Informace ke svozu odpadu

20. 10. 2017 /

Vážení občané,

máme za sebou dva svozy odpadů formou pytlového sběru (10. 10. – plast, 17. 10. – papír). Děkujeme všem, kteří tuto službu využili. Oba svozy se však neobešly bez chyb, jak na straně svozové firmy, tak i na straně občanů. Během několika dnů jsme obdrželi několik dotazů. Zde uvádíme přehled základních informací a odpovědí na dotazy:

- svozová firma začíná svážet v úterý 7 hodin ráno, do této doby musí být pytle před domy (řada pytlů byla dána později)

- pytle musí být průhledné, aby bylo vidět, jaký odpad je v nich uložen (někteří občané použili pytle černé)

- pokud je použit kód, tak musí být nalepen na viditelném místě nebo přivázán k úvazku pytle

- svoz plastů a papíru je rozdělen podle kalendáře (v jeden svoz byly odloženy pytle s různými odpady, přesto je svozovka posbírala)

Dotazy:

1. Proč nebyly svezeny všechny pytle?

Svozová firma neobsloužila některá sběrná hnízda, pytle dodatečně svezlo SATESO. Se svozovou společností jsme již jednali o nápravě.

2. Proč svozová firma nenačítala čárové kódy a co se stalo s pytli, které svezlo SATESO?

Již při prvním svozu byly kódy načítány, svozovka však ještě neměla přístup pro přenos dat do aplikace „mojeodpadky“. Několik kódů na pytlech také nešlo načíst z důvodu špatného umístění. Sateso svezené pytle uložilo samostatně na sběrném dvoře a nyní je postupně eviduje.

3. Proč SATESO nenačítá kódy na sběrném svoře?

Od středy 18. 10. má SATESO k dispozici čtečku čárových kódů na sběrném dvoře ne ul. Zemědělská a již může zde provádět načítání kódů.

4. Proč firma svážející kontejnery nenačítá kódy?

Kódy z kontejnerů budou načítány od 1. 1. 2018. Tento požadavek je také součástí výběrového řízení na svoz odpadů od ledna příštího roku. Nyní měly být nalepeny na všechny nádoby určené na odpad z důvodu vhodné teploty pro jejich lepení.

Děkujeme vám všem za spolupráci a věříme, že se postupně celý systém sběru tříděného odpadu zlepší k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Michal Klaška, místostarosta města Šlapanice