Možnost pořízení čtvrtého defibrilátoru

04. 04. 2018 /

Ve městě Šlapanice jsou v tuto chvíli k dispozici jako první pomoc pro případ zdravotní nouze tři defibrilátory. První pořídilo někdejší vedení města před více než 8 lety a po celou dobu se defibrilátor nachází na zdravotním středisku, kde jej mají k dispozici proškolení lékaři a zdravotní sestry.

Protože byl však k dispozici pouze v ordinačních hodinách střediska, rozhodlo v loňském roce vedení města o pořízení dalšího defibrilátoru AED. Ten byl na doporučení záchranné služby umístěn k dobrovolným hasičům do výjezdového vozidla. Je také součástí integrovaného záchranného systému (IZS) a fakticky je k použití 24 hodin denně. Členové hasičského sboru byli na jeho použití proškoleni. 
Třetí defibrilátor ve městě vlastní výjezdové vozidlo šlapanického oddělení Policie ČR, i ten je součástí IZS. O použití těchto defibrilátorů rozhoduje operátor v centru IZS, který přijímá volání o pomoc a koordinuje poskytování první rychlé pomoci.

Město tak má v tuto chvíli tři defibrilátory. Aktuálně dostalo město nabídku finančního daru na pořízení defibrilátoru ve veřejně přístupném boxu. Otevírá se tak možnost rozšířit systém defibrilátorů AED v našem městě o další prvek. Chcete-li také touto formou pomoci, kontaktuje vedoucího Odboru správy majetku Mgr. Vlastimila Dvořáka na tel: 533 304 360 nebo e-mail: dvorak@slapanice.cz.

Děkujeme za Váš zájem a pomoc.