Povodňový plán vlastníka nemovitosti

10. 08. 2017 /

Při dlouhotrvajících srážkách i tzv. bleskových povodních můžou být zasaženy povodní části města Šlapanice, kde hlavním ohrožením je tok Říčka. V současné době probíhá zpracování povodňového plánu města. Plán bude koncipován tak, aby byl datově propojen přes systém POVIS na povodňový plán ORP Šlapanice a povodňový plán Jihomoravského kraje. Žádáme vlastníky identifikovaných potenciálně ohrožených objektů o vyplnění přiloženého formuláře. Vyplněný formulář prosíme odevzdejte na MěÚ Šlapanice do 25. 8. 2017. Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do povodňového plánu a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Další informace:

Průvodní dopis [PDF 317.72 kB]

Povodňový plán vlastníka nemovitosti - formulář k vyplnění [PDF 421.74 kB]

Seznam potenciálně ohrožených objektů [XLSX 29.34 kB]