Městský park - revitalizace zeleně

01. 08. 2017 /

V městském parku proběhla v roce 2013 revitalizace zeleně. Byly vykáceny dřeviny v havarijním stavu a nálety, některé stromy byly odborně ošetřeny. Součástí revitalizace byla i nová výsadba. Projekt byl dotován Operačním programem Životní prostředí, udržitelnost projektu běží až do roku 2025. Do té doby musí město o vysazenou zeleň řádně pečovat.

Jelikož se park nachází ve svahu, částečně na skále a je vystaven prudkému slunci, zeleni se moc nedaří. Nově byla vysazená zeleň označena kůly a provazy - prosíme občany, především děti, aby do prostoru za provazy do svahu nevstupovali a neodebírali od keříků tyčky! Dejme zeleni šanci, aby se „chytila“, rozrostla a vytvořila v parku hezký přírodní prostor.

Děkujeme za pochopení.