Projekty města

13. 10. 2017 /

Na ulici Brněnská proběhla v minulém týdnu nová výsadba okrasné zeleně podél nově vydlážděného chodníku.

V minulém týdnu byla zahájena rozsáhlejší rekonstrukce hřbitova, jejímž výsledkem bude navýšení počtu hrobních míst a také rekonstrukce zastaralých chodníků, které jsou nyní v nedůstojném stavu. Prosíme proto o zvýšenou opatrnost během návštěvy hřbitova a děkujeme za pochopení.

Také probíhá revitalizace zeleně na starém sídlišti na ulici Brněnská. Je to nejstarší šlapanické sídliště a momentálně zde město provádí průřez, bezpečnostní ošetření dřevin, kácení i novou výsadbu. Stromy byly vysazovány živelně a dnes mnohdy zasahují do oken vedle stojícících domů. Celá akce potrvá zhruba do jara příštího roku, kdy by měla být dokončena výsadbou nových stromů a keřů.

V přípravách je také rekonstrukce parku v Nerudově ulici, kde bude přidána lezecká stěna, lanový most, nové lavičky a nebo mlatový chodník. Předběžný termín dokončení je plánován do konce letošního roku. O průběhu prací vás budeme informovat.