Stažení hnědých kontejnerů na bioodpad

27. 11. 2017 /

Dne 28. listopadu 2017 se stahují hnědé plastové kontejnery na bioodpad. Bioodpad bude možné uložit buď ve velkých kontejnerech svážených firmou Sateso s. r. o. nebo přímo ve sběrném dvoře (www.sateso.cz).

Informace o umístění kontejnerů [PDF 100.13 kB]