Výběrové řízení - strážník Městské policie Šlapanice

12. 12. 2017 /

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: strážník Městské policie Šlapanice.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději do 29. 12. 2017 na adresu MěÚ Šlapanice, personální odd., Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Kontaktní pracovník – Ing. Dominika Jestříbková (personální referent), tel.: 533 304 211.

Podrobnosti: Výběrové řízení - strážník MP Šlapanice [PDF 229.73 kB]