Návrh železničního jízdního řádu

21. 06. 2017 /

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2018/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

Prosíme, abyste nám případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2017/2018 zaslali na e-mail info@slapanice.cz nebo poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice nejpozději do pondělí 10. 7. 2017.