Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici - Seniorbus

07. 03. 2018 /

Vzhledem k uzavírce železničního přejezdu na Švehlově ulici v termínu od 26. 3. do 6. 4. 2018 nebude obsluhována zastávka Seniorbusu Švehlova – Čechova. Seniorbus se bude vracet po ulici Jiráskové na ulici Nádražní, dále pojede podle zastávek v jízdním řádu. 

Město Šlapanice zastupuje Ing. Dušan Postránecký – Odbor investic a správy majetku, tel.: 533 304 370.

Další informace k uzavírce přejezdů: http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/2752

Výluka na železniční trati: http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/2759