Aktualizovaný návrh železničního jízdního řádu

11. 09. 2017 /

Na internetovém odkazu: http://www.idsjmk.cz/default.aspx#lock7039 nebo přímo na stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace v odkazu: http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/navrh-jizdniho-radu-2018.html je zveřejněn aktualizovaný Návrh železničního jízdního řádu pro období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018.

Návrh jízdního řádu byl ke dni 31. srpna 2017 aktualizován Správou železniční dopravní cesty dle výsledků projednání připomínek Ministerstva dopravy, krajských úřadů a dopravců, vznesených v průběhu připomínkového řízení.

Obcím, které uplatnily připomínky k tomuto Návrhu jízdního řádu, bude zasláno vypořádání připomínek do 18. 9. 2017. Případné dodatečné připomínky budou považovány za podněty k následujícímu jízdnímu řádu 2018/2019.