Posun zahájení I. etapy úprav městského parku

06. 12. 2017 /

Zahájení prací na I. etapě úprav městského parku Riegrova je posunuto z technologických důvodů na začátek příštího roku. Důvodem je náročná technologická úprava sedacích prvků. Celkový termín dokončení se nemění, I. etapa bude dle uzavřené smlouvy o dílo s firmou Stavby Vanto, s.r.o. dokončena k 29.4. 2018.