu chystaných oprav, udržovacích a revizních prací, odběratelé se to dozvědí nejméně 15 dní předem.
 • Vzhledem k dostatečnému předstihu se lze na výpadek pitné vody pohodlně připravit. Odstávka trvá obvykle jen několik hodin, proto doporučujeme napustit si předem vodu do vhodných nádob, případně nakoupit několik lahví vody balené. Není třeba si dělat velké zásoby vody, zbytečně se odčerpává voda z vodojemu a všechnu vodu se pak pravděpodobně ani nepovede využít.

Havárie

 • Havárie je neplánovaná událost.
 • Pokud je zřejmé, že se ji nepodaří vyřešit do pěti hodin, přistaví pracovníci VAS do dotčené lokality cisternu s pitnou vodou.

Informace pro zákazníky [PDF 411.88 kB]

Nálezy věcí

13. 12. 2018 /

Dne 11. 12. 2018 byl na ulici Kollárova v rozestavěné garáži nalezen notebook s nabíječkou.

Dne 3. 12. 2018 byl na ulici Nádražní nalezen mobilní telefon.

Majitelé si nálezy mohou vyzvednout po předložení občanského průkazu na Městském úřadu ve Šlapanicích, I. poschodí, dveře č. 119, v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v ostatní dny od 8 do 13 hod. 

Asistent pedagoga na ZŠ

12. 12. 2018 /

ZŠ Šlapanice přijme asistenta pedagoga. Hledáme spolehlivého, komunikativního asistentka/asistentku pro dlouhodobou spolupráci, ideálně s praxí a zkušenostmi (popř. ochotné se dále vzdělávat v dané problematice). Člověka schopného stabilně spolupracovat s pedagogy i rodiči. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická (i aktuálního studenta), příp. SŠ vzdělání s maturitou. Výhodou je dokončený akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga.

Nabízíme částečný úvazek s možností dalšího doplnění v případě fungující spolupráce.

Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz.

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

11. 12. 2018 /

MUDr. Petra Procházková oznamuje, že ve dnech 12. 12. - 14. 12. 2018 neordinuje.

V termínu 12. 12. - 13. 12. zastupuje MUDr. Helena Stoklásková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních  hodinách a své ordinaci.

Dne 14. 12. 2018  zastupuje  MUDr. Alena Procházková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních hodinách, ve své ordinaci.

Více o ordinačních hodinách jednotlivých lékařů naleznete na www.slapanice.cz/zdravotnictvi

Svoz odpadů v roce 2019

10. 12. 2018 /

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně svozové společnosti ve městě. Nově bude svoz a likvidaci odpadů zajišťovat společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

 • svoz komunálního odpadu proběhne vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka), první svoz v tomto režimu proběhne již v pondělí 31. 12. 2018 a úterý 1. 1. 2019
 • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
 • svoz pytlů bude probíhat ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
 • první svoz pytlů v roce 2019 proběhne ve středu 9. 1. 2019 – PAPÍR
 • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) budou umístěny celoročně 

 

Svozový kalendář (pytlový svoz tříděného odpadu)

Ke stažení: Svozovy_kalendar_2019 [JPG 243.99 kB]

Pozn.: Případné změny budou zveřejněny prostřednictvím městských médií. 

Upozornění

Velkoobjemový odpad včetně separovaných složek (plast a papír) nepatří do kontejnerů určených pro drobný tříděný odpad nebo vedle nich. Pro tyto účely jsou občanům k dispozici „Sběrné dvory“ na ulicích Zemědělská (denně kromě neděle) a Dlouhá (pouze v sobotu dopoledne), kde mohou odpad uložit zdarma. Svozová společnost nemůže takový odpad nakládat.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. Května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefanikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu - mapa [JPG 527.27 kB]

Pozn.: Omlouváme se za tiskovou chybu ve Šlapanickém zpravodaji č. 6/2018, kde v textu došlo k záměně ulic oproti grafickému znázornění. 

Sběrné středisko odpadů

Od úterý 27. 11. 2018 je opět otevřeno Sběrné středisko odpadů na ul. Zemědělská. V současné době je příjezd ke středisku možný jen ve směru od ulice Hřbitovní, příjezd od ulice Jiříkovská je uzavřen z důvodu rekonstrukce ulice Zemědělská. 

Provozní doba Sběrného střediska odpadů na ul. Zemědělská:  

pondělí 6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
úterý      6:30 - 11:30 12:00 - 18:00
středa    6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
čtvrtek  6:30 - 11:30 12:00 - 18:00
pátek    6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
sobota  9:00 - 12:00  


Pozn.: Omlouváme se za tiskovou chybu ve Šlapanickém zpravodaji č. 6/2018, kde je chybně zveřejněna pracovní doba i v sobotu odpoledne. 

Provozní doba Sběrného střediska odpadů na ul. Dlouhá:  

sobota  9:00 - 12:00  


Informace ohledně Sběrného střediska odpadů naleznete na www.sateso.cz

Odečty vodoměrů

06. 12. 2018 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že od 10. do 21. prosince 2018 budou probíhat odečty vodoměrů na ulicích: Hřbitovní, Zámečnické Náměstí, Bedřichovská, Na Poříčí, Riegrova, Masarykovo Nám., Palackého, Na Zahrádkách, Slunná, Za Humny, Tyršova, Dlouhá, Kosmákova, Ponětovská, 8. Května, Jiříkovská, K. Čapka, Lidická, Svatojánské Nám., Jánská, Starý dvůr, Akátová.

Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365 nebo 734 336 365, mail: fiala@vasbv.cz.

Oznámení o přerušení dodávky vody

06. 12. 2018 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 8 přibližně do 12 hodin v ulici Dlouhá (obě strany ulice) z důvodu propojení nového vodovodního řadu.

Náhradní zdroj vody nebude přistaven.