Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice

29. 01. 2018 /

Vážení spoluobčané, v první polovině roku 2018 se bude realizovat na území našeho města projekt s názvem „Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice“. Hlavním cílem projektu je zhodnocení a zlepšení kvality prostředí ve městě Šlapanice. Jedná se o stávající plochy zeleně v osmi menších lokalitách (např. okolí základní školy, okolí bytových domů na ulici Švehlova, parčík Wurmova/Hybešova).

Budou odstraněny některé stávající dřeviny navržené ke kácení, realizovány sadové úpravy (příprava půdy, výsadba stromů, založení keřových skupin a trávníků).

Při provádění nebude omezena pěší ani automobilová doprava, dbejte ale prosím zvýšené opatrnosti v revitalizovaných lokalitách.

Jakékoliv dotazy ohledně projektu vám zodpoví: Ing. Markéta Konstantová, investiční referent, e-mail: konstantova@slapanice.cz, tel.: 533 304 362.