Zeměměřičské práce na území města Šlapanice

30. 03. 2017 /

Zeměměřičský úřad, Odbor geodetických základů, Praha oznamuje, že v období od 10. 4. do 15. 12. 2017 budou zaměstnanci tohoto odboru provádět měřičské a stabilizační práce na území města Šlapanice.

Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem.

Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. Děkujeme za pochopení.

Průvodní dopis [PDF 1.34 MB]

Veřejná vyhláška [PDF 0.96 MB]