Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

12. 09. 2017 /

Zastupitelstvo města schválilo na svém 19. zasedání kupní smlouvu na areál ICECu Šlapanice. Důvodem nového předložení kupní smlouvy byla uplatněná předkupní práva nájemců. Společně s kupní smlouvou schválilo záměr přípravy žádosti o dotaci. Město tak udělalo první krok k potřebnému vyčištění 5ha plochy ve svém centru pro další rozvoj této lokality.

Zastupitelé dále schválili kupní smlouvu na pozemky v lokalitě ulice Švehlovy pro potřeby rozšíření parkovacích míst v obtížně průjezdné části ulice.

Schválena byla koupě pozemků v lokalitě Kobylnická, město kupuje pozemky pro účel případné směny pozemků.