Zápis z informativní schůzky 2. 8. 2017

14. 08. 2017 /

Ve středu 2. 8. 2017 proběhla na městském úřadu informativní schůzka pro občany k vysvětlení připravovaných změn dopravního značení - jednosměrné ulice. Hlavním cílem připravovaných změn je zabezpečení průjezdnosti ulic, umožnění přístupu vozidel Integrovaného záchranného systému, legalizace parkování a zvýšení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Nyní přinášíme zápis z tohoto jednání.

Zápis z jednání [PDF 281.41 kB]