Výběrové řízení - referent obecního živnostenského úřadu

15. 01. 2018 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent oddělení registrace obecního živnostenského úřadu.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději do 31. 1. 2018 na adresu MěÚ Šlapanice, personální odd., Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Výběrové řízení - referent OŽÚ [PDF 228.78 kB]