Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici

25. 05. 2018 /

Od 28. 5. do 1. 6. 2018 bude uzavřen železniční přejezd P7899 na ulici Švehlova z důvodu překopu komunikace pro uložení chráničky kabelové trasy a zjištění přesné polohy vodovodního potrubí, prováděné v rámci stavby "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice". Přejezd v tomto termínu zůstává průchozí pro chodce, prosíme o respektování světelné signalizace přejezdu. Seniorbus bude jezdit objízdnou trasou a nebude obsluhovat zastávku Švehlova. Děkujeme za pochopení.