Vyjádření města Šlapanice k článku na iDnes.cz

20. 12. 2017 /

Vyjádření města Šlapanice k článku iDnes: Miliony v ohrožení. Obec u Brna chce místo obchvatu a bytů ornou půdu (20. 11. 2017)

Město Šlapanice se důrazně ohrazuje proti tvrzení v titulku článku, který uvádí, že chce místo obchvatu Slatiny ornou půdu.

Město Šlapanice respektuje v platném územním plánu města trasu obchvatu Slatiny, rovněž v připravovaném novém územním plánu města je navržena trasa obchvatu v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje JMK viz přiložené mapky. Město Šlapanice spolupracuje s městem Brnem, Jihomoravským krajem a MČ Brno-Slatina na přípravě Rámcové dohody k obchvatu Slatiny. Tedy činí ze své pozice všechny možné kroky směřující k realizaci obchvatu.

 

Plocha pro bydlení v těsné blízkosti plánovaného obchvatu nemá v současnosti vydané žádné platné povolení, které by umožňovalo na katastru města Šlapanice realizovat jakoukoli zástavbu. Všem případným zájemcům o výstavbu, koupi bytů či domů lze v obecné rovině vždy doporučit, aby si před podpisem smluv či složení záloh vyžádali na příslušném stavebním úřadu předložení platných povolení pro výstavbu.

 

Město Šlapanice dosud nepřistoupilo na návrh některých vlastníků pozemků v lokalitě k darování pozemků pro obchvat, protože darování pozemků bylo současně podmíněno umožnění další výstavby na pozemcích vlastníků téměř k hranici sousední dálnice D1. Plánovaný obchvat Slatiny by tak byl obestavěn z obou stran. Město Šlapanice prověřuje zastavitelnost ploch připravovanou územní studií lokality. Ta bude podkladem pro rozhodnutí zastupitelů města.

Odkaz na článek