Ukončení činnosti okrskové volební komise

08. 02. 2018 /

S ohledem na skutečnost, že Nejvyššímu správnímu soudu bylo doručeno 61 podání, týkajících se neplatnosti volby prezidenta republiky, nebude činnost okrskových volebních komisí, které plnily úkoly při volbě prezidenta republiky ukončena v 15 denní lhůtě od vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.
Vzhledem k tomu, že jak výše vysvětleno, činnost okrskových volebních komisí, které plnily úkoly při volbě prezidenta republiky, nebyla dosud ukončena, nemůže zatím obecní úřad vyplácet zvláštní odměnu členům okrskových volebních komisí za výkon jejich funkce.

8. února 2018

Mgr. Hanáková Lenka
Kancelář tajemníka