Porucha vodovodu

21. 08. 2017 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje poruchu vodovodního řadu v sídlišti Brněnská a částečně v ulici Těsnohlídkova. Oprava potrvá přibližně do 14 hod., náhradní dodávka vody nebude zajištěna.