Vyjádření města Šlapanice k článku v MF Dnes

29. 03. 2018 /

Město Šlapanice touto cestou reaguje na nepravdivé informace uvedené v článku MFDnes ,„Veřejný“ defibrilátor byl zamčený. Žena zemřela‘ uveřejněném dne 28. 3. 2018, autorky Veroniky Horákové.

Důrazně se ohrazujeme vůči nepravdivým informacím, které byly v předmětném článku uvedeny.

Ve článku je uvedeno:

„Kupovali jsme ho pro veřejnost, aby byl kdykoliv k použití. Proto jsme ho také původně dali na zdravotní středisko“ rozzlobil se bývalý starosta Šlapanic Jan Střechovský (ANO), za jehož vedení město přístroj koupilo. Podle něj se tím smutné události mohlo předejít. Pod vedením Střechovského nástupkyně ale město rozhodlo nenechávat defibrilátor na veřejném místě a raději ho dát k dispozici dobrovolným hasičům.

Toto tvrzení je naprosto lživé, defibrilátor pořízený na středisku před 8 lety nechalo současné vedení zrevidovat a na středisku je umístěn po celou dobu až dodnes. Nikam přesunut nebyl. To znamená, že město citované (a v článku značně negativně prezentované) rozhodnutí neudělalo. Jelikož je přístroj na středisku dostupný jen v ordinačních hodinách lékařů na středisku, rozhodlo současné vedení města o pořízení dalšího nového AED defibrilátoru, který dostala k dispozici jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šlapanice. Tento druhý defibrilátor byl zařazen do Integrovaného záchranného systému JMK (IZS JMK), kde je k dispozici 24 hodin denně. Během krátké doby od pořízení byl již 2x využit při záchraně lidského života. O jeho použití však nerozhoduje město, ale pracovníci IZS JMK. Důrazně odmítáme, že by město kdy přijalo rozhodnutí, v důsledku kterého by byla pro tento či jiné případy snížena dostupnost defibrilátorů ve městě. 

Město Šlapanice současně vyjadřuje názor, že cílem novinářské práce by mělo být publikování objektivních a ověřených informací, což se v tomto článku nestalo. Město Šlapanice vyjadřuje hlubokou lítost nad úmrtím ženy, kterou se přes veškerou snahu záchranné služby a všech dalších pomáhajících nepodařilo zachránit. Veřejné kritice se nebráníme, využívat pro tuto příležitost tragickou událost však považujeme za vrcholně neetické.