Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

07. 02. 2018 /

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2018, které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na celém území ČR v 11 575 domácnostech.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2018 v Jihomoravském kraji - Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233.

Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

Životní podmínky 2018 [PDF 522.39 kB]