Informace z 22. zasedání ZM Šlapanice

19. 12. 2017 /

Zastupitelé se na 22. zasedání dne 13.12. 2017 seznámili se závěry průzkumu areálu ICEC se starou ekologickou zátěží a schválili doporučenou variantu odstranění ekologické zátěže. Ta by měla zajistit odtěžení největšího zdroje znečištění a zabránit dalšímu šíření škodlivých látek pod obytnou zástavbu a do podzemních i povrchových vod. Odhad na odstranění znečištění činí 150 mil. Kč bez DPH.

O finanční prostředky bude město žádat z Operačního programu životního prostředí. Finanční spoluúčast města by u dotace činila 15%. Průzkum areálu potvrdil, že větší část území je v pořádku a bude je možné využívat bez omezení, část areálu bude možné po sanaci využívat s omezením viz přiložená mapa. Podání žádosti o dotaci plánuje město v lednu 2018.

Příloha - Mapa omezení užívání areálu [PDF 154.85 kB]

Zastupitelstvo dále schválilo dne 13.12. 2017 rozpočet města na rok 2018. V rozpočtu se počítá opět ve velkém objemu s obnovami chodníků a dokončením rekonstrukce ulice 8. května. Nová parkovací místa ve městě přibudou na ulici Hybešově a Husové. Další finanční prostředky jsou vyčleněny na pokračující rekonstrukce ulic - Zemědělská, Lípová. V projektové přípravě jsou nově začleněny ulice Komenského a Na Poříčí.

Počítá se rovněž s realizací cyklostezky na Bedřichovice. Jsou také vyčleněny prostředky na obnovu kamerového systému, opravu střechy zdravotního střediska a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Rekonstrukce chodníků:

  • Sušilova
  • Hřbitovní
  • Štefánikova
  • Nádražní
  • Kollárova
  • B. Němcové