Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

03. 08. 2017 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29. 8. 2017 od 12:30 do 14:30. Vypnutá oblast: odběratelé napojeni z TS č. 8391 Šlapanice ŘLP, dle přiložené mapky vypnuté oblasti. Na TS č. 8391 je napojena pouze stanice řízení letového provozu na letišti a Vodárenská akciová společnost. Domácností ve Šlapanicích se přerušení dodávky el. energie nedotkne.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [DOC 46.5 kB]

Mapa - vypnutá oblast - TS č.8391 Šlapanice ŘLP [PDF 79.38 kB]