Pytlový sběr papíru a plastů od domácností a evidence odpadů

05. 09. 2017 /

Od října 2017 (první svoz plastu dne 10. 10.) připravujeme svoz vytříděných složek odpadu od domácností formou pytlového sběru. V těchto dnech probíhá roznáška startovacích balíčků, které obdrží každá domácnost ve Šlapanicích (rodinné domy, byty v bytových domech). Balíček obsahuje základní informace k zahájení třídění odpadů ve městě, dále několik pytlů na tříděný odpad, štítky s čárovými kódy potřebnými pro evidenci vytříděného množství, kalendář s označením svozových dnů a štítek pro označení nádoby na směsný komunální odpad.

Šlapanice zaostávají ve výtěžnosti tříděného sběru více než dvojnásobně za těmi nejlepšími obcemi (viz tabulka). Pomozte to městu změnit.

Chcete-li se dozvědět více informací o třídění odpadů a novém systému, zveme Vás na besedu o odpadech, která se bude konat v pondělí 11. 9. 2017 v restauraci Chaloupka (ul. Brněnská 115) a v pondělí dne 18. 9. 2017 na Sokolovně (ul. Nádražní 87), a to vždy od 17 do 19 hodin.

Podrobné informace naleznete na webu www.slapanice.cz/komunalni-odpad/trideny-odpad.