Informace z Rady města Šlapanice

03. 07. 2017 /

Na 77. Radě města Šlapanice se mimo jiné projednávalo:

  • Rada města jmenovala k datu 17.7.2017 novou vedoucí Odboru vystavby Ing. arch. Karin Kovářovou
  • Rada města rozhodla, že veřejně dostupnou WIFI síť rozšíří i na dům s pečovatelskou službou a to od 1.8.2017