Informace k výstavbě Brněnská Pole

13. 10. 2017 /

Vážení občané, obracíte se na nás s dotazy k probíhající výstavbě v Brněnských Polích, hustotě zástavby, poloze školky a úloze města. Sděluji touto cestou, že výstavba v Brněnských Polích má platné stavební povolení z roku 2008, školka byla otevřena v dubnu 2012. S ohledem na platná stavební povolení nemůže současné vedení města do výstavby již nijak zasahovat ani ji zpětně ovlivňovat. Michaela Trněná, starostka města