Informace z 24. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

21. 03. 2018 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 24. veřejném zasedání dne 14. 3. 2018 projednalo mimo jiné:

  • Schválení dohod o narovnání a kupních smluv s nájemníky bytů Švehlova. Jedná se o 24 bytových jednotek. K převodu bytů dojde cca za 2 měsíce.
  • Schválení Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2018 o nočním klidu, kde je vymezena doba nočního klidu od 22 do 06 hod. Ve výjimečných případech se stanovuje doba nočního klidu od 02 do 06 hod.  Tyto případy se týkají Silvestrovské noci a tradičních akcí - Pálení čarodějnic, Bedřichovické hody, Hasičina nejen dřina, Pivní slavnosti, Letní karneval, Country večer, Československý retrovečer, Šlapanické slavnosti a September fest.
  • Schválení OZV č. 2/2018 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice, které stanovují především: Schválení OZV č. 2/2018 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice, které stanovují především: Na všech veřejných prostranství je možný pohyb psů pouze na vodítku, vyjma definovaných 5 ploch pro volný pohyb psů. Osoba doprovázející psa je povinna odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Zakazuje se se psy vstupovat na dětská hřiště, sportovní hřiště a pískoviště. Držitel psa s trvalým pobytem ve Šlapanicích je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl opatřen evidenční známkou vydanou pro psy chované na území města MěÚ Šlapanice.
  • Schválení OZV č. 3/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností, kterou se mění OZV č. 1/2013, konkrétně rozšiřuje lokalita pro stanovení konce provozní doby hostinských provozoven v obytné zástavbě po ulici Brněnskou, č. orientační 109.