Neděle, 22. červenec 2018. Svátek má Magdaléna
Odběr RSS

Aktuality

Velikost textu

16. říjen 2017

Veřejné nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí zahajuje veřejné nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy společnosti JIPOCAR Logistic, s.r.o., Rantířovská 284, Jihlava, PSČ 586 05, IČO 26959224, který je zpracován pro objekt skladovací kapacity haly SA4 v areálu CTPark Brno South, K Letišti 1792/1, PSČ 66451.


Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno zahajuje ve smyslu ust. § 17 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"), a dále podle ust. § 10 a § 11 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy společnosti JIPOCAR Logistic, s.r.o., Rantířovská 284, Jihlava, PSČ 586 05, IČO 26959224, který je zpracován pro objekt skladovací kapacity haly SA4 v areálu CTPark Brno South, K Letišti 1792/1, PSČ 66451.

Obec oznamuje veřejnosti způsobem v místě obvyklým (např. na úřední desce) a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. na www stránkách) do 15 dnů ode dne obdržení návrhu bezpečnostní zprávy provozovatele, kdy a kde lze do dokumentace nahlížet, činit si výpisky, opisy, popř. kopie. Veřejné nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy provozovatele musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení. V této lhůtě může každá fyzická osoba nebo právnická osoba uplatnit k návrhu bezpečnostní zprávy provozovatele písemné připomínky.

Dotčené obce zašlou své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní zprávy provozovatele krajskému úřadu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní zprávy podle ust. § 17 ods. 2 zákona.
Pokud dotčená obec nezašle své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní zprávy provozovatele v této lhůtě platí, že s návrhem bezpečnostní zprávy provozovatele souhlasí.

Návrh bezpečnostní zprávy bude k nahlížení na MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, PSČ 66451, v kanceláři sekretariátu starostky, kontaktní osoba paní Havlínová Milada, telefon 533 304 391, v úřední dny:

pondělí 07:30 - 17:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin,
středa 07:30 - 17:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin

ostatní dny po telefonické dohodě ve dnech 16. 10. 2017 až 16. 11. 2017.

Bezpečnostní zpráva JIPOCAR BRNO - final 2017 (DOCX 4 MB)
Bezpečnostní zpráva titulní listy - Brno 2017 (DOCX 46.99 kB)

Bezpečnostní listy JIPOCAR (ZIP 9.19 MB)

Přílohy BZ - Brno 2017 (ZIP 30.76 MB)

Vnitřní havarijní plán - Brno 2017 (ZIP 3.09 MB) 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 20.07.2018 000 13:26       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní