Uzavírka přejezdů na trati Brno-Slatina - Blažovice

22. 02. 2018 /

V souvislosti s projektem "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice" je plánováno několik uzavírek a omezení železničních přejezdů. 

Na traťovém úseku Šlapanice - Brno-Slatina budou v termínu od pondělí 26. 3. do pátku 6. 4. 2018 dočasně zrušeny dva přejezdy:
1. Tuřanka (8,528 km trati, označení přejezdu P7898)  - přejezd uzavřen, dočasně bude zrušena signalizace.
2. Švehlova (9,608 km, P7899) - přejezd uzavřen. U přejezdu bude dočasně zrušena světelná a zvuková signalizace. Z bezpečnostních důvodů využívejte objízdnou a obchůzkovou trasu pod mostem u ulice Nádražní. Děkujeme za pochopení. 

Na traťovém úseku Blažovice - Šlapanice budou v termínu od 9. 3. do 26. 3. 2018 tyto změny v provozu:
3. Ponětovice (11,743 km, P7900) - jízda se zvýšenou opatrností - světelná signalizace vypnuta, průjezd a průchod dovolen
4. Ponětovice u školy (11,923 km, P7901) - jízda se zvýšenou opatrností - světelná signalizace vypnuta, průjezd a průchod dovolen
5. Ponětovice u žel. st. (12,384 km, P7902) - dočasně zrušen - přejezd uzavřen
6. Z Ponětovic ke Gruntům (12,862 km, P7903) - dočasně zrušen - přejezd uzavřen
7. Z Jiříkovic ke Gruntům (13,366 km, P7904) - dočasně zrušen - přejezd uzavřen
8. U Blažovic (14,680 km, P7905) - dočasně zrušen - přejezd uzavřen
Pozn. uzavření přejezdů bude shodné s uzavřením pro AK Signal, přibude přechod v zastávce Ponětovice č. P7902.

Odpovědná osoba: Ing. Jan Parchanski, tel: 739 501 866

Mapa s vyznačenými přejezdy: zeleznicni_prejezdy [PNG 908.29 kB]

Železniční přejezdy